Teze pentru conferința de presă

Teze pentru conferința de presă
cu genericul „
Procuratura lui Căruceru”, ținută de Ion Drăniceru, președintele Asociației Moldovenești de Reciclare și Colectare a Metalelor Feroase și Neferoase, în data de 3 decembrie 2021


1. Luni, 29 Noiembrie, avut loc prima audiență pe marginea dosarului Metalferos a Reprezentanților Asociației Moldovenești de Reciclare și Prelucrare a Metalelor Feroase și Neferoase la conducerea Procuraturii Generale.

2. În cadrul audienței, au fost relatate fapte care demonstrează că procurorul pe caz Vladislav Căruceru în complicitate cu martorul principal, fondatorul și beneficiarul final al SRL ”Sofilarex Plus” Valentin Eșanu instrumentează cazul după bunul său plac, abuziv și prin metode ilegale, fără a administra probe, iar cele administrate se bazează pe fals și mărturie ilegale, iar documentele și probele prezentate de către cei vizați pe dosar nu sunt luate în calcul de către investigatorii pe acest dosar de rezonanță or segmentul de reciclare și colectare a metalelor nu a participat la careva scheme ilegale din cadrul SA ”Metalferos”.

3. Astfel,  s-a solicitat numirea unui noi procuror pe acest caz, independent și profesionist, care va investiga cazul în strictă conformitate cu legea și va atrage la răspundere penală persoanele cu adevărat vinovate.

4. Am considerat că acceptarea cererii noastre de audiere este un semn pozitiv și sincer am sperat că vom fi auziți, iar presiunile și abuzurile asupra companiilor membre ale asociației vor înceta, deoarece interesele noastre sunt în primul  rând corectitudinea și transparența anchetei. Noi nu solicităm nimic ieșit din comun, noi nu imiedicăm ancheta, dimpotriva toate solicitările noastre sunt îndreptate spre efectuarea acestei în continuare. Însă solicităm să fie efectuată o anchetă justă și imparțială.

5. Au trecut două zile din momentul audienței, iar procuror V.Căruceru din nou atentează asupra drepturilor membrilor Asociației noastre. Este creată impresia precum că fărădelegile date au un caracter demonstrativ: scrieți ce vreți, adresați-vă unde doriți, dar procuror V.Căruceru cum a activat așa și v-a continua. Suntem dezamăgiți de faptul că conducerea Procuraturii Generale tolerează situația dată. Despre care reforme justiției și lupta împotriva corupției poate fi vorba. Dosare cum au fost fabricate la comanda așa și continuie să fie fabricate și în prezent.

6. Dat fiind faptul că dosarul ”Metalferos” îi are ca bănuiți/învinuiți pe Vladimir Plahotniuc sau Alexei Țîmbrovschi (fostul director al SA ”Metalferos”) acest dosar a devenit unul de rezonanță, însă din careva motiv de tânjit avem noi și nu persoanele sus enunțate, noi cei care nu sîntem vinovați, care ne aflăm în țară, care ne prezentăm la toate chemările organului de urmărire penală și tupeul constă în faptul că  în instanța se trimite dosarul pe capetele noastre de acuzare, în timp ce față de subiecții de rezonanță a fost efectuată o disjungerea, dosarul rămînind la procuratura.

7. Bunurile care ne aparțin nouă inclusiv ca persoane fizice sunt puse sub sechestru, în timp ce bunurile principalilor figuranți din dosar sunt scoase de sub sechestru.

8. Este evident că acest procuror Căruceru își dă seama că probatoriu nu există însă pentru a face față conducerii ori a liniști opinia publică în mod urgent finisează urmărirea penală pentru a trimite dosarul în judecată, noi avînd calitate de țapi ispășitori în timp în privința persoanelor rezonanțe urmărirea penală este practic stopată.

9. Mai mult, la audiența din 29.11.2021 am solicitat să fie investigată legătura omului de afaceri  Valentin Eşanu, director și fondator al SRL ”Sofilarex” cu  procuror Căruceru Vladislav. Acest Valentin Eșanu se laudă pe facebook la emisiunile televizate că este așa numitul ”martor-cheie în dosarul Metalferos”.

Vă comunicăm că acest Valentin Eșanu activează pe piața metalelor de zeci de ani, inclusiv fiind unul din jucătorii în domeniu în perioada investigată de către procuratură.

