Soluţii de la concurenţii electorali: şomajul. Ciclu IPN. Alegeri-2014

Doar oficial, în Republica Moldova sunt înregistraţi 48,5 mii de şomeri. Agenţia de presă IPN a întrebat concurenţii electorali cum văd reducerea şomajului, ce programe de abilitare economică a tinerilor vor promova şi cum văd asigurarea tinerilor cu locuri de muncă după absolvirea facultăţii.
---

Facilităţi pentru firmele care angajează tineri

Partidul Democrat din Moldova îşi propune să asigure crearea locurilor de muncă bine plătite prin măsuri de creştere a economiei. Unul dintre obiectivele de bază în economie este ca Republica Moldova să atragă 1 miliard de euro pe an sub formă de investiţii străine. PDM își asumă să asigure finanţări sporite pentru recalificarea forţei de muncă, precum şi pentru instruirea tinerilor dornici să-şi deschidă propriile afaceri. În acest sens, este importantă valorificarea banilor europeni pe care Moldova îi poate primi. Democraţii vor promova şi ideea burselor de studii private în domeniile cele mai căutate pe piaţa muncii, pentru aceasta fiind însă nevoie de modificarea legislaţiei.

Pentru a încuraja mediul de afaceri să creeze locuri de muncă bine plătite, PDM vine cu propunerea de a oferi facilităţi firmelor care angajează tineri, în special absolvenţi de studii superioare şi şcoli profesionale. Propunerea este ca în primii 3 ani de la angajarea tinerilor specialişti, statul să asigure pentru aceştia contribuţiile către fondul asigurărilor sociale. PDM mai propune scutirea de impozit a până la 12% din veniturile firmelor care investesc în cercetare şi dezvoltare. PDM va stimula în acest fel extinderea activităţii companiilor, deci crearea de noi locuri de muncă.

Afacerile de familie şi micile afaceri trebuie să devină o opţiune reală pentru fiecare. Pentru a stimula deschiderea micilor afaceri şi crearea de locuri de muncă, PDM propune scutirea totală de impozit pe profit pentru primii 3 ani de activitate a oricărei întreprinderi mici şi mijlocii nou înfiinţate. De asemenea, se propune acordarea de granturi de până la 10 mii de euro pentru tinerii care vor să investească în agricultură.

Fiscalitate redusă şi creditare accesibilă

Partidul Popular Creştin Democrat notează că industrializarea rapidă a economiei naţionale presupune o reorganizare cardinală a sistemului de învăţământ. De la modelul în care aproape toţi tinerii tind să absolvească liceul şi să obţină studii superioare – la modelul de crearea a unei vaste reţele de instituţii de învăţământ profesional, şcoli de meserii, colegii, care să ofere muncitori calificaţi. Altminteri, cu zecile de mii de jurişti, economişti, politologi, specialişti în dreptul internaţional etc. va fi doar amplificat şomajul tinerilor cu facultate, dar fără locuri de muncă.

PPCD propune altoirea spiritului de întreprinzător tineretului, prin oferirea de credite performante, crearea de condiţii fiscale optime şi asigurarea de nişe pentru desfacerea mărfurilor pe piaţa internă şi cele externe, oferirea de granturi nerambursabile. Pentru ca populaţia să poată deschide şi să menţină o afacere, PPCD propune reducerea substanţială a numărului organelor de control şi combaterea hărţuirii şi estorcării de mită de către exponenţii organelor de control de la oamenii de afaceri.

Formaţiunea îşi mai propune să restabilească independenţa puterii judecătoreşti, care să fie mai eficientă, inclusiv prin înlocuirea masivă a corpului de judecători corupţi cu tineri profesionişti. E necesar să fie stârpită corupţia la primării şi în sistemul vamal, care descurajează mediul de afaceri. Partidul va opta pentru o fiscalitate redusă, o creditare accesibilă şi o politică vamală protecţionistă. Vor fi combătute monopolurile şi cârdăşiile de cartel, care fac imposibilă competiţia pe piaţă, notează PPCD.

Predictibilitate financiar-fiscală

Partidul Liberal Reformator face referire la datele Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de muncă privind existenţa a 9 mii de locuri de muncă vacante. Ceea ce înseamnă că cifra de 48,5 mii de şomeri ar putea fi redusă. În Republica Moldova au început să vină investitori, iar acest lucru va continua atât timp cât va exista stabilitate din punct de vedere politic şi Republica Moldova îşi va continua parcursul european. Integrarea europeană presupune şi o serie de fonduri care vor trebui absorbite şi care vor permite dezvoltarea anumitor sectoare, cum ar fi agricultura şi alte servicii. Aceste fonduri vor ajuta Republica Moldova să fie îmbunătăţită linia de producţie şi să devenim competitivi pe piaţa UE, notează PLR.

