Apă-Canal Chișinău a descoperit într-un apartament volum nedeclarat de 434 m3 apă

Angajații întreprinderii „Apă-Canal Chișinău”, la solicitarea locatarilor, au făcut verificări într-un bloc din str. Chimiștilor, 5. În unul din apartamente au descoperit un volum nedeclarat de 434 m3 apă pentru lunile februarie și martie, iar în alte două apartamente –  volume nedeclarate de 18 m3 și, respectiv, 20 m3. Notele de plată vor fi înaintate consumatorilor vizați, transmite IPN.

Potrivit furnizorului de apă, blocul este gestionat de către Regia locativ-comunală Durlești. Facturarea serviciilor de apă și canalizare și repartizarea cotei-părți este efectuată de către ÎM „Infocom”, ca urmare a datelor prezentate de către consumatori.

În comunicat se mai arată că, deși conform condițiilor contractuale, gestionarul blocului este persoana care răspunde de buna administrare a casei, acesta nu a conlucrat cu specialiștii „Apă-Canal Chișinău” și nu a asistat la inspectarea contoarelor din apartamente. În consecință, angajații întreprinderii au avut acces doar în 12 din cele 36 de apartamente din bloc.

Ca urmare a verificărilor, s-a depistat și o conectare neautorizată la serviciul de apă și canalizare, fapt ce a condus la înregistrarea unui volum mare de apă nefacturat.

„Apă-Canal Chișinău” precizează că, lunar, angajații întreprinderii, în prezența gestionarului blocului, își notează indicii contorului comun din bloc și transmite informația către ÎM „Infocom” pentru efectuarea calculelor și emiterea ordinelor de încasare a numerarului. Acest lucru nu presupune și deținerea de către furnizor a informației despre istoria plăților pentru fiecare apartament, de calcule fiind responsabilă ÎM „Infocom”.

În altă ordine de idei, întreprinderea aduce aminte că, în scopul soluționării operative a diverselor situații, dar și pentru achitarea serviciilor prestate, consumatorii se pot adresa în Secția informare și achitări a SA „Apă-Canal Chişinău” (biroul 101, str. Albișoara, 38).