USMF „Nicolae Testemițanu” – acreditată internațional conform standardelor Federației Mondiale de Educație medicală

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a obținut statutul de instituție acreditată internațional de către Federația Mondială de Educație Medicală (World Federation for Medical Education - WFME). Universitatea a primit astăzi, 19 iunie, Certificatul de confirmare a acreditării internaționale pe un termen de 5 ani, eliberat în baza Protocolului nr. 46 din 14 iunie 2019 al Consiliului de acreditare al Agenției Independente de Acreditare și Rating (Independent Agency for Accreditation and Rating - IAAR) din Kazahstan - entitate abilitată de WFME cu drept de certificare internațională a instituțiilor de învățământ.

În acest context, rectorul Universității, Ion Ababii, a declarat: „Odată cu obținerea Certificatului de confirmare a acreditării internaționale, USMF Nicolae Testemițanu se poziționează pe o treaptă superioară, fapt ce demonstrează calitatea programelor de studii și a tuturor activităților desfășurate de către Universitate. Suntem onorați de performanța obținută și vom depune toate eforturile necesare pentru a corespunde în continuare standardelor internaționale”.

Conform reprezentanților Agenției, USMF „Nicolae Testemițanu” este una dintre instituțiile de frunte și unica universitate cu profil medical din Republica Moldova, cu o istorie de peste 70 de ani.

Acreditarea internațională prezintă mai multe avantaje, și anume: consolidarea imaginii Universității și creșterea competitivității la nivel mondial, garantarea unei instruiri de înaltă calitate, conform standardelor internaționale, extinderea posibilităților de colaborare cu alte organizații similare, sporirea credibilității în fața publicului vizat (studenți, medici-rezidenți, studenți-doctoranzi, medici-cursanți, parteneri ș.a.) Pentru specialiștii pregătiți la USMF „Nicolae Testemițanu”, certificarea internațională semnifică recunoașterea diplomelor de studii în alte state ale lumii și posibilități de afirmare peste hotarele țării.

Procesul de acreditare internațională a fost inițiat în luna martie 2019 și a presupus mai multe etape, una dintre ele fiind realizarea Raportului de autoevaluare instituțională, conform cerințelor înaintate de IAAR. Ulterior, în perioada 3-5 iunie curent, Comisia de experți externi a IAAR s-a aflat la USMF „Nicolae Testemițanu”, în scopul evaluării instituționale finale în baza standardelor WFME, după examinarea preliminară, efectuată în lunile martie-mai. În cadrul vizitei, Comisia a avut întrevederi cu administrația Universității, cu șefi de subdiviziuni universitare, cadre didactice și științifico-didactice, cu studenți,  medici-rezidenți, absolvenți și cu potențiali angajatori.

În context, președintele Comisiei de experți, Bahît Koșerova, a remarcat calificarea înaltă a colectivului Universității, subliniind faptul că toate informațiile necesare pentru evaluarea instituțională au fost elaborate conform cerințelor și prezentate prompt organismului abilitat.

„Am constatat că Universitatea are un colectiv consolidat și că vă ghidați de o strategie și o politică corectă în domeniul asigurării calității în toate direcțiile de activitate. Meritați să fiți printre instituțiile de învățământ superior - lidere din țară și, desigur, de peste hotare”, a precizat expertul.

La finalul misiunii, membrii Comisiei au prezentat punctele forte ale instituției noastre, precum și unele recomandări pentru îmbunătățirea continuă a proceselor. Comisia a apreciat înalt programele de studii aplicate în Universitate, ce vizează atât pregătirea teoretică, cât și dezvoltarea competențelor profesionale ale viitorilor specialiști. De asemenea, a fost remarcat faptul că acestea sunt monitorizate și actualizate sistematic.

În procesul de instruire, Universitatea aplică metode moderne de predare-învățare-evaluare, bazate pe utilizarea tehnologiilor informaționale, ce sunt continuu ajustate conform standardelor internaționale de educație medicală. Toate etapele procesului educațional sunt computerizate, fiind asigurate servicii electronice atât pentru cadrele didactice și pentru studenți, cât și pentru consumatorii externi, precum și accesul gratuit la baze de date de profil și resurse axate pe medicina bazată pe dovezi.

Printre atuurile Universității se enumeră și: elaborarea și implementarea Strategiei de dezvoltare a Universității cu suportul experților externi, aplicarea sistemului de management al calității conform standardului ISO 9001:2015, precum și racordarea programelor din domeniul învățământului medical și farmaceutic la normele europene de calificare.

Experții au apreciat și baza tehnico-materială a instituției: blocurile didactice, Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară, Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, Clinica Stomatologică Universitară, Biblioteca Științifică Medicală cu săli de lectură și centre de informare și documentare moderne, laboratoare științifice ș.a. Alte puncte tari identificate de Comisia externă sunt: crearea oportunităților de participare a studenților la programe de mobilitate academică internațională, implicarea lor în procesul decizional prin delegarea reprezentanților acestora în organele de conducere ale Universității, aplicarea unui program de mentorat și îndrumarea beneficiarilor de către specialiștii Centrului de Consiliere Psihologică și Ghidare în Carieră, lansarea noilor programe de studii - Optometrie și Asistență medicală generală - în corespundere cu imperativul introducerii unor servicii medicale competitive pe piața muncii, participarea activă a Asociației Studenților și Rezidenților în Medicină la soluționarea problemelor tineretului studios, dezvoltarea parteneriatelor сu universități și cu organizații neguvernamentale de peste hotare, precum și integrarea socială a studenților internaționali.

La final, Comisia a venit cu unele recomandări precum: crearea unui spital universitar cu profil larg pentru dezvoltarea dexterităților practice ale studenților; aplicarea testării psihologice a candidaților la admiterea în Universitate, extinderea programelor de mobilitate academică a studenților; intensificarea pregătirii angajaților conform metodologiei cercetărilor științifice, precum și atragerea plenară a partenerilor internaționali și a celor strategici la realizarea cercetărilor. De asemenea, experții recomandă ca Universitatea să tindă spre autofinanțare la repartizarea resurselor, inclusiv pentru remunerarea personalului didactic în vederea atingerii unor rezultate mai bune în instruire.

Acreditarea Federației Mondiale de Educație Medicală certifică atât sustenabilitatea programelor de educație medicală, cât și competențele instituțiilor de profil în oferirea instruirii medicale calitative - elemente ce asigură încrederea pacienților și a medicilor practicieni calificați.

Departamentul Comunicare și Relații Publice
IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
”Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

relatiipublice@usmf.md
Tel.:022 205 235, 022 205 367
GSM: 79 087 267
Fax: 022 242 411
www.usmf.mdDISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.