Scrutinul din 28 noiembrie 2010 a fost liber şi parţial corect

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte consideră că scrutinul pentru alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010 a fost liber şi parţial corect

30.11.2010

Pornind de la principiile* care stau la baza unor alegeri libere şi corecte şi anume:

  • asigurarea unui climat de campanie nemarcat de violenţe;
  • lipsa tentativelor de intimidare sau împiedicare a candidaţilor de a-şi prezenta programele politice;
  • egalitatea şanselor candidaţilor electorali, care impune printre altele o atitudine neutră din partea autorităţilor de stat în ceea ce priveşte campania electorală;
  • asigurarea dreptului de a vota tuturor cetăţenilor;
  • accesul nediscriminatoriu la mass-media al concurenţilor electorali şi reflectarea neutră a alegerilor de către mijloacele de informare în masă, în special de media publică;
  • libertatea mass-media;
  • libertatea alegătorilor de a-şi forma o opinie;
  • acurateţea listelor electorale;
  • separarea clară între partid şi stat, care nu ar permite, printre altele, utilizarea de către cei aflaţi la guvernare a resurselor publice în interese de partid în cadrul campaniilor electorale, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.


Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte

constată îmbunătăţirea semnificativă, comparativ cu alegerile parlamentare din 2009, a cadrului legislativ şi a climatului general de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010;

apreciază desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010 într-un cadru lipsit de grave tentative de intimidare sau de împiedicare a participanţilor la scrutin de a-şi prezenta platformele electorale;

apreciază asigurarea de către autorităţile statului, inclusiv cele electorale, a condiţiilor pentru ca cetăţenii Republicii Moldova din regiunea transnistreană precum şi cei aflaţi peste hotarele ţării să-şi poată exercita dreptul de vot;

apreciază rolul instituţiilor mass-media care, în mare parte, au reflectat întregul proces electoral şi au oferit largi posibilităţi de dialog tuturor actorilor electorali;

apreciază deschiderea mai largă a radiodifuzorilor (cu excepţia posturilor de televiziune NIT şi Prime TV) pentru activităţile de educaţie civică ale societăţii civile şi aportul acestora la efortul de informare şi educaţie civică a alegătorilor;

apreciază eforturile Comisiei Electorale Centrale şi ale societăţii civile de desfăşurare a campaniilor de informare şi educaţie civică a alegătorilor.

Din aceste motive,

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte consideră că scrutinul pentru alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010 a fost unul liber.

Totodată,
Coaliţia consideră că scrutinul nu a fost în totalitate corect.

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte a constatat că, în cadrul scrutinului pentru alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010, nu au fost respectate în deplină măsură standardele internaţionale în materie de alegeri:

Deşi mai puţine în comparaţie cu alegerile parlamentare din anul 2009, oricum au fost atestate cazuri de utilizare a resurselor administrative; de intimidare a alegătorilor; de afişaj şi agitaţie electorală nepermise, de cadouri electorale etc.

In activitatea CEC şi a autorităţilor electorale locale au fost depistate mai multe lacune. Coaliţia este în special îngrijorată de pregătirea insuficientă a membrilor unor birouri electorale şi de exercitarea necorespunzătoare de către CEC a unor atribuţii care ţin de aprobarea materialelor de educaţie civică elaborate de societatea civilă. Totodată, deşi cetăţenii de peste hotare care au votat pe foi albe au avut posibilitatea de a-şi exercita dreptul de vot, Coaliţia rămâne îngrijorată de soarta acestor voturi şi capacitatea CEC de a asigura exercitarea dreptului de vot tuturor cetăţenilor din afara ţării. La fel, în ţară, unele categorii de alegători, precum studenţii, nu şi-au putut exercita dreptul de vot din cauza procedurii de vot neclare în ceea ce priveşte votarea conform domiciliului şi/sau vizei de reşedinţă.

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte a constatat şi în cadrul acestui scrutin electoral un
comportament părtinitor din partea unor surse mass-media care au promovat intens discursurile virulente şi xenofobe ale unor concurenţi electorali. Acest comportament a fost atestat cu preponderenţă în ştirile şi materialele cu subiect electoral prezentate la postul de televiziune NIT, ziarele Moldova Suverană, Nezavisimaia Moldova şi portalul www.omg.md.

Unele partide politice au exercitat presiuni asupra societăţii civile pentru a-i zădărnici posibilitatea de a informa obiectiv şi transparent societatea cu privire la listele de candidaţi ale acestor partide.

Alegătorii din
regiunea transnistreană au avut posibilitatea de a-şi exercita dreptul de vot la oricare dintre secţiile de vot deschise pentru alegătorii din această regiune. Cu toate acestea, acest drept nu a fost asigurat pe deplin, întrucât autorităţile statului şi concurenţii electorali nu au creat condiţii pentru informarea cetăţenilor din regiune cu privire la alegerile din 28 noiembrie 2010, lipsind orice fel de activităţi specifice campaniei electorale (dezbateri, întâlniri cu alegătorii, afişaj electoral).

Coaliţia este în continuare îngrijorată de faptul că nu au fost depăşite toate
problemele legate de elaborarea listelor electorale şi verificarea acestora de către alegători. Astfel, deşi este prevăzut în Codul Electoral, Coaliţia a constatat că listele electorale nu au fost publicate de către CEC pe pagina sa web.

Un alt aspect de care este îngrijorată Coaliţia ţine de imperfecţiunea cadrului legislativ privind finanţarea partidelor politice care lasă spaţiu pentru îndoieli în ceea ce priveşte comportamentul partidelor în acest sens.

Femeile continuă să fie subreprezentate în listele electorale, ceea ce contravine principiului egalităţii de şanse stipulat în legislaţia Republicii Moldova.

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte atrage atenţia autorităţilor, clasei politice, mass-media şi societăţii civile asupra necesităţii continuării eforturilor de asigurare a unor alegeri libere şi corecte, astfel încât să putem vorbi în următoarele campanii electorale despre o îmbunătăţire definitivă a proceselor electorale din Republica Moldova.


Consiliul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte:

Ion Manole, Preşedinte Asociaţia Promo-LEX
Ion Bunduchi, Director Asociaţia Presei Electronice (APEL)
Daniela Terzi-Barbăroşie, Directoare Executivă, Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare" (CPD)
Petru Macovei, Director Executiv Asociaţia Presei Independente (API)
Nadine Gogu, Directoare executivă Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)
Serghei Neicovcen, Director Centrul CONTACT
Sandu Coica, Preşedinte Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM)


Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi: Nicolae Panfil, Secretar Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte, tel. 27-42-00, mob. 079381842, e-mail: info@alegeliber.md. Lista rapoartelor periodice, precum şi a comunicatelor de presă elaborate/transmise de către membrii Coaliţiei şi Secretariat pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010 pot fi accesate pe pagina www.alegeliber.md.


* Codul bunelor practici în materie electorală al Comisiei de la Veneţia pentru democraţie prin drept a Consiliului Europei, adoptat în 2002 şi Documentul Reuniunii de la Copenhaga a Conferinţei pentru dimensiunea umană a OSCE din 29 iunie 1990, la care Republica Moldova a aderat la 10 decembrie 1991

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte este o uniune benevolă de organizaţii neguvernamentale din Republica Moldova care au drept scop să contribuie la asigurarea unor alegeri libere, corecte, transparente şi democratice în Republica Moldova şi continuă activităţile de promovare a unor alegeri libere şi corecte demarate de Coaliţia 2005, 2007 şi 2009.
La moment Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte întruneşte peste 80 de organizaţii neguvernamentale

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.