Transparency International – Moldova a lansat studiul „Autorizarea şi executarea construcţiilor în municipiul Chişinău”

 

  

La 8 decembrie 2022, Transparency International – Moldova a lansat studiul „Autorizarea şi executarea construcţiilor în municipiul Chişinău”. Cercetarea a avut drept obiectiv general analiza proceselor şi autorităţilor menite să asigure legalitatea şi calitatea construcţiilor în municipiu, precum şi setarea unor recomandări în vederea îmbunătăţirii stării de fapt.

Respectiv, studiul a urmărit, ca obiectiv specific, analiza proceselor de lucru, în special:

 • aprobarea documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului;
 • autorizarea construcţiilor;
 • controlul şi sancţionarea încălcărilor.
   

În acest sens, cercetarea s-a întreprins din perspectiva a două dimensiuni - cadrul normativ versus punerea în aplicare.

Un alt obiectiv specific constituie analiza autorităţilor antrenate în domeniu, şi anume:

 • Autorităţile administraţiei publice locale;
 • Consiliul Naţional al Monumentelor Istorice;
 • Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor;
 • Agenţia Naţională Arheologică;
 • Agenţia pentru Supraveghere Tehnică.
   

Cu referire la acestea, studiul s-a axat asupra altor două dimensiuni – statutul autorităţii versus vulnerabilităţi.

În vederea realizării obiectivelor, au fost utilizate următoarele metode de cercetare:

 • analiza cadrului normativ şi instituţional aferent;
 • prelevarea şi sinteza (generalizarea) datelor cantitative relevante;
 • exemplificarea carenţelor;
 • operarea interviurilor individuale cu profesionişti notorii în domeniu. 
   

Pornind de la cadrul normativ aferent, cercetarea a fost dezvoltată în baza următoarelor surse:

 • statisticile furnizate de către autorităţi prin intermediul paginilor web oficiale;
 • rapoartele (note analitice, studii, cercetări) elaborate de către autorităţi, dar şi de către asociaţii obşteşti;
 • informaţiile obţinute în cadrul interviurilor individuale operate.
   

În calitate de concluzie generală s-a reţinut că lucrările de construire în municipiu suscită probleme la toate etapele – de la autorizare până la controlul asupra executării actelor permisive.

Pentru a răspunde acestora, mai multe aspecte urmează a fi îmbunătăţite, recomandate fiind:

 • actualizarea Programului pe termen mediu de elaborare a planurilor urbanistice la nivel de localităţi pe anii 2013-2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 493/2013, aducerea la îndeplinire a celor programate;
 • urmare a consultării şi coordonării, definitivarea şi aprobarea documentaţiei actualizate de urbanism şi de amenajare a mun. Chişinău;
 • instituirea unui mecanism de evidenţă a terenurilor vulnerabile şi impunerea, în privinţa acestora, a unor condiţii speciale de eliberare a actelor permisive în construcţii;
 • tratarea corespunzătoare a infrastructurii drumurilor – încurajarea proiectelor de fluidizare a traficului;
 • completarea Legii nr. 835/1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului cu prevederi care ar garanta actualizarea periodică a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului;
 • punerea în aplicare a prevederilor legale ce ţin de crearea şi funcţionarea ghişeului unic de autorizare a lucrărilor de construcţie;
 • respectarea cadrului normativ în procesul de emitere a actelor permisive în construcţii;
 • ţinerea evidenţei documentelor permisive în corespundere cu legea;
 • reconsiderarea prevederilor legale ce ţin de emiterea certificatului constatator şi aprobarea tacită a actelor permisive;
 • punerea în aplicare, efectivă şi eficientă, a cadrului normativ privind controlul în construcţii, dar şi a mecanismelor de sancţionare a încălcărilor în domeniu;
 • reexaminarea prevederilor ce ţin de discreţia agentului constatator de a solicita instanţei de judecată demolarea construcţiilor neautorizate;
 • consolidarea capacităţilor autorităţilor antrenate în proces, inclusiv prin tratarea corespunzătoare a riscurilor de corupţie identificate urmare a evaluării integrităţii instituţionale;
 • evaluarea, în condiţiile legii, a integrităţii instituţionale a Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor şi a Agenţiei Naţionale Arheologice;
 • eficientizarea controlului parlamentar în domeniu, inclusiv valorificarea rezultatelor prin implementarea recomandărilor comisiilor parlamentare;
 • executarea, plenară şi corespunzătoare, a Hotărârii Curţii de Conturi nr. 31/2020 cu privire la Raportul auditului conformităţii eliberării documentelor permisive în construcţie.
   

Această cercetare a fost realizată în proiectul „Consolidarea statului democratic de drept: contribuţia societăţii civile ” implementat de Transparency International - Moldova şi susţinut financiar de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat poziţia finanţatorilor.


*******

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.