Va fi consolidată independența BNM

Cadrul de activitate al Băncii Naționale a Moldovei va fi consolidat, ținând cont de standardele internaționale aplicabile băncilor centrale. De asemenea, vor fi precizate competențele BNM în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și vor fi uniformizate în legislație unele aspecte ce vizează atribuțiile de supraveghere și control ale Băncii Naționale. Prevederile se conțin într-un proiect de lege votat de Parlament în primă lectură, transmite IPN.

Proiectul votat oferă reglementări specifice, care țin cont de statutul și obiectivele urmărite de Banca Națională în calitate de autoritate de rezoluție, autoritate ce realizează licențierea și supravegherea băncilor, a prestatorilor de servicii de plată și a emitenților de monedă electronica, precum și de specificul sectoarelor reglementate și supravegheate de Banca Națională.

Documentul consolidează reglementările privind evidența contabilă și raportarea financiară, precizează mandatul și competențele BNM în domeniul macro-prudențial. De asemenea, este reglementat dreptul BNM de comercializare a monedelor comemorative și jubiliare direct publicului larg.

Proiectul interzice membrilor organelor de conducere ale BNM și personalului BNM de a deține cote de participare în capitalul social al entităților supravegheate. Această prevedere a fost inclusă pentru a preveni potențialele conflicte de interese în procesul de exercitare a atribuțiilor de reglementare, supraveghere și control al entităților.

Totodată, membrii organelor de conducere ale Băncii Naționale care și-au încetat mandatul și angajații Băncii Naționale care au avut atribuții de supraveghere și care și-au încetat raporturile de muncă vor beneficia de o indemnizație lunară de 50% din salariul de funcție deținut. Cheltuielile financiare pentru achitarea indemnizației pentru perioada de conformare la restricția de neangajare vor fi suportate de Banca Națională.

Proiectul de lege a fost elaborat de Banca Națională a Moldovei, ținând cont de recomandările Fondului Monetar Internațional și de angajamentele asumate de țara noastră conform Acordului de Asociere cu UE. Documentul urmează a fi aprobat de Parlament și în lectură finală.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.