Plan de acțiuni pentru o salubrizare mai bună a capitalei

Municipalitatea își propune să finalizeze și să aprobe Regulamentul privind organizarea și funcționarea serviciului public de salubrizare în termen de două luni. Totodată, autoritățile își propun să achiziționeze în următorii doi ani utilaje pentru salubrizarea spațiilor publice și a aleilor din parcuri și scuaruri, dar și aspiratoare pentru încărcarea frunzelor uscate. În cadrul ședinței operative de la Primărie, șeful Direcției generale locativ-comunală și amenajare, Petru Gontea, a prezentat planul de acțiuni în vederea îmbunătățirii sistemului de salubrizare a capitalei, transmite IPN.

Actualul sistem de salubrizare are mai multe puncte slabe, iar unul dintre ele îl prezintă faptul că astăzi 30 de întreprinderi sunt implicate la salubrizarea spațiilor publice din oraș. Respectiv, se înregistrează o calitate mai scăzută din cauza diferitor tipuri de management al întreprinderilor. În acest sens, DGLCA propune prestarea serviciilor de salubrizare a spațiilor publice doar de către o întreprindere (ÎMSL) pe sector. Astfel, urmează a fi încheiate contracte cu cinci ÎMSL de sector.

Un alt punct slab ține de faptul că monitorizarea respectării regulilor privind curățenia și a calității lucrărilor de salubrizare este dificilă din cauză că mai multe departamente au responsabilități în acest sens și, respectiv, se face trimitere de la unul la altul. O altă problemă ține de faptul că același segment de drum se salubrizează de mai mulți operatori, și anume: drumul și rigolele – ÎM „Exdrupo”, zonele verzi de pe aliniament – ÎM Spații Verzi, trotuarele – ÎMSL/ÎMGFL, zonele verzi dintre trotuar și blocul de locuințe – administratorul blocului de locuințe. Și platformele pentru colectarea deșeurilor menajere sunt gestionate cu dificultăți, și anume: ÎM Regia Autosalubritate evacuează doar deșeurile menajere din containere. Locatarii aruncă și alte tipuri de deșeuri în preajma platformei (deșeuri din construcții și demolări, deșeuri voluminoase, deșeuri periculoase, deșeuri vegetale). De evacuarea acestor tipuri de deșeuri este responsabil administratorul blocului de locuințe, care de obicei nu dispune de transport pentru a le evacua.

În acest context, DGLCA propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției, astfel încât să îi fie atribute competențe concrete în vederea promovării politicilor și exercitării controlului în domeniul salubrizării, gestionării deșeurilor și spațiilor verzi. Printre acțiunile planificate pe termen scurt și mediu se este achiziționarea a zece utilaje de salubrizare și deszăpezire mecanizată (tip Hako) pentru spațiile publice și aleile din parcuri și scuaruri. În acest sens, este necesară suma de 24,6 milioane de lei. Este planificată achiziționarea a 20 de aspiratoare pentru încărcarea frunzelor uscate de pe trotuare și curți de bloc și spații verzi, pentru care sunt necesari 2,6 milioane de lei.

O altă achiziție planificată pentru următorii doi ani o reprezintă 20 de tractoare pentru deszăpezirea curților de bloc și pentru transportarea deșeurilor vegetale, inclusiv din pacuri și scuaruri. În acest sens este necesară suma de 10,2 milioane de lei. Autoritățile planifică pe parcursul unui an amenajarea stației de compostare a deșeurilor vegetale, inclusiv dotarea acesteia cu utilajele necesare acestui proces, pentru care sunt necesari 15 milioane de lei.

Pentru nerespectarea curățeniei în oraș, pe parcursul anului curent au fost întocmite peste două mii de procese verbale, iar suma amenzilor stabilite a constituit circa 889 de mii de lei.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.