Transparency International – Moldova în 2011

Transparency International – Moldova în 2011

Bugetul total: 108,780 USD
Donatori: Oficiul Federal German pentru Relaţii Externe, Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare, Fundaţia Soros-Moldova, Fundaţia de Parteneriat pentru Transparenţă, Fundaţia Est – Europeană

Activităţi

1. Monitorizare:

Monitorizarea implementării politicilor de prevenire a corupţiei în patru istituţii publice - IFPS, MTIC, MEd, MMPSF: funcţionarea mecanismului intern de prevenire a corupţiei; calitatea activităţii liniilor de încredere; eficienţa sistemului de petiţionare; respectarea prevederilor privind declararea veniturilor şi proprietăţii; respectarea prevederilor Legii privind conflicte de interese; desfăşurarea procesului de autoevaluare a riscurilor instituţionale de corupţie; transparenţa procedurilor de recrutare a personalului; calitatea informaţiei pe paginile web; transparenţa procesului de achiziţii publice.

Monitorizarea Implementării Hotărârilor Curţii de Conturi: cazul MAI, în particular HCC nr. 5 din 26.01.2010, în ea fiind reflectate multiple abateri de la legislaţie în activitatea MAI, în special, eschivarea fostei conduceri a ministerului de la modul legal de formare şi utilizare a mijloacelor speciale, efectuarea de cheltuieli în interesele unui partid; înstrăinarea frauduloasă a imobilelor; încalcarea cadrului legal privind achiziţiile publice.


Monitorizarea transparenţei activităţii întreprinderilor de stat în constextul genurilor de activitate practicate, administratorilor şi remuneraţiei acestora, membrilor Consiliilor de Administare şi îndemnizaţiile primite de aceşitea, devizele de cheltuieli, efectuarea auditelor/contoalelor.

2. Efectuarea sondajelor de opinie publică: sondaje expres ale beneficiarilor serviciilor IFPS, MTIC, MMPSF, 5 universităţi din mun. Chişinău.

3. Expertiza actelor normative ce ţin de prevenirea si combaterea corupţiei:

-                     Planul de acţiuni pe a. 2012 pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie;

-                     Modificările la Legea privind declararea si controlul veniturilor si al proprietăţii funcţionarilor publici;

-                     Proiectul Legii privind prevenirea si combaterea discriminării; 

-                     Proiectul Strategiei de Reformare a Centrului de Combatere a Crimelor Economice si Corupţiei;

-                     Proiectele de legi pentru modificarea şi completarea Codului Electoral, Legii privind partidele politice şi Codului fiscal la compartimentul transparenţei finanţării partidelor politice şi campaniilor electorale;

-                     Proiectul Codului de etica a procurorului;

-                     Proiectul de Lege pentru modificarea Legii privind Codul de conduită a funcţionarului public şi  Legii cu privire la conflictul de interese, ambele reglementând normele privind cadourile;

-                     Proiectul de Lege cu privire la Comisia Principală de Etică, structura şi modul de funcţionare a acesteia;

-                     Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind cultele religioase, etc. 

4. Prestarea serviciilor de consultanţă gratuită la linia fierbinte anticorupţie: Au fost oferite 684 consultaţii juridice gratuite cetăţenilor privind legislaţia în vigoare, modalităţile de exercitare a drepturilor pe cale judiciară şi extrajudiciară, modul denunţării actelor de corupţie.

5. Participarea la grupuri de lucru: Grupul de monitorizare a implementării Strategiei naţionale anticorupţie; Grupul de lucru privind perfecţionarea legislaţiei în domeniul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale.

6. Susţinerea jurnalismului de investigaţie: organizarea concursului anual „Reflectarea fenomenului corupţiei în presa scrisă” cu s
copul de a încuraja reflectare etică, argumentată şi echidistantă a fenomenul corupţiei. Materialele prezentate la au fost incluse în culegerea "Jurnaliştii contra corupţiei 8”.

7. Campania de diminuare a toleranţei publice faţă de fenomenul corupţiei

- Prezentarea lecţiilor publice anticorupţie reprezentanţilor societăţii civile, funcţionarilor publici - circa 20 evenimente; - 129 apariţii în programele de radio şi televiziune la subiecte ce ţin de prevenirea şi combaterea corupţiei;

- Desfăşurarea concursului anticorupţie la radio Basarabia cu scopul de a familiariza populaţia cu prevederile cadrului naţional şi internaţional de prevenire si combatere a corupţiei;

- Publicarea şi diseminarea Buletinului informativ lunar;

- Organizarea unui maraton anticorupţie la Televiziunea Publică  Moldova;

- Susţinerea lansării unui spectacol anticorupţie la Filarmonica Naţională „Mitică-i omul nostru” de comun cu Uniunea Teatrală a Republicii Moldova, CCCEC, Ministerul Culturii şi Ministerul Educaţiei;

- Organizarea zilelor anticorupţie pentru tineret la tabere de vară;

- Publicarea şi diseminarea unui mini-ghid anticorupţie pentru cetăţeni „Comunicarea cu poliţia” , acesta fiind diseminat ulterior prin intermediul MAI la comisariatele de poliţie.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.