Volumul de servicii sociale finanțate de stat prin încheierea de contracte e destul de mic, ONG-uri

Calitatea și numărul de servicii sociale disponibile populației diferă substanțial în funcție de raion. În unele raioane administrațiile publice creează și întrețin, cu bani din buget, serviciile necesare sau le contractează de la prestatori privați. Totuși, volumul de servicii sociale finanțate de stat prin încheierea de contracte este destul de mic. În aceste condiții, este necesară stabilirea unor mecanisme clare de calculare a costurilor acestor servicii, ceea ce ar facilita finanțarea din partea statului, dar și raportarea minuțioasă și transparentă a cheltuirii banilor publici.

Reprezentanții asociațiilor obștești „Eternitate” din Fălești și „Eco-Răzeni” din Ialoveni spun că pentru a avea servicii sociale durabile și eficiente trebuie să învățăm a identifica nevoile beneficiarilor. Apoi, să stimulăm apariția mai multor prestatori de servicii sociale care ar investi continuu în servicii pentru a le crește calitatea.

Asociația „Eternitate” întrunește părinți ai persoanelor cu dizabilități și dezvoltă diverse proiecte în domeniul social. De curând, asociația, în parteneriat cu Consiliul raional Fălești și cu sprijinul Uniunii Europene, a creat serviciul social Casă Comunitară. Aici locuiesc persoane cu dizabilităţi mintale, care sunt asistate de profesioniști și își dezvoltă abilități de trai independent. „Una dintre cele mai acute probleme care are un impact major asupra relevanței și eficienței serviciilor destinate persoanelor cu dizabilități este cooperarea multisectorială slabă sau pe alocuri inexistentă. Când toate structurile prestează servicii dispersat, fiecare pe domeniul său, eficiența și calitatea nu vor fi niciodată la cel mai înalt nivel. Deci, este nevoie de consolidarea și sporirea cooperării multisectoriale. Totodată, trebuie să învățăm foarte bine să identificăm corect nevoile beneficiarilor, astfel ca serviciile să fie dezvoltate în concordanță cu acestea”, spune Ludmila Jalbă, președinta asociației „Eternitate”.

Evaluarea nevoilor beneficiarilor este considerată decisivă pentru eficiența serviciilor sociale și de către Sergiu Gurău, directorul executiv al asociației „Eco Răzeni”. El, la fel, accentuează rolul în acest proces al diverșilor actori din domeniul social: „E nevoie de un mecanism constant /grup de lucru permanent care să implice mai mulți actori, care interacționează frecvent cu beneficiarii – membrii familiei, organizațiile societății civile care lucrează cu persoane cu dizabilități și reprezentanții sistemului de asistență socială – pentru că fiecare are metodele sale de lucru, cunoaște anumite realități, aspecte. Evident că astfel necesitățile pot fi documentate cât mai realist”, precizează Sergiu Gurău.

„Donațiile sau granturile acoperă circa 20% din costurile serviciilor pe care le prestăm, în rest ne acoperim cheltuielile din subvenționări sau granturi din partea autorităților publice. De asemenea, noi am găsit și o metodă inovativă – antreprenoriatul social. Ca organizație vindem o parte din serviciile noastre și, din veniturile pe care le obținem reușim să acoperim, de exemplu, costurile serviciului cantină de ajutor social din Răzeni sau programul de instruire pentru tinerii cu dizabilități pentru obținerea unei meserii și dezvoltarea abilităților de viață independentă. Adică utilizăm niște mecanisme sau formate hibrid de acoperire a costurilor, nu mergem doar pe formate clasice”, a mai spus directorul executiv al asociației.

Pe de altă parte, și organizațiile din domeniul social ar trebui să fie pregătite pentru participarea la concursuri de achiziții publice, spune Ludmila Jalbă. „Noi, deocamdată, fiind o organizație a părinților copiilor cu dizabilități, am pornit inițial de la proiecte mici. Organizația activează doar din atragerea fondurilor, nu avem un suport continuu de finanțare destinat menținerii și capacitării resurselor umane. Acum insuficiența resurselor umane și a specialiștilor pe achiziții în cadrul organizației este un mare obstacol, această provocare se simte mai ales în organizațiile mici la nivel local. Pentru a acționa pe un anumit segment cum ar fi, de exemplu, cel al achiziției publice a serviciilor sociale, organizația trebuie să fie bine pregătită”, a precizat Ludmila Jalbă.

O metodologie de calculare a costului pentru unele categorii de servicii sociale a fost elaborată în ultimele luni de către un grup de experți creat prin ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Metodologia, aflată la etapa de definitivare, va fi pilotată de către 10 organizații ale societății civile și urmează să fie aprobată prin hotărâre de Guvern. Procesul este coordonat de AO Institutum Virtutes Civilis, parteneră, alături de IP Keystone Moldova, în implementarea proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.