Transportul public urban: capacitatea de a trece de la elaborare de strategii la acţiuni concrete. Analiză economică IPN

Adoptarea Strategiei de dezvoltare a transportului de câtre Consiliul municipal Chişinău (CMC) constituie finalizarea primei etape de implementare unui nou mecanism de organizare a transportului în capitală, a declarat pentru Info-Info Prim Neo consilierul municipal Mihai Roşcovan, director al Business Consulting Institute (BCI). În acelaşi timp, Roşcovan consideră că reforma are şanse de realizare doar dacă municipalitatea va demonstra voinţa şi capacitatea de a-şi asuma responsabilităţi şi a treve la acţiuni concrete. El crede că riscurile şi impedimentele implementării Strategiei sunt, in principal, legate de capacităţile instituţionale şi intelectuale limitate atât ale personalului administrativ, cât şi ale consilierilor municipali. Potrivit lui, Strategia include obiective pe termen mediu si lung, direcţii strategice si planul detaliat de acţiuni, care urmează a fi implementate în perioada de până în anul 2010. Documentul pune accentul pe patru componente principale: (1) reţeaua stradală şi infrastructura de transport, (2) managementul traficului rutier urban, (3) managementul transportului public de călători, si (4) subvenţionarea, protecţia păturilor vulnerabile şi finanţarea transportului public. Dezvoltarea reţelei stradale şi a infrastructurii de transport necesită nu numai investiţii mari pentru construcţia sau modernizarea străzilor, care ar conduce la eliberarea centrului de transportul de tranzit şi la minimizarea timpului de circulaţie în partea centrală, dar si măsuri privind gestionarea locurilor de parcare, perfecţionarea raporturilor dintre municipalitate şi executanţi în vederea îmbunătăţirii calităţii lucrărilor de reparaţie a drumurilor. Îmbunătăţirea managementului traficului rutier presupune realizarea de acţiuni care ar asigura prioritatea circulaţiei transportului public faţă de cel individual, implementarea sistemelor performante de dirijare a circulaţiei rutiere, eliminarea impedimentelor curente din trafic legate de staţionarea haotică a transportului individual. Mihai Roşcovan spune că perfecţionarea managementului transportului public presupune reorganizarea instituţională a structurii actuale din cadrul CMC, prin divizarea in două servicii – 1) serviciul de management al transportului urban şi 2) direcţia reţelei căilor de comunicaţie. Primul serviciu va fi responsabil de planificarea, coordonarea şi monitorizarea funcţionării sistemului transportului public. Pentru sporirea eficienţei sistemului de transport public urmează a fi aprobat un cadru regulatoriu care să asigure participarea operatorilor privaţi şi la prestarea serviciilor. Acesta trebuie să stimuleze dezvoltarea formelor de competiţie în transportul public şi aplicarea raporturilor contractuale între operatori şi autorităţi, bazate pe principiile economiei de piaţă. În acest sens vor fi utilizate forme de plată a serviciilor, de subvenţionare şi protecţie socială bazate pe contracte directe cu operatorii de transport. Transportul cu microbuzele şi taxi se va efectua pe principii comerciale, în condiţiile poziţionării clare a segmentului de piaţă care va fi deservit, afirmă Mihai Roşcovan. Una din condiţiile dezvoltării calitative a transportului de călători este limitarea influenţei concurenţei neloiale dintre operatori. Potrivit sursei citate, în prezent acest fenomen se manifestă prin trei modalităţi: (a) nerespectarea standardelor de calitate a serviciilor, (b) dublarea exagerată a rutelor de diferiţi operatori şi (c) lipsa de transparenţă în ce priveşte volumul de încasări. Pentru asigurarea unui mediu de afaceri favorabil, CMC trebuie să delimiteze clar responsabilităţile fiecărei părţi în prestarea serviciilor de transport, să stabilească reguli clare de control al îndeplinirii obligaţiilor asumate şi să asigure condiţii transparente, echitabile, nediscriminatorii pentru toţi operatorii de transport. Strategia prevede si adoptarea unei reglementări clare a modului de examinare şi aprobare a tarifului pentru transportul urban. Lipsa reglementării şi a metodologiei de calcul a tarifelor conduce la politizarea problemei, acumularea pierderilor şi înrăutăţirea calităţii serviciilor prestate. Roşcovan spune că subvenţionarea transportului public se va efectua numai pentru transportul de masă. Principalele criterii pentru stabilirea volumului de subvenţii sunt: a) minimizarea costurilor sociale şi b) asigurarea unei accesibilităţi fizice şi de preţ echitabile pentru toţi locuitorii. Volumul de subvenţionare acordat operatorilor de transport va constitui unul din principalele instrumente de sporire a competitivităţii transportului public faţă de cel privat. Menţinerea cotei actuale a volumului de transport public este nu numai un obiectiv important, dar şi premisa de bază pentru minimizarea costurilor sociale şi sporirea calităţii serviciilor de transport. Realizarea acestui obiectiv este direct legat de tariful aplicat şi calitatea serviciilor de transport. Din aceste considerente, la stabilirea tarifului de transport, CMC trebuie să ţină cont, atât de cheltuielile operaţionale necesare, de competitivitatea faţă de călătoriile cu transportul individual, precum şi de capacitatea de plată a populaţiei. Pentru păturile sociale vulnerabile şi cu venituri reduse se vor acorda facilităţi în formă de compensaţii nominative. Cuantumul facilităţilor va fi diferenţiat, în funcţie de venituri şi necesităţi, cel mai mare fiind limitat de 50 călătorii pe lună. Mihai Roşcovan afirmă că riscurile şi impedimentele implementării Strategiei sunt, in principal, legate de capacităţile instituţionale şi intelectuale limitate atât ale personalului administrativ, cât şi ale consilierilor municipali. Lipsa unor reglementări clare pe piaţa serviciilor de transport, posibilitatea de a obţine venituri “la negru”, politizarea excesivă a problemei tarifului, sunt unele din motive care acţionează împotriva realizării reformelor din sector. Luând în considerare că până la alegeri a mai rămas mai puţin de un an, este puţin probabil ca aleşii locali sa-şi asume aşa responsabilităţi nepopulare cum ar fi majorarea tarifelor sau trecerea la compensaţii nominative. Din punctul de vedere al multora dintre ei, este mult mai simplu de organizat două-trei evenimente pompoase, cum ar fi procurarea de autobuze sau darea în exploatarea unor noi linii de troleibuz. Insă costurile acestor evenimente din an în an sunt mai mari, iar eficienţa social-economică – neînsemnată, consideră consilierul municipal Mihai Roşcovan. [Notă IPN:] Strategia de dezvoltare a transportului public în mun. Chişinău, aprobată de CMC la finele săptămânii trecute, a fost elaborată de Business Consulting Institute (BCI) şi Universitatea Tehnică din Moldova, cu suportul financiar al OSI/LGI Budapesta. Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei prevede valorificarea a circa 3,4 mlrd. lei până în anul 2010. Elaborarea Strategiei a fost solicitată de CMC în vara anului 2005, fiind una din condiţiile ajustării tarifelor în transportul public de pasageri din municipiul Chişinău.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.