Serviciul vamal a eliberat agenţilor economici circa 900 certificate pentru exportul preferenţial în UE

Cu începere din 1 martie, de când au intrat în vigoare preferinţele comerciale autonome, acordate Moldovei de UE, Serviciul Vamal (SV) a eliberat agenţilor economici 875 certificate de circulaţie a mărfurilor Euro 1 pentru export pe pieţele ţărilor UE, notează Info-Prim Neo. 26 certificate au fost eliberate pentru vinuri şi 14 pentru produse din zahăr, poziţii tarifare, care anterior nu beneficiau de regim preferenţial la exportul în UE. Potrivit lui Veaceslav Balacci, şef de direcţie la SV, certificatele de circulaţie a mărfurilor Euro 1 reprezintă standardul clasic, care confirmă originea mărfurilor şi acestea au substituit certificatele de forma A, pe care le elibera SV până la 1 martie. SV este unica autoritate publică centrală în R. Moldova, abilitată cu competenţe în materie de certificare a originii mărfurilor. Procedurile de eliberare a certificatelor sunt reglementate prin ordinul SV din 18 februarie, publicat în Monitorul oficial din 26 februarie. Sursa citată spune că SV colaborează intens în activitatea de certificare a originii mărfurilor în cadrul preferinţelor comerciale autonome cu organismele europene, inclusiv cu Directoratul General Taxare şi Uniunea Vamală de la Bruselles, de asemenea cu misiunea UE de asistenţă la frontieră, iar, în cadrul unui proiect, un expert lituanian acordă în permanenţă asistenţă în acest proces. Veaceslav Balacci afirmă că activitatea de certificare a originii mărfurilor în cadrul preferinţelor comerciale autonome se desfăşoară normal, probleme mari nu au fost identificate. „Însăşi autorităţile europene au apreciat că implementarea noului regim comercial decurge cu succes”,- a spus el. Balacci precizează că agenţilor economici din regiunea transnistreană, de asemenea, le sunt eliberate certificate Euro 1, dacă aceştia sunt înregistraţi permanent sau temporar la Camera Înregistrării de Stat a R. Moldova. Mai multe certificate a obţinut cunoscuta întreprindere exportatoare Tirotex. Iar, de la 1 martie, certificate de export preferenţial în ţările UE a obţinut şi o altă companie mare cu sediul în zona transnistreană - compania de producere a băuturilor alcoolice Kvint Agenţii economici transnistreni obţin certificatele Euro 1 în aceleaşi condiţii şi proceduri ca şi cei din restul ţării, afirmă sursa citată. Ei trebuie să declare materiile prime, utilizate la producerea mărfurilor în organele vamale ale R. Moldova, să asigure accesul liber şi sigur al colaboratorilor vamali în vederea efectuării procedurilor de control la întreprinderi. De asemenea, este important ca să existe comunicare permanentă între agenţii economici exportatori şi colaboratorii SV. Preferinţele comerciale autonome acordate de UE Moldovei se extind asupra 10 200 de poziţii tarifare de mărfuri. Acestea pot fi exportate pe piaţa UE fără aplicarea taxelor vamale, cu excepţia a 22 poziţii tarifare, la care UE a stabilit cote sau va aplica taxa vamală a UE, excluzând componenta ad valorem din aceasta. Sistemul generalizat de preferinţe GSP+ , de care a beneficiat Moldova din 1 ianuarie 2007 până la 1 martie 2008 putea fi aplicat la 7000 poziţii tarifare, care se exportau în UE la taxa 0 sau cu aplicarea unor taxe reduse.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.