Mergând după logica procurorului Căruceru, Valentin Eșanu și SRL ”Sofilarex” urma să-i fie atribuită calitate de învinuit, exact ca și nouă, dimpotrivă cele 4 întreprinderi care intră în așa numita Asociație Patronală a Metalelor în care V.Eșanu este președinte și care de fapt toate 4 îi aparțin lui, el fiind beneficiarul final, lucrează nestingherit pe piața metalelor, nu au nici un statut procesual, nu au impedimente în activitate, în relațiile cu băncile comerciale din RM în timp ce companiile noastre sunt efectiv persecutate unele fiind în pragul falimentului, fiind lichidate.

Rugăm ca d-stră să atrageți atenția că unicul agent economic care a demonstrat o creștere exorbitantă de pe piața metalelor în ultimul an este compania controlată de ”martorul principal” Valentin Eșanu.

Conform portalului INFOBASE, S.R.L. SOFILAREX PLUS asociat unic și administrator fiind Valentin Eșanu – înregistrează o creștere exorbitantă a venitului. În anul 2019 compania SRL ”Sofilarex Plus” a înregistrat venituri de 178,90 mii lei iar în 2020 12,98 mln/lei.

Această creștere exorbitantă a veniturilor nu putea avea loc fără complicitatea organului de urmărire penală în frunte cu V. Căruceru și foștilor săi șefi.

Căruceru V. face tot posibilul să înlăture orice concurență pentru al favoriza direct sau indirect pe ”principalul martor” al acuzării Valentin Eșanu. 

Acest Valentin Eșanu se laudă la toate televiziunile că anume el a distrus monopolul pe piața metalelor din RM dar tot el încearcă acum cu ajutorul organului procuraturii să instituie un alt monopol la cheremul căruia să fie.

10. Ce se întîmplă acum în dosar Metalferos - la data de 01.12.2021 de către Procuror Vladislav Căruceru a fost emisă ordonanța prin care s-a dispus întocmirea unui grafic  privind prezentare materialelor urmăririi penale spre cunoștința, urmărirea penală fiind terminată.

Astfel,  Procuror Vladislav Căruceru a decis să fixeze de sinestătător în mod unilateral graficul  de prezentare a materialelor urmăririi penale spre cunoștința. Menționăm că dosarul conține un  număr de 259 de volume. Iar Procuror Vladislav Căruceru pune la dispoziția fiecărei persoane învinuite și apărătorului acestei doar 6 zile pentru a face cunoștința cu 259 volume.

Rezultă că timp de 6 zile consecutiv persoanele date sunt nevoite să facă cunoștința cu 42-43 de volume în fiecare zi, ceea ce este în mod obiectiv imposibil.

11.  Pornind de la legislația în vigoare procurorului îi revine obligația de a asigura  părţilor posibilitatea de a lua cunoştinţă de materialele cauzei. Însă în speța în loc ca să fie exercitată obligația imperativă,  părții apărării sunt impuse unele condiții, care încalcă în mod flagrant drepturile fundamentale, inclusiv cele stabilite prin actele internaționale, la care este parte Republica Moldova, precum și contravin practicii CEDO.   Este evident că termen de 6 (șase) zile este insuficient pentru a face cunoștință cu materialele cauzei constituite din 259 volume.

În acest context este necesar de precizat că cunoștință cu materialele nu este una formală (ai scanat, ai făcut copii), ci reprezintă un proces de lucru și analiza, compararea materialelor (probelor și actelor) prin coroborarea acestora. Or după ce partea apărării v-a face cunoștință cu materialele cauzei, acesta conform procedurii urmează să înainteze cereri/obiecții și etc.

12. În conținutul ordonanței  Procuror Vladislav Căruceru a indicat precum că s-a propus prezentarea tuturor materialelor în format electronic, cu condiţia prezentării unui suport optic (hard disc extern cu capacitatea de 1 Tb). Însă și în cazul dat procuror denaturează circumstanțele obiective. Or, din câte ne este cunoscut nu a fost prezentat vreun act procedural prin care să fie efectuată transmiterea acestui suport optic sau să fie specificată procedura în care ar fi urmat să fie efectuată cunoștință cu materialele cauzei prin intermediul unui suport optic (temei legal, termen pentru a face cunoștința și etc.). Pentru că  alin. 3 art. 293 CPP, care în mod expres reglementează ordinea prezentării materialelor spre cunoștința — indică că pentru a se lua cunoştinţă de materialele urmăririi penale, ele se prezintă cusute în dosar, numerotate şi înscrise în borderou. La cererea părţilor, vor fi prezentate şi corpurile delicte, vor fi reproduse înregistrările audio şi video, cu excepţia cazurilor prevăzute în art.110.

