Noi modalități de combatere a sărăciei de la IDIS „Viitorul”

IDIS Viitorul propune un proiect de lege, menit să combată sărăcia prin susținerea de către stat a zonelor defavorizate, proiectul urmează să fie înaintat Guvernului și Parlamentului pentru aprobare, transmite IPN.

Proiectul de lege a fost elaborat în scopul de a defini regimul juridic al zonelor defavorizate și de a institui cadrul național de reglementare al acestor zone, astfel ca acesta să interacționeze cu politicile de dezvoltare regională și națională.

Igor Munteanu, director IDIS Viitorul a menționat că, din cauza mai multor factori legați de demografie, mediu, calitatea solului și alți factori, unele localități din Moldova sunt subdezvoltate în comparație cu altele. Iar populația dispune de venituri mai reduse, fiind în consecință mult mai săracă.

Dorin Vaculovschi, profesor la Academia de Studii Economice din Moldova, a menționat că instrumentul de apreciere a gradului de sărăcie, utilizat de Guvern este Indicele de Deprivare a Ariilor Mici, acesta se calculează în baza a 48 de indicatori. În baza acestuia, cele mai sărace localități din cele 843 care există în Moldova, ar fi din 5 raioane: Rezina, Ocnița, Șoldănești, Nisporeni,Telenești. Potrivit lui, ar fi necesară elaborarea altei metodologii de apreciere a sărăciei, dar și de combatere a fenomenului și reducere a decalajelor înregistrate, mai moderne, în baza bunelor practici internaționale. .

Însă chiar și cu instrumentele disponibile s-a constatat că în localitățile unde preponderent se dezvoltă doar agricultura, oamenii sunt mai săraci, e mare rata șomajului, de asemenea, persistă migrația permanentă a populației.

De exemplu, în municipiul Chișinău veniturile populației în ultimii ani sunt în medie de 14 mii lei pe lună, pe când în satele mai îndepărtate de Chișinău sau alte orașe acestea sunt de 1700-2000 mii lei. Produsul Intern Brut pe cap de locuitor a scăzut în ultimii trei ani mai în toate regiunile țării, cu excepția Chișinăului. De asemenea, cheltuielile care revin la un locuitor în 50 dintre cele mai prospere primării (din totalul de 843 sunt de 16 ori mai mari) decât în 50 cele mai sărace primării.

Potrivit proiectului de lege, Zona defavorizată va fi declarată pe o perioadă de la 3 la 10 ani, cu posibilitate de prelungire. Guvernul urmează să indice măsurile fiscale și non-fiscale de susținere a acestor zone. În primul rând, susținerea va merge către agenții economici din teritorii, precum și către persoanele care doresc să dezvolte o afacere. Urmează să fie instituit Fondul Național pentru redresarea social-economică a zonelor defavorizate din spațiul rural. O altă măsură ține de sprijinirea investițiilor private prin investiții publice, care vor merge pentru renovare sau construcția de drumuri și alte obiective ale infrastructurii. De asemenea, va susținută pe larg crearea locurilor noi de muncă, prin acordare de granturi afacerilor inițiate de tinerii antreprenori, precum și altor afaceri care vor fi deschise în zonele defavorizate.

Pavel Codreanu , primarul comunei Ruseștii Noi, Ialoveni a menționat că proiectul de lege este unui binevenit.

Alți reprezentanți ai autorităților publice locale, de asemenea, au susținut proiectul de lege, menționând că acesta ar putea elimina practica, când banii publici, granturile se dau pe criterii politice.