„Revoluţia IT” în R.Moldova întârzie să se producă

Analiză Info-Prim Neo Crearea unui cadru fiscal favorabil companiilor IT - începând cu 1 ianuarie 2005 angajaţii din sector au fost scutiţi de impozitul pe venit pentru o perioadă de 5 ani - a permis operatorilor din sector o economie de mijloace financiare în mărime de 30%. Totuşi, menţinerea unui mediu concurenţial neloial, precum şi migraţia „creierilor tinere” peste hotare, creează bariere suplimentare în dezvoltarea rapidă a sectorului şi transformarea acestuia într-unul cu o pondere importantă în economia naţională. Autorităţile sunt mulţumite Directorul Direcţiei generale dezvoltarea societăţii informaţionale de la Ministerul Dezvoltării Informaţionale (MDI), Sergiu Sâtnic, afirmă că facilităţile fiscale oferite de stat a dinamizat mediul investitorilor, iar o serie de companii străine au intrat pe piaţa tehnologiilor informaţionale din R. Moldova, creând locuri noi de muncă pentru producerea şi asamblarea în teritoriu a tehnicii de calcul. Potrivit lui Sâtnic, în ultimul deceniu sectorul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor a devenit unul din cele mai dinamice şi viabile din economia naţională. Investiţiile şi aplicarea tehnologiilor avansate au generat o adevărată revoluţie în acest domeniu. „În mai puţin de zece ani, cu paşi rapizi, s-a dezvoltat telefonia fixă, telefonia mobilă şi serviciile de transport date. Ca urmare, în ultimii trei ani, a crescut considerabil numărul agenţilor economici ce activează în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii. În anul 2005, statistica oficială indica 931 companii în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţii sau circa 3% din numărul total (32 000) de agenţi economici”, menţionează reprezentantul MDI. Potrivit datelor ministeriale, valoarea pieţei serviciilor de telecomunicaţii şi informatică, în anul 2005, a crescut cu aproximativ 50% în raport cu anul 2004. De asemenea, ponderea sectorului informaţional-tehnologic în PIB a constituit 10,5%, în comparaţie cu 7,5% în anul 2004. Agenţii economici sunt mai sceptici Dezvoltarea sectorului IT în R.Moldova este confirmată şi de operatorii din sector, însă, aceştia au o atitudine mai rezervată în ceea ce priveşte „revoluţia IT”. Vladimir Machedon, manager la compania STARNET, afirmă că operatorii IT salută politica de dezvoltare promovată de autorităţi, dar menţionează că mai există o serie de probleme ce necesită o soluţionare rapidă pentru ridicarea sectorului IT la rang de industrie. Machedon menţionează, în special, concurenţă neloială şi condiţiile destul de restrictive de contractare a unui credit de la o bancă locală. Vorbind de concurenţa neloială, Machedon indică spre operatorul naţional de telefonie fixă Moldtelecom care, potrivit lui, ignoră cerinţele companiilor ce prestează servicii de internet sau motivează că nu are condiţii tehnice. În consecinţă, companiile sunt nevoite să creeze o infrastructură proprie care este mult mai costisitoare decât dacă ar folosi infrastructura Moldtelecom. Crearea unei infrastructuri proprii nu este logică, afirmă managerul STARNET. Cât priveşte condiţiile de contractare a unui credit de la bănci, Machedon spune că băncile ar trebui să creeze facilităţi la acordarea creditelor pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul IT. El subliniază că de aceste facilităţi au nevoie, în special, tinerii cărora le este mai greu să iniţieze o afacere proprie. Referindu-se la tinerii specialişti, Vladimir Machidon menţionează că R. Moldova pierde mult ca urmare a exodul de „creieri tineri” peste hotare. Aceştia ar putea să contribuie mult la dezvoltarea sectorului local de IT. Soluţiile de dezvoltare Totuşi, specialiştii de la Ministerul Dezvoltării Informaţionale susţin că sectorul tehnologiilor informaţionale poate deveni unul de bază în economia naţională, dacă va fi păstrată în continuare actuala tendinţă de dezvoltare. Sergiu Sâtnic, director de direcţie la minister, este de părere că pentru asigurarea viabilităţii sectorului tehnologiilor informaţionale în R. Moldova, precum şi pentru revigorarea situaţiei financiare a companiilor din sector, este oportună crearea unei pieţi a tehnologiilor informaţionale, unde să se confrunte cererea cu oferta. În acest scop, ministerul preconizează simplificarea procedurilor de obţinere a licenţei, de organizare a concursurilor şi tenderelor, de certificare a produselor informatice, de obţinere a certificatului de autor, de export şi import a produselor informatice, de efectuare a plăţilor. Sâtnic menţionează că MDI va continua să colaboreze cu agenţii economici în vederea perfecţionării cadrului legislativ şi normativ existent în domeniul tehnologiilor informaţionale, stimularea şi promovarea sectorului informaţional-tehnologic. Posibilităţi de export În ceea ce priveşte sporirea capacităţilor de export a sectorului IT moldovenesc, specialiştii de la MDI spun că R.Moldova are posibilităţi reale de a majora livrările peste hotare. Despre acest fapt vorbeşte existenţa a o serie de companii care deja activează pe piaţa internaţională, elaborează produse proprii de largă utilizare în ţară şi în afara frontierelor - RITLABS, COMPUDAVA, SOFTCOM, DEEPLACE/SLAVANS-GRAFICA. Totuşi, specialiştii ministeriali recunosc că exportul produselor software este o activitate relativ nouă şi mai sunt încă multe probleme de soluţionat. Mai mulţi experţi străini care au analizat structura economiei R. Moldova au menţionat că sectorul IT ar putea să devină unul prioritar, care să aibă o contribuţie importantă la dezvoltarea economică. Totuşi, ei precizează că pe lângă prezenţa specialiştilor calificaţi, R. Moldova trebuie să asigure un mediu favorabil de dezvoltare a sectorului, precum şi să încurajeze atragerea investiţiilor străine, care, pe lângă, suport financiar să aducă management modern şi know-how, dar şi să faciliteze intrarea produselor soft moldoveneşti pe piaţa internaţională.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.