13. Un alt aspect important este că  Procuror Vladislav Căruceru a adoptat decizia că nu va fi prezentat pentru a face cunoștința dosarul întreg, ci doar volumele aparte conform graficului.  Însă și în acest caz există o încălcare.  De legislația în vigoare este expres  stabilit că în cazul  dacă dosarul penal are mai multe volume, acestea se prezintă concomitent pentru a se lua cunoştinţă de materialele respective ca persoana care ia cunoştinţă de ele să poată reveni la oricare din aceste volume de mai multe ori.

14. Coordonarea graficului cu apărătorul este obligația procurorului. Fixarea de către procuror modului şi termenului acestei acţiuni poate avea loc doar în cazul expres stabilit de codul de procedura penală -  în cazul în care persoana care ia cunoştinţă de materiale abuzează de situaţia sa. Însă în speța  Procuror Vladislav Cărucer nici nu a inițiat coordonarea graficului pentru a afla poziția părții apărării, ci deodată a fixat termenul la discreția sa, ceea ce este inadmisibil. Materialele încă nici nu au fost prezentate pentru a face cunoștința, nici nu s-a încercat coordonarea graficului cu apărătorul, prin urmare nu poate fi invocat precum că  persoana care ia cunoştinţă de materiale abuzează de situaţia sa.

15. Procuror Vladislav Căruceru în mod intenționat și artificial crează astfel de circumstanțe pentru că partea apărării să nu aibă posibilitatea de a beneficia în mod real de drepturile sale. Ordonanța a fost emisă la data de 01.12.2021, dar la data de  02.12.2021 ora 08:00 deja se începe prezentarea materialelor. Sunt încălcate orice termeni legali de comunicare și informare a actelor de procedură.

16. Pe de altă parte este necesar de menționat că avocații care participă în calitate de apărători la fel au programul său de lucru, alte dosare pendinte, inclusiv în instanțele de judecată.  Este inadmisibilă impunerea unui grafic fără coordonarea cu apărătorul, condițiile cărui să fie din ora 08:00 pînă ora 17:00, fiecare zi consecutivă.

Astfel, sunt create condițiile inadmisibile de lucru. În acest context la noi apare întrebarea oare nu este făcut acest lucru intenționat, pentru că avocații să renunțe de participare în acest dosar.

17. Termen de 6 (șase) zile, care a fost stabilit pentru a face cunoștință cu materialele cauzei constituite din 259 volume nu se încadrează în noțiunea termenului rezonabil. Astfel, partea apărării este pusă în situația cînd numai în termen de 6 zile urmează să facă cunoștință cu materialele administrate pe durata anilor de zile de către un întreg grup de lucru format din procurori și ofițeri de urmărire penală.

18. Astfel, pentru a rezuma constatăm că nu am fost auziți, conducerea Procuraturii Generale  nu acționează nici din oficiu, nici chiar și pe marginea cererilor și plângerilor înaintate. Au fost înaintate în jur de 50 cereri/plângeri, inclusiv printre care efectuarea acțiunilor de urmărire penală, recuzare, solicitarea retragerii cauzei penale, însă toate sunt ignorate, este zero reacției la situația creată. 

19. Iar, în prezent sunt create obstacole pentru realizarea drepturilor părții apărării, concomitent fiind încălcate principiile fundamentale a procesului penal. De fapt suntem în prezența situației când  partea apărării este limitată în posibilitatea de a face cunoștință cu materialele cauzei într-un mod normal și în ordinea stabilită de legislația pentru a putea pregăti  apărare.

20. În situația dată nu ne rămîne altceva decît să înaintăm o plângere în Consiliul Superior al Procurorilor.

Totodată în cazul în care fărădelegile vor fi continuate ne rezervăm dreptul să înaintăm sesizările în Comisiile Parlamentare de profil. Concomitent ne rezervăm dreptul să informăm ambasadele Statelor Unite ale Americii și Uniunii Europene privind încălcările flagrante care au loc în organele procuraturii. În timp ce partenerii străini oferă granturi pentru finanțarea reformelor în sectorul justiției  Republicii Moldova, de fapt nimeni nici nu luptă cu corupția, dosare rămîn a fi instrumentate și fabricate la comandă, este lipsa totală de transparență.


*******
DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

Și desigur toate încălcările care vor fi tolerate de către autoritățile naționale ulterior vor constitui obiectul plîngerilor la CEDO.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.