BNM a stabilit relații de parteneriat cu ASEM și UTM

Banca Națională a Moldovei (BNM) a semnat vineri, 9 februarie, acorduri de parteneriat cu Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) și cu Universitatea Tehnică din Moldova (UTM). Părțile își propun să coopereze în vederea organizării studiilor și schimbului reciproc de cunoștințe pentru a pregăti și perfecționa specialiști în domeniul bancar. Cooperarea este prevăzută pentru o perioadă de trei ani, dar va putea fi prelungită cu acordul părților.

Într-un comunicat de presă al BNM, se spune că în cadrul acordului cu ASEM, BNM va organiza stagii de studiu pentru studenți și profesori în scopul familiarizării acestora cu aspectele practice ale activității bancare, cu implementarea reglementărilor Basel III, cu dezvoltarea noilor servicii și produse bancare, prognoza inflației etc. Totodată, experții BNM vor organiza stagii de documentare pentru cadrele didactice și doctoranzi și vor participa la cercetările științifice și proiectele acestora.

În aria de colaborare cu UTM, BNM va susține crearea unei baze de date despre banca centrală în scopul informării corpului profesoral și a studenților despre activitatea BNM, inclusiv prin plasarea informației pe portalul: www.cariera.utm.md. Iar, BNM va beneficia de suportul și consilierea UTM referitor la soluționarea eventualelor probleme de ordin tehnologic și economic. Această colaborare va include stagii de studiu și realizarea proiectelor de cercetare și proiectare cu implicarea studenților și corpului profesoral – didactic al UTM.

Reprezentanții ASEM și UTM vor fi invitați la conferințele și evenimente publice organizate de BNM, în cadrul cărora vor avea posibilitatea să participe la discuții și să prezinte rezultatele propriilor analize și cercetări.