IPN: Monitorul Monitorului Oficial

În ziua inaugurării rubricii „Monitorul Monitorului Oficial”, Agenția informațională de Stat „MOLDPRES” a mai scos de sub tipar încă un număr al „Monitorului Oficial”, ce-i drept, într-un format redus. Și nu este pentru prima data când Agenția procedează în acest fel.  

În această ediție „de după amiază” (M.O. nr. 389 din 3 noiembrie 2017), atenția ne este captată, în primul rând, de Legea (Nr. 218 din 20.10.2017) pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286/2016. Astfel, modificările operate denotă că s-au mărit atât veniturile totale (în condițiile micșorării transferurilor de la bugetul de stat), cât și cheltuielile, cu respectiv 149881 și 276175,4 mii lei. Observăm o depășire a cheltuielilor asupra veniturilor în sumă de 126294,4 mii lei (de notat că, la momentul adoptării legii, 16 decembrie 2016, soldul preconizat era egal cu zero!).

Au fost mărite cheltuielile pentru administrarea sistemului public de asigurări sociale (cu 14331,8 mii lei), dar și pentru protecția în caz de incapacitate temporară de muncă (cu 64009,2 mii lei), a persoanelor în etate (cu 309295,9 mii lei), precum și a altor categorii de beneficiari. Să sperăm că soldul negativ de mijloace bănești (126294,4 mii lei) va fi lichidat, până la sfârșitul acestui an, așa cum au decis aleșii poporului.

De reținut din acest M.O. și că, la 2 noiembrie curent, președintelei Republicii Moldova a modificat Decretul anterior, nr. 309 din 28 iulie 2017, cu privire la instituirea Consiliului societății civile de pe lângă Președintele Republicii Moldova și anume: a exclus din Consiliu Comisia pentru control public. Întrucât în textul Decretului nu se regăsesc temeiurile excluderii, rămân doar niște semne de întrebare:

- S-a  „pripit”, oare, domnul președinte la momentul constituirii Consiliului respectiv?;,

- Membrii Comisiei (condusă de domnul Ghelici Feodor, pedagog, președinte al Asociației Obștești „Moldova Mea”) nu au făcut față sarcinilor puse (în acest caz de ce nu au fost înlocuiți cu alții, mai performanți?)?,

- Ori poate Comisia a dat dovadă de prea mult zel?...

Întrebăm și noi, nu punem ghimpi.

Tot în această ediție a M.O. este publicată și Hotărârea Băncii Naționale a Moldovei cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii, nr. 73 din 19 octombrie 2017, în vigoare din 03 noiembrie curent. BNM a concretizat, în acest Regulament, noțiunile de Persoane care acționează concertat, Achizitor potențial, dar și a introdus un punct aparte - Persoană dobânditoare – orice persoană fizică sau juridică, asociație sau grup de persoane acționând concertat, înregistrate ca atare sau nu, care urmează:

a) să dobândească, individual sau concertat, prin orice modalitate, o cotă inferioară celei substanțiale în capitalul social al băncii asupra căreia au devenit incidente prevederile art.15 alin.(2) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, sau;

b) să primească acțiuni ale băncii, care reprezintă o cotă inferioară celei substanțiale, ca aport la capitalul său social, sau;

c) să achiziționeze ori subscrie acțiuni ale băncii, care reprezintă o cotă inferioară celei substanțiale, emise în conformitate cu prevederile art.156 alin.(3) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.”

Rămâne doar să așteptăm ca aceste inovații să producă efecte juridice, adică să limiteze „poftele ce poftesc” ale celor cu spirit prea dezvoltat de „inventivitate”.

Vorba veche: mai bine mai târziu, decât niciodată!

Pentru conformitate, Monitorul Monitorului Oficial

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.