Potrivit formaţiunii, investitorii locali trebuie să fie susţinuţi prin programe care să-i scutească de plata dobânzii în primii 5 ani de dezvoltare a afacerii în schimbul angajării a cel puţin cinci persoane în cadrul companiei. În plus, formaţiunea îşi propune să deschidă programe de internship, cu posibilitate de angajare în posturi la stat direct din universităţi pentru a stimula conectarea învăţământului cu locurile de muncă. Programa universitară ar trebui revizuită şi adaptată la necesităţile actuale ale pieţii. Formaţiunea propune să asigure un anumit număr de locuri de practica pentru cei mai buni studenţi în cadrul companiilor care beneficiază de credite preferenţiale de la stat sau de alte facilităţi.

Pentru ca populaţia să poată deschide şi să menţină o afacere, PLR îşi asumă reducerea birocraţiei, prin adoptarea unui sistem informatic de corespondenţă între instituţii şi prin stabilirea unui sistem de plată online şi de comunicare online instituţie-cetăţean, eliminarea corupţiei şi reducerea controalelor excesive asupra companiilor mici şi mijlocii. Formaţiunea optează şi pentru reducerea rolului statului în activitatea privată. Este nevoie de asigurarea libertăţii economice şi a fiscalităţii prietenoase, dar eficiente pentru întreprinzători, angajatori şi angajaţi şi, mai ales, de predictibilitate financiar-fiscală, astfel încât oamenii să îşi poată face un plan, stabilitatea favorizând investiţii mai multe, mai mari şi crearea de noi slujbe. Totodată, formaţiunea va promova renunţarea la impozitul pe profitul reinvestit şi stimularea fiscală, printr-o impozitare bine gândită.

Plan Naţional de ocupaţie a populaţiei

Partidul Naţional Liberal susţine că sărăcia, mizeria şi şomajul sunt principalele motive pentru care Republica Moldova este catalogată ca cea mai săracă ţară din Europa. Din acest punct de vedere, se impune schimbarea paradigmei de dezvoltare socio-economică, în special în educaţie, agricultură, mediu, energetică şi IT. Resursele inepuizabile de importanţă primordială pentru Republica Moldova sunt: solul unic, cantitatea mare de biomasă, potenţialul ridicat de surse de energii neconvenţionale şi resursele umane. Strategiile şi viziunile de dezvoltare trebuie să fie în baza acestor resurse, combinate cu inteligenţa utilizării lor.

Consiliul Unirii, din care face parte şi PNL, a elaborat un studiu amplu (Manifest Economic) „Planul Marshall”: România – R. Moldova *2018, a cărui implementare va urmări crearea noilor locuri de muncă, prin începerea unui proces investiţional de amploare. Prin acest program vor fi aduşi acasă migranţii, cu asigurarea garantată a conversiunii remitenţelor. PNL optează pentru elaborarea şi implementarea unui Plan Naţional de ocupaţie a populaţiei. Formaţiunea va propune formarea unei fundaţii pentru construcţia caselor ieftine pentru categoriile sociale nevoiaşe pe credite fără dobânzi.

Potrivit naţional-liberalilor prin aderarea la UE, prin Unire cu România, Republica Moldova va beneficia de măsurile întreprinse de Comisia şi Consiliului Europei pentru rezolvarea şomajului pe segmentul tineretului. Peste 5 milioane de tineri europeni sunt şomeri. Pentru abordarea acestei situaţii, UE a lansat garanţia pentru tineri - o reformă europeană, ce doreşte ca toţi tinerii cu vârste sub 25 de ani să fie angajaţi sau în sistemul de educaţie prelungită, sau de formare după patru luni de la terminarea educaţiei. UE va acoperi cheltuieli adiţionale din Fondul Social European şi Iniţiativă privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor. PNL optează şi pentru crearea centrelor de scriere a proiectelor din cadrul Planului Marshall, conform vocaţiei profesional-tehnice, şi pentru dezvoltarea antreprenorialului în mediul tineretului studenţesc.

Crearea în fiecare an a cel puţin 500 de proiecte de afaceri

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova menţionează că reducerea numărului de şomeri poate avea loc ca rezultat al creşterii economice, al promovării politicilor de stat adecvate, în special pe segmentul fiscal. PSRM îşi asumă creşterea reală a economiei cu 46%. În acest fel, numărul celor care vor fi încadraţi în câmpul muncii va creşte cu 200 de mii de persoane către anul 2018.

PSRM consideră că este nevoie să fie instituită o comandă de stat pentru instituţiile de învăţământ superior. Acest lucru va ajuta la rezolvarea problemei ocupării forţei de muncă a tinerilor specialişti după universităţilor. De asemenea, statul ar putea susţine tinerii antreprenori contribuind la crearea şi dezvoltarea în fiecare an a cel puţin 500 de proiecte de afaceri.

Pentru ca populaţia să poată deschide şi să menţină o afacere, PSRM va urma câteva principii: fără control exagerat şi fără şantaj. Frecvenţa controalelor fiscale urmează a fi stabilită prin lege - cel puţin o dată la trei ani. Totodată, se va renunţa la principiul „prezumţiei vinovăţiei”  agenţilor economici. De asemenea, va fi creat un sistem de răspundere a autorităţilor fiscale pentru acţiunile care au condus sau ar putea conduce la o pierdere a beneficiilor economice, pierdere a veniturilor şi bunurilor. În plus, la nivel legislativ ca toate proiecte şi normele urmează a fi coordonate cu asociaţiile de afaceri. De asemenea, PSRM îşi propune să reducă de două ori numărul de impozite. Aceasta şi alte măsuri vor simplifica gestionarea afacerilor.

Susţinerea afacerilor la sate  

Partidul Popular din Republica Moldova vede reducerea şomajului prin crearea oportunităţilor de angajare în câmpul muncii, iar pentru aceasta trebuie să existe o economie funcţională, întreprinderi funcţionale şi afaceri profitabile. PPRM susţine ideea obligării agenţilor economici să ofere absolvenţilor stagii de instruire, însă acest aspect trebuie discutat la o masă rotundă cu agenţii economici.

PPRM propune ca studenţii care şi-au făcut studiile beneficiind de bursă de stat să se bucure şi de un loc de muncă garantat din partea statului. Instituţiile de învăţământ trebuie să lucreze în strânsă legătură cu agenţii economici pentru a stabili cerinţele pieţei muncii pentru specialişti. De asemene, formaţiunea consideră că statul trebuie să-i scutească de impozite acei agenţi economici care oferă locuri de muncă şi stagii de instruire studenţilor.

PPRM mai propune sprijin special pentru tinerii fermieri la iniţierea unor afaceri la sate, prin acordarea unei prime de instalare de 20 de mii de euro. Pentru stimularea afacerilor în localităţile rurale, formaţiunea propune crearea Fondului de Garantare a Creditului Agricol.

Trecerea la un alt model economic

Partidul Liberal crede că pentru reducerea şomajului este necesară o trecerea de la o simplă selectare a forţei de muncă, la aplicarea extensivă a metodelor de motivaţie şi valorizare a forţei de muncă, a capitalului uman în economie. Numai astfel poate fi asigurată trecerea de la un model economic bazat pe consum şi remitenţe, la unul bazat pe atragerea investiţiilor strategice, pe dezvoltarea sectoarelor exportatoare de bunuri şi servicii, care vor constitui o nouă agendă de dezvoltare economică pentru Republica Moldova. Ca rezultat al schimbării paradigmei de dezvoltare a statului în acest domeniu, rata şomajului va scădea continuu, iar oamenii plecaţi peste hotare vor reveni acasă.

PL îşi propune promovarea voluntariatului ca instrument de dobândire a experienţei de muncă; crearea facilităţilor pentru tinerii specialişti la încadrarea în câmpul muncii, îndeosebi în mediul rural; facilitarea completării cu cadre tinere a locurilor vacante în zone economice şi sociale mai puţin favorizate. De asemenea, potrivit liberalilor, este nevoie de redimensionarea sistemelor de remunerare şi diversificarea pachetului salarial prin introducerea de beneficii suplimentare acordate de către angajator tinerilor specialişti.

PL militează constant pentru iniţiativa individuală, concurenţă şi restrângerea rolului statului în economie şi consideră că sectorul privat este baza funcţionării economiei, principala sursă de investiţii, de creştere economică şi creare a locurilor de muncă. În scopul consolidării acestui sector, PL îşi propune încurajarea fondării întreprinderilor mici şi mijlocii prin politici de dezvoltare teritorială, antrenând în acest scop autorităţile locale, pentru a crea centre de afaceri, parcuri industriale şi tehnologice. La fel de importantă este şi asigurarea concurenţei libere, dar şi promovarea politicilor pentru diminuarea cotei economiei informale, prin acordarea facilităţilor fiscale angajatorilor.

Economia verde

Partidul Verde Ecologist propune lansarea conceptului economiei verzi, care presupune producerea a tot ce nu dăunează mediului, de exemplu energie regenerabilă. Ca rezultat vor fi deschise noi locuri de muncă. Totodată, se vor face economii de energie şi va scădea preţul la produsul finit.

PVE promovează agricultura ecologică, fabricarea produselor de calitate fără conservanţi, tot ce este natural şi are un preţ bun. Prelucrarea produsului în ţară, în loc de exportul materiei prime.

PVE îşi mai propune dezvoltarea turismului, inclusiv rural, şi a sistemului balneo-curativ. Potrivit conducerii partidului, în Republica Moldova sunt foarte multe izvoare de tot felul, însă ele nu sunt exploatate, valorificate. Aceste proiecte pot aduce noi locuri de muncă.

Cadru legal favorabil afacerilor mici şi mijlocii

Potrivit candidatului independent Oleg Brega, pe lângă aspectul negativ al lipsei unui loc de muncă, această categorie socială, şomerii, mai înseamnă şi oameni liberi de angajamente, flexibili şi mobili, de regulă, tineri, doritori să experimenteze şi să facă afaceri. Oleg Brega crede că problema şomajului va fi rezolvată de un cadru legal favorabil afacerilor mici şi mijlocii. Actualii şomeri pot deveni antreprenori şi angajatori, sau angajaţi în mediul privat.

Candidatul menţionează că actuala lege cu privire la voluntariat deja prevede posibilitatea acumulării unui stagiu de muncă în organizaţii non-profit, pe durata studiilor sau în paralel cu un loc de muncă fără calificare. Ar trebui promovate şi stimulate astfel de modele de ascensiune profesională, altfel e ireal să obligi un angajator să dea de muncă cuiva despre care ştie doar că are o diplomă meritată sau cumpărată, susţine Oleg Brega.

Candidatului mai spune că, dacă se va putea diminua fenomenul corupţiei şi încuraja plăţile oficiale la stat, mediul de afaceri se va stabiliza, businessul mic se va dezvolta. În anumite domenii de interes social, ca agricultura, serviciile în mediul rural. etc., statul ar putea subvenţiona transparent şi corect afacerile, ca ele să fie profitabile pentru cei care le practică.

Instituirea cotei „zero” pe veniturile declarate de migranţi

Uniunea Centristă din Moldova propune adoptarea legii cu privire la întreprinderile de familie şi scutirea acestora de plata impozitului pe venit pe un termen de 2 ani în scopul stimulării şi conjugării aportului membrilor familiei la dezvoltarea afacerilor în comun, protejării intereselor familiei, creării noilor locuri de muncă şi opririi exodului populaţiei peste hotare. Partidul mai susţine că părinţii şi copiii lor trebuie instruiţi în privinţa oportunităţii şi necesităţii alegerii viitoarei profesii, având în vedere şi posibilitatea angajării ulterioare.

Agenţii economici trebuie să fie încurajaţi să contribuie la formarea tinerilor specialişti, prin scutirea parţială şi proporţională de plăţile pentru asigurarea socială şi medicală obligatorie, în funcţie de numărul tinerilor angajaţi. Ar putea fi introdusă inadmisibilitatea eliberării din funcţie a tânărului specialist în primii 2-3 ani, fără motive întemeiate şi fără acordul prealabil al unei autorităţi publice. Uniunea Centristă propune liberalizarea genurilor de activitate care vizează importul şi comercializarea produselor petroliere, a medicamentelor, a colectării şi exportului de metal uzat,  diferite produse agricole – acţiuni care, potrivit formaţiunii, vor permite crearea locurilor noi de muncă, vor dinamiza şi revigora activitatea în aceste domenii.

Partidul mai susţine că instituirea cotei „zero” pe veniturile declarate de migranți, în limita a 10 mii de euro/persoană anual va stimula legalizarea şi investirea acestor surse în proiecte antreprenoriale sau depozitarea lor în sistemul bancar naţional. Această normă va stimula şi încuraja migranţii şi membrii familiilor acestora să se implice mai activ şi mai interesat în diferite proiecte de afaceri în aria businessului mic şi mijlociu, iar acest lucru ar oferi mai multe şanse de afirmare pentru tinerii specialişti în diferite domenii de activitate socială.
---

Notă: Agenţia de presă IPN a propus tuturor concurenţilor electorali să-şi prezinte viziunea asupra problemei abordate. Materialul dat conţine răspunsurile oferite până la data convenită. Ciclul de materiale IPN din preajma alegerilor parlamentare din 30 noiembrie va continua cu alte probleme importante identificate de către opinia publică. De la începutul ciclului, au fost puse în discuţie probleme legate de economia nedeclarată, fondurile obligatorii de asistenţă medicală, asistenţa socială şi infrastructura drumurilor şi transporturilor.

Irina Ţurcanu, IPN

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.