Ce a adus bun anul 2017 în domeniul asigurării drepturilor persoanelor cu dizabilități. Campanie IPN

Cu bune, cu rele, anul 2017 ajunge la final și este momentul potrivit să facem totalurile. Cu această ocazie, IPN a adunat prin lume gânduri bune, de această dată doar bune, de la cei care iau decizii și de la cei pentru care se iau decizii. Ce a adus bun anul 2017? La această întrebare i-am provocat să răspundă pe cei care au acceptat să ne fie alături în dorința noastră de a găsi ceea ce este bun în lucrurile care ne înconjoară și în evenimentele care ne marchează. Chiar dacă de mai multe ori nu toate merg așa cum ne-am dori, câștigă omul și câștigă societatea care are capacitatea să vadă și în probleme, și în lucruri mai rele, o oportunitate în plus de implicare pentru a schimba lucrurile în bine. Pentru fiecare dintre subiectele abordate venim cu mai multe clasamente care reflectă poziția celor care le-au întocmit. Mai jos vedeți ce a adus bun 2017 în domeniul asigurării drepturilor persoanelor cu dizabilități.
---


Clasamentul Asociației „Motivație”:

1.
Adoptarea proiectului Legii de reglementare a antreprenorialului social.

„Acest fapt va permite dezvoltarea domeniului dat prin crearea de întreprinderi sociale, iar acestea, la rândul lor, vor crea locuri de muncă permanente sau de tranziție pentru persoane cu dizabilități și alte grupuri vulnerabile. Asociația „Motivație” din Moldova, în parteneriat cu AO Eco-Răzeni, a susținut secretariatul Platformei de promovare a Antreprenoriatului Social – platforma ce a promovat acest proiect. „Motivație” a contractat expertul care a elaborat proiectul de lege, a organizat ședințele de consultare”.

2. Asociația „Motivație” a finalizat un proiect de trei ani în cadrul căruia a dezvoltat și a promovat conceptul de Angajare Asistată, iar în 2016 a reușit să elaboreze draftul Regulamentului Angajare Asistată.

„Din cauza reformei Guvernului nu am reușit să promovăm adoptarea acestui Regulament la nivel de executiv. O vom face anul următor. Până acum am reușit să ajutăm peste 70 de tineri cu dizabilități să se angajeze în câmpul muncii, adică peste 70 de persoane au devenit mai active în societate, au căpătat independență financiară”.

3. Promovarea accesului liber la justiție, prin protestele organizate și cazurile de judecată împotriva Preturii Centru, Judecătoriilor Ciocana și Centru.

„Aceste acțiuni au fost organizate împreună cu Centrul de Asistenta Juridica pentru Persoane cu Dizabilități. Au fost create condiții de acces la Pretura Centru. Consiliul Superior al Magistraturii a emis o dispoziție prin care a obligat ca toate ședințele de judecată cu participarea persoanelor cu dizabilități să fie organizate în locuri accesibile”.

4. Au fost create și crescute șapte grupuri de inițiative a persoanelor cu dizabilități din diferite regiuni a Moldovei.

„Acestea, la rândul lor, vor promova respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, vor colabora sau vor lupta cu autoritățile responsabile pentru crearea condițiilor accesibile la infrastructura socială”.

5. Echipa „Motivație” a participat la consultarea mai multor proiecte de legi și standarde în construcții.

„De fiecare dată, am pus accentul pe funcționalitatea legislației și cele mai noi și inovative soluții”.


Clasamentul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale:

1.
Aprobarea semnării Protocolului Opțional la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

2. Aprobarea Regulamentului privind prestarea serviciilor de reabilitare profesională în cadrul Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare (CREPOR) și a Metodologiei de calcul a tarifelor pentru prestarea serviciilor  de reabilitare profesională.

„Scopul serviciilor de reabilitare profesională este recuperarea sau compensarea funcțiilor dereglate ale organismului și capacității de muncă a persoanei cu dizabilități locomotorii, care din cauza stării de sănătate în interacțiune cu diverse împrejurări, obstacole și alți factori contextuali în care se regăsește (factorii de mediu și cei personali), nu își poate desfășura activitatea de muncă conform calificării”.

3. Aprobarea și punerea în aplicare a Conceptului privind reforma sistemului de determinare a dizabilității din Republica Moldova și a Planului de acțiuni pentru implementarea Conceptului (pentru anii 2017-2019).

4. Aprobarea Programului Național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022.

„Acesta prevede o abordare intersectorială în incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale acestora în egală măsură cu ceilalți cetățeni în toate domeniile vieții sociale”.

5. Implementarea planurilor de transformare în vederea dezinstituționalizării prin procurarea din mijloacele financiare ale instituțiilor rezidențiale a opt imobile și sau case.

„Au fost deschise șase locuințe protejate și au fost dezinstituționalizate 34 de persoane. Până la finele anului, urmează a fi deschise încă două case. Cu suportul Agenției Cehe pentru Dezvoltare, prin intermediul proiectului implementat de către People in Need, au fost procurate trei case”.

6. Alocarea pentru CREPOR a mijloacelor financiare suplimentare de la Bugetul de stat pentru anul 2017, în sumă de 5653,7 mii de lei.

„Banii sunt alocați pentru asigurarea suplimentară cu servicii de reabilitare medicală a circa 350 de veterani de război și persoane cu dizabilități locomotorii, precum și pentru majorarea numărului de beneficiari de mijloace ajutătoare tehnice”.

7. Elaborarea Programului național de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile subordonate ministerului.

„Programul va fi axat pe realizarea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale prin oferirea serviciilor sociale la nivel de comunitate, transformarea instituțiilor rezidențiale în centre regionale cu atribuții în dezvoltarea și prestarea serviciilor alternative la nivel de comunitate.

Clasamentul Centrului de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități:

1.
Coalizarea organizațiilor persoanelor cu dizabilități și a grupurilor de inițiativă pentru promovarea, apărarea și monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități.

„Pe parcursul anului 2017, de către organizațiile persoanelor cu dizabilități au fost realizate mai multe campanii de advocacy pentru promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, atât la nivel național, cât și la nivel local. De către organizațiile persoanelor cu dizabilități au fost realizate cu succes mai multe acțiuni pentru apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, precum și pentru producerea schimbărilor de sistem în domeniul asigurării drepturilor acestor categorii de persoane, cum ar fi dreptul la educație incluzivă,  dreptul la capacitate juridică, dreptul la accesibilitate, dreptul la muncă și angajarea în muncă, acces la justiție. Participarea activă în 2017, a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor  ce le reprezintă  în procesul de raportare alternativă  la Comitetele UN CRPD, CRSCR, CRC și CAT”.

2. În 2017, Republica Moldova a fost expertizată de către Comitetul UN CRPD cu privire la asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități prin prisma Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificate de către Parlamentul Republicii Moldova la 09.07.2010.

„În urma acestei evaluări, la adresa Guvernul Republicii Moldova din partea Comitetului UN au fost transmise 73 de recomandări cu privire la asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități, pe care Republica Moldova trebuie să le pună în aplicare  până la următoarea raportare, adică până la finele anului 2020. Recomandările Comitetului UN CRPD vor genera apariția mai multor inițiative legislative precum și schimbarea de practici în domeniul asigurării respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități”.

3. Adoptarea Hotărârii privind aprobarea Programului Național  de incluziune socială  a persoanelor cu dizabilități  pentru anii 2017-2022, din 08.09.2017.

„Acest program național cuprinde un plan de acțiuni privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022. Necesitatea elaborării acestui program este determinată de problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități din Republica Moldova și necesitatea creării unor condiții indispensabile implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Adoptarea acestui program este semnificativă și prin faptul că pe parcursul anilor 2014-2017 în Republica Moldova nu a existat un  astfel de Program la nivel național. Menționăm că fosta Strategie Națională privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități a fost adoptată încă în anul 2010 și a expirat la finele anului 2013”.

4. Pe 7 aprilie 2017, a intrat în vigoare Strategia națională privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017–2021.

„Această strategie, spre deosebire de strategia similară anterioară, conține prevederi ce facilitează respectarea dreptului la muncă și angajarea persoanelor cu dizabilități pe piața liberă a muncii. Acest fapt se datorează implicării active a organizațiilor ce activează în domeniul dizabilității în promovarea în cadrul campaniei de advocacy pentru promovarea dreptului la muncă a persoanelor cu dizabilități”.

5. Recunoașterea necesității asigurării respectării dreptului la accesibilitate pentru toate persoanele cu dizabilități, indiferent de tipul dizabilității, prin prisma designului universal.

„Anul 2017 s-a remarcat și prin faptul recunoașterii de către mai mulți factori a necesității asigurării respectării dreptului persoanelor cu dizabilități la accesibilitate fizică, ca drept fundamental, nu doar pentru persoane cu dizabilități locomotorii, ci și pentru persoane cu dizabilități de vedere. În acest context, în premieră în municipiul Chișinău organizațiile persoanelor cu dizabilități au promovat cu succes inițiativa instalării pe străzile capitalei a pavajului tactil pentru ghidarea persoanelor cu dizabilități de vedere.

Alte materiale din seria „Ce a adus bun anul 2017 în...”:

Ce a adus bun anul 2017 în procesul de reglementare transnistreană. Campanie IPN
Ce a adus bun anul 2017 în domeniul educației. Campanie IPN
Ce a adus bun anul 2017 în domeniul turismului. Campanie IPN
Ce a adus bun anul 2017 în domeniul mediului. Campanie IPN
Ce a adus bun anul 2017 în cinematografie. Campanie IPN

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.