Scrisoare deschisa presedintelui Republicii Moldova Nicolae Timofti

Domnului Nicolae Timofti
Presedinte al Republicii Moldova
25 septembrie 2014

Scrisoare deschisa


Stimate Domnule Preşedinte!

Situatiile care se petrec in ultimul timp in jurul BC "Victoriabank" ne impun sa ne adresam catre atentia Dumneavoastra, pentru a cere suportul in stoparea faradelegiilor si atacurilor asupra Bancii, care au loc in ultimul timp si care pot duce la consecinte foarte grave pentru intreag sistemul bancar din Tara. "Victoriabank" a devenit tinta unor atacuri raider cu scopul preluarii controlului asupra ei si inlaturarii actionarilor de la conducerea Bancii.

În anii 2005 - 2006 la "Victoriabank" au avut loc situatii similare, cind in rezultatul unei preluari ostile, banca a fost decapitata de conducerea executiva si conducerea de supraveghere. La cărma institutiei atunci a fost adus un nou executiv în frunte cu actualul preşedinte Natalia Politov-Cangaş.

La finele anului 2013, actionarii au atentionat organele de conducere ale Bancii, despre faptul ca Presedintele Comitetului de Directie Natalia Politov-Cangaş ar fi suspectata de tranzactii dubioase cu persoane afiliate, conflict de interese, delapidari de fonduri, credite acordate firmelor- fantome si alte incalcari ascunse de atentia Consiliului de Administratie si actionarii Bancii.

Rezultatele financiare nesatisfacatoare ale activităţii Băncii pentru anul 2013 au impus acţionarilor întreprinderea unor măsuri urgente de remediere. Din aceste considerente, la 06 februarie 2014, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ”Victoriabank” SA, unde a fost aleasă o noua componenţă a Consiliului de Administraţie a Băncii şi adoptate un şir de alte decizii menite să stabilizeze situaţia din Bancă.

Mai mult ca atît, acţionarii sraini, BERD si Alpha Bank Romania, au cerut sa se efectueze un audit special al activităţii curente a Băncii de catre o companie de audit international, recunoscuta de BERD, rezultatele caruia au fost prezentate spre examinare la Adunarea Generală Anuală a Actionarilor din 08 mai 2014.

În cadrul acestei adunări, la care au participat un numar record de actionari - peste 95%, s-a prezentat raportul executivului despre rezultatele activităţii financiare ale Bancii pentru anul 2013. Raportul nu i-a multumit pe majoritatea actionarilor, s-a dat o apreciere nesatisfacatoare activităţii managementului Băncii. Unii actionari au cerut de a acorda vot de neîncredere conducerii executive a Bancii. Prin decizia adunarii, Consiliul de Administratie a primit mandat concret: sa investigheze faptele relatate, sa ia masuri de rigoare, sa revada conditiile Contractelor de Management încheiate cu membrii Comitetului de Direcţie, N.Politov-Cangas, C.Ghimpu si L.Vanghli.

În rezultatul analizelor efectuate pe parcursul anului, Consiliul de Administratie a constatat un şir de abateri grave în activitatea managementului: nerespectarea Regulamentelor interne si a BNM, volumul mare a portofoliului de credite neperformante, creditarea unor firme cu reputatie dubioasa, cresterea volumului activelor negeneratoare de dobindă, cheltuieli majorate de intreţinere, folosirea neraţionala a resurselor financiare, costuri nejustificate pentru plata serviciilor acordate bancii, ce a impus adoptarea unui şir de decizii necesare remedierii situaţiei existente.

La finele lunii august a. c., Consiliul de Administratie a decis crearea unei comisii de ancheta de serviciu în vederea elucidării problemelor cu care se confruntă Banca. Conform Codului Muncii, pe durata anchetei a fost suspendat Contractul de Management încheiat cu Natalia Politov-Cangaş. Totodata, s-a decis ca dupa data expirarii Contractului de Management la 23.09.2014, incheiat cu N.Politov-Cangaş, Banca nu va prelungi mai departe relatiile de munca, in rezultatul constatării abuzului de serviciu din partea managerilor, ceea ce generează Bancii pierderi substanţiale şi respectiv lipsa suficienţei de capital.

Cu scopul camuflarii situatiei reale, neadmiterii depistarii de noi fapte, in rezultatul continuarii investigaţiilor de serviciu şi tragerea la raspundere, Natalia Politov-Cangaş, la 25.08.14 depune o cerere de chemare in judecata la Judecătoria Buiucani, în cadrul căruia in aceiasi zi, judecătorul Vasilisa Muntean emite o încheiere prin care deciziile menţionate ale Consiliului de Administraţie sunt suspendate si reclamantul este repus in functie.

Din dorinţă de a-si pastra cu orice pret fotoliul de Presedinte si a-si asigura succesul planificat de preluare a controlului asupra Bancii dupa 23.09.14, Natalia Politov-Cangaş implica in rezolvarea intereselor sale pe complicele Octavian Bruma, actionar al Bancii, proprietar a 8 actiuni (valoarea nominala 80 MDL), angajat al firmei "Interpares grup"SRL, tot actionar al "Victoriabank".

La 11 septembrie 2014, Octavian Bruma, la indicatia lui Natalia Politov-Cangas, depune o cerere la Judecatoria Buiucani prin care cere anularea deciziilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor "Victoriabank" din 06.02.2014 si a unor decizii a Consiliului de Administratie. De informatii necesare si materiale pentru argunentarea cererii depuse in Judecata, Octavian Bruma nu putea poseda, din simplul motiv, ca nu avea acces la Prosesele verbale ale Consiliului si a Adunarilor Actionarilor Bancii, si ca in ultimii doi trei ani nimeni nu la observat prin Banca.

Este foarte clar, ca pentru aceasta actiune, materialele au fost prezentate din interiorul Bancii. Pe 12.09.2014, Judecatorul Silvia Gîrbu, admite cererea reclamantului si emite incheierea de a suspenda executarea deciziilor AGEA din 06.02.2014, prin care a fost aleasa actuala componenta a Consiliului de Administratie. Prin aceasta inceiere frauduloasa, Judecatorul suspenda activitatea organului de supraveghere a Bancii, dindu-i posibilitate si lumina verde N. Politov-Cangas sa ramina fara control si sa continue delapidarile si falsificarile datelor financiare ale Bancii.

In baza cererii a unui acţionar minoritar şi în văditul interes al Nataliei Politov-Cangaş, instanţa de judecată nu se clarifica in situatia reala, manipulind legislatia suspenda deciziile organului superior al societatii şi a Consiliului de Administraţie, organ de supraveghere al Băncii, fara a cere atragerea in proces a Consiliului si a reprezentantilor actionarilor, abuziv lezează drepturile la 243 de actionari. La 19.09.14, Judecatorul Silvia Girbu ne atentioneaza din nou prin incheierea sa explicativa la decizia din 12.09.14, tot emisa la comanda.

Este revoltator faptul, cind organul de supraveghere a Bancii, reprezentind interesele actionarilor sai, tinde sa faca regula, sa verifice activitatea persoanelor numite de acest organ in functii, este suspendat neintemeiat, prin decizia Judecatoreasca la comanda si in interesul persoanelor care savirsesc incalcari grave, delapidari si alte infractiuni, contra vointei proprietarilor societatii.

Un urmator act incredibil si lipsit de responsabilitate este emis de Judecatoria Buiucani la 19 septembrie a. c. Echipa condusa de N. Politov-Cangas , implica in procesul de lupta contra actionarilor un alt participant, actionarul Erimicioi Ala, proprietar a 1200 actiuni, care la 19.09.14 inainteaza o cerere in aceiasi Judecatorie Buiucani si cere suspendarea deciziilor primite la Adunarea Generala Anuala a Actionarilor din 08.05.2014. Judecatorul Olga Cojocaru in aceiasi zi emite incheierea de a admite cererea si de a suspenda toate deciziile primite la AGA din 08.05.14.

In baza unei cereri neintemeiate si nejustificate se emite o decizie in favoarea infractorilor, care si-au pus ca sarcina distrugerea Bancii, falosind in aceste scopuri murdare, persoane platite, duse in eroare, care nu-si dau seama ce daune aduc propriei societati in care sunt actionari.

Doamna Erimicioi Ala are probleme de sanatate, dupa cum noi am fost informati, la Adunarea din 08.05. 14. a fost reprezentata prin tatal ei - Semion Erimicioi şi respectiv ea nu putea avea nici o parere si cunostinta despre intrebarile discutate la adunarea respectiva. Tatal ei este coleg de facultate cu vice-presedintele Bancii, Ludmila Vangheli, la care termenul de contract tot a expirat la 23.09.14. In asa mod Ala Erimicioi, prin tatal sau, a fost implicata in jocurile murdare si coruptive a grupului condus de N.Politov-Cangas si aliatii sai din Judecatoria Buiucani.

La data de 23.09 14, ultima zi de lucru, conform contractului a N.Politov-Cangas C. Ghimpu si L. Vangheli, Judecatorul Olga Cojocaru emite o noua Incheiere, referitor la explicarea incheierii sale din 19.09.14. Prin aceasta, confirma suspendarea executurii hotaririlor AGA "Victoriabank" din 06.02.2014, din 08.05.2014 si a deciziilor Consiliului de Administratie din 20.08.14, inclusiv in ceea ce priveste incetarea raporturilor de munca cu membrii Comitetului de Directie - N.Politov-Cangas, C.Ghimpu si L.Vangheli la data de 23.09.2014. Si explica ca raporturile de munca cu N.Politov-Cangas, C.Ghimpu şi L. Vangheli nu vor inceta din data de 23.09.14., cum prevede Contractul, dar se vor prelungi din 24.09.14 pina la desemnarea membrilor Comitetului de Direcţie de catre organele competente ale Bancii in conformitate cu Statutul Bancii.

La data de 24.09.14 Consiliul de Administratie a convocat o parte din actionarii Bancii pentru a le da lamuri despre ceea ce se intimpla cu Banca in acest moment si pentru a se consulta referitor la actiunile necesare de a fi intreprinse in viitor.

Dna N. Politov-Cangas, necatind la faptul ca decizia de judecata din 23.09.14 "de repunere in functie" va intra in vigoare peste 15 zile din data adoptarii, conform prevederilor art. 251 CPC, a ocupat fortat la 24.09.14 biroul Presedintelui Bancii si a dat indicatii serviciului de paza sa nu permita accesul in Banca a actionarilor invitati. Asa decizii a organelor de Judecata, incalca flagrant drepturile actionarilor oricarei societati pe actiuni, stabilite de legislatie, ii lipseste de drepturile sale de a lua decizii referitor la numirea persoanelor de conducere a societatii, stabilirea responsabilitatilor acestora si organizarea controlului activitatii lor.

Incheierile Judecatoresti, la care ne referim, în opinia noastrăsunt ilegale si reprezinta o interventie neintemeiata in activitatea Bancii. Orice instanta de Judecata nu poate interveni in activitatea de întreprinzator, prin oprirea unei anchete de serviciu sau interzicerea suspendarii din functie a unui salariat pe durata anchetei de serviciu, chiar daca el este conducator angajat.

Judecata nu poate suspenda functionarea organelor de conducere dintr-o Banca, mai mult ca atit a Adunarilor Generale a Actionarilor, blocind si paralizind astfel functionarea normala a societatii. Anularea (ascunsa dupa formula suspendarii) de catre Judecata a limitarilor impuse de Consiliul de Administratie organului executiv, denota scopul acestor masuri "de asigurare" si anume de a permite organului executiv sa continue ceea ce a facut anterior si pentru ce este investigat. Cu, sau fara stiinta, judecatorii s-au lasat atrasi in scheme de legitimare a activitatii frauduloase a conducerii executive a "Victoriabank" , aflate sub ancheta de serviciu, si avind marea necesitate sa se lipseasca de controlul organului de supraveghere in aceasta perioada.

In ce priveste aspectul juridic al problemei, faptul ca instantele de judecata, prin masuri de asigurare, nu pot impedica activitatea intreprinderii si nu pot satisface fondul pretentiilor din cererile de chemare in judecata, sunt cunoscute de toti care au citit legea si hotarirea explicativa a Curtii Supreme de Justitie la subiect.

La toate fraudele si prejudiciile aduse Bancii in aceasta perioada, actionarii neaparat vor cere sa fie trasi la raspundere acesti Judecatori împreună cu Conducerea executiva.

In esenta, judecatorii nu doar au aplicat gresit legea, dar au manipulat-o la comanda, fapt care atrage sanctiuni severe intr-un Stat de drept. În opinia noastră, toate aceste acţiuni ilegale întreprinse de Natalia Politov-Cangaş nu ar fi fost posibile fără susţinerea organelