Alegeri pe înțelesul tuturor: drepturile și obligațiile candidaților

Pe 24 februarie, pentru prima dată în Republica Moldova, cei 101 deputați vor fi aleși în baza sistemului electoral mixt, o combinație între sistemul reprezentării proporționale și cel majoritar. Astfel, 51 de deputați vor fi aleși în baza votului majoritar, în cadrul a 51 de circumscripții uninominale, câte un deputat pentru fiecare circumscripție. Iar 50 de deputați vor fi votați, ca și până acum, pe liste de partid. Candidații desemnați de partide și cei independenți pot candida într-o singură circumscripție uninominală. Aceeaşi persoană poate fi inclusă într-o singură listă de candidaţi pe circumscripția națională, din partea unui singur concurent electoral.

Toți concurenții electorali participă, pe bază de egalitate, la campania electorală. Beneficiază de drepturi egale în folosirea mijloacelor de informare în masă finanțate de la buget. Pe durata campaniei electorale, candidații au dreptul să fie degrevați de atribuțiile de la locul de muncă permanent, fără menținerea salariului. Pe durata perioadei electorale, candidaţii nu pot fi concediaţi ori transferaţi la o altă muncă sau funcție fără acordul lor. La fel, nu pot fi trași la răspundere penală, arestaţi, reţinuţi sau supuşi unor sancțiuni administrative fără consimțământul organului electoral care i-a înregistrat, cu excepţia cazurilor de infracţiuni flagrante.

Concurentul electoral poate să-și retragă candidatura din cursa electorală printr-o declarație scrisă, adresată organului electoral care l-a înregistrat, dar nu mai târziu de 7 zile până în ziua alegerilor. După expirarea termenului dat, înregistrarea concurentului poate fi anulată doar de organul electoral care l-a înregistrat, în baza deciziei instanței de judecată. Concurentul care și-a retras candidatura este obligat să întoarcă mijloacele tehnico-materiale şi financiare ce i-au fost alocate din buget pentru a-și desfășura campania electorală.

Candidaţii nu pot folosi bunurile publice în campania electorală, iar autoritățile și instituțiile publice nu pot acorda concurenților electorali bunuri publice sau alte favoruri decât pe bază de contract, în condiții egale pentru toți concurenții electorali. Candidații nu pot utiliza în scop de publicitate electorală imagini ce reprezintă instituţii de stat sau autorităţi publice, atât din ţară cât şi de peste hotare, ori organizaţii internaţionale. Este interzisă combinarea de culori şi/sau sunete care invocă simboluri naţionale ale Republicii Moldova ori ale altui stat. La fel, nu este permisă utilizarea materialelor în care apar personalităţi istorice ale Republicii Moldova sau de peste hotare, simbolistica unor state străine sau organizaţii internaţionale sau imaginea unor persoane oficiale străine.

La cererea concurenților, organele electorale acreditează observatori pentru monitorizarea alegerilor în secțiile de votare deschise atât în țară, cât și peste hotare. În calitate de observatori pot fi acreditaţi cetățeni ai Republicii Moldova din țară, din străinătate și reprezentanții organizațiilor internaționale și neguvernamentale din străinătate.

Concurenții pot contesta acțiunile sau inacțiunile și hotărârile organelor electorale în instanță de judecată, iar acțiunile și inacțiunile concurenților – la organele electorale. Concurenții care se consideră lezați în drepturi prin intermediul materialelor mediatizate în presă pot solicita dreptul la replică. Cererea, în formă scrisă, se depune la instituția de presă vizară, în termen de două zile de la difuzarea sau publicarea informației. În cazul radiodifuzorilor, refuzul de a acorda dreptul la replică se contestă la Consiliul Audiovizualului, iar în cazul ziarelor și portalurilor online – în instanțele de judecată.

Pentru încălcarea legislației electorale, organele electorale pot aplica concurenților sancțiuni sub formă de avertisment, intentarea procesului contravențional, lipsirea de alocații de la bugetul de stat și solicitarea anulării înregistrării concurentului. În cazul aplicării repetate a sancţiunii de avertisment în cursul unei perioade electorale pentru încălcări privind finanţarea campaniei electorale, CEC aplică concurenților sancțiunea privind lipsirea de alocaţii de la bugetul de stat pentru o perioadă de la șase luni până la un an.
–––

Rubrica IPN „Alegeri pe înțelesul tuturor” vine să explice noțiuni, termene și practici care țin de alegerile parlamentare în sistemul electoral mixt și de referendumul consultativ, care vor avea loc la 24 februarie.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.