Transparenţa financiară a partidelor politice – lipsa de progres

03 iunie 2011

COMUNICAT DE PRESĂ: Transparenţa financiară a partidelor politice – lipsa de progres

Amplă monitorizare a modului în care partidele politice monitorizate (PCRM, PLDM, PD şi PL) îşi gestionează resursele financiare pe parcursul campaniei electorale a fost iniţiată în cadrul alegerilor parlamentare din 2010. Campania a continuat şi pentru alegerile locale generale. La momentul emiterii comunicatului au fost puse la baza 2 din 3 rapoarte depuse de la CEC.

Venituri

Analiza comparativă a elucidat o descreştere de aproximativ două ori a veniturilor declarate în alegerile actuale, în comparaţie cu veniturile totale declarate pentru alegerile parlamentare din noiembrie 2010. La momentul scrierii comunicatului, veniturile constituie mai mult de 16 mln. lei. Veniturile declarate per partid variază de la 1,5 mln. lei la 6,6 mln. lei. Se constată o creştere a numărului total de donatori în alegerile actuale (20%), şi menţinerea unui un număr neesenţial al persoanelor juridice în calitate de donatori (3).

Donaţiile din partea sectorului privat descresc semnificativ şi constituie pînă la 40% ( în comparaţie cu 60% în alegeri parlamentare), se menţine intact procentul pentru sectorului public de 30%. Ponderea donaţiilor din partea neangajaţilor, pensionarilor şi a altor categorii este în creştere pînă la 30% în comparaţie cu 10% în alegerile parlamentare. Şi în această campanie mai mult de jumătate din toate veniturile declarate sunt donate de către locuitorii mun. Chişinău (în cazul unor partide - majoritatea venitului).

Numărul
donatorilor este de aproape 700 de persoane, dintre care aproximativ 10% contribuie cu aproximativ 50% din veniturile totale declarate (şi corespunzător ponderea donaţiilor mari rămâne excesiv de importantă). Donaţia medie este de 23 mii lei şi este în scădere în raport cu donaţia medie pentru alegerile parlamentare precedente (62 mii lei).

Se menţine neconformarea PCRM-ului la cerinţele de identificare a locului de muncă a donatorilor.

Cheltuieli

Cheltuieli pentru publicitate (tv, radio, panotaj) constituie în proporţie de 89% (peste 13 mln. lei) din toate cheltuielile declarate (în alegerile parlamentare 75%), restul revine materialelor electorale, parţial serviciilor culturale. Partidele în continuare nu raportează cheltuieli pentru: 1) menţinerea staff-ului central şi regional (inclusiv personalul, întreţinerea oficiilor, cheltuieli de comunicare (cu excepţia PLDM poştale), călătorii, consultanţi pentru campanie, cercetări şi sondaje interne, etc); 2) implicarea echipelor mobile, observatorilor, agitatorilor şi a reprezentanţilor în teritoriu; 3) organizarea parţială a evenimentelor publice inclusiv a concertelor (artişti, organizarea participanţilor, etc); 4) elaborarea şi design-ul afişelor, spoturilor publicitare; 5) favorurile votanţilor (produse alimentare sau alte cadouri). O altă categorie de cheltuieli nedeclarate constituie publicitatea indirectă, ascunsă care se face în mass-media în favoarea unor anume concurenţi electorali.

Spre deosebire de alegerile parlamentare, în alegerile locale, unii candidaţi electorali au susţinut din fonduri proprii neraportate cheltuielile de campanie (materiale electorale, cheltuieli de transport, etc.), susţinând ca partidele pe care le reprezintă nu le-au oferit resurse financiare.

A continuat practica de oferire a cadourilor de mică valoare (îngheţată, băuturi răcoritoare, prînzuri etc.) în cadrul evenimentelor electorale. În cazul a circa 20% din materialele de agitaţie electorală nu sunt făcute precizările obligatorii referitoare la tiraj şi tipografie, fapt ce permite eludarea cuantificării cheltuielilor suportate de concurenţii electorali.

Publicitatea ascunsă reprezintă un procent din cheltuielile de facto suportate de către partidele politice.

Valoarea cheltuielilor nedeclarate este cunoscută partidelor politice pentru că de facto se operează cu bani cash. Estimarea preliminară în baza observărilor scoate în evidenţă faptul că faţă de cheltuielile declarate, ponderea cheltuielilor nedeclarate poate fi, în cazul unor partide, comparabilă cu cele declarate, iar pentru alte partide - să depăşească de două şi poate chiar de mai multe ori. Cheltuielile nedeclarate pentru menţinerea staff-ului central şi din teritoriu poate constituie şi 50% din cheltuielile declarate.

Concluzii preliminare şi propuneri de politici

- Baza donatorilor partidelor politice este în continuare mică. Plafonul foarte mare de contribuţii individuale trebuie redus substanţial pentru a stimularea extinderea numărului donatorilor autentici. Finanţarea partidelor de la bugetul de stat va complementa donaţiile individuale;

-
Cheltuielile nedeclarate, sunt în continuare substanţiale, acestea trebuie raportate oficial, prin urmare sunt necesare reglementări mai stricte şi exhaustive a condiţiilor de raportare.

- Sistemul de monitorizare a cheltuielilor nedeclarate sau a abuzului în documentarea donaţiilor trebuie consolidat. Partidele trebuie vor fi pasibile sancţiunilor financiare (reducerea finanţărilor de la stat) pentru nedeclararea cheltuielilor (sesizări din partea părţilor interesate);

- În perioada dintre alegerile parlamentare din noiembrie 2010 şi alegerile locale generale nu au fost constate progrese la capitolul de consolidare a transparenţei financiare a partidelor politice.


Raportul final va fi lansat în luna iunie 2011. Opinia exprimată în acest comunicat aparţine autorului şi nu reflectă punctul de vedere al instituţiilor care susţin financiar iniţiativa dată. Contacte: Sergiu Ostaf, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO), ostaf@credo.md, tel. 212816

Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului CReDO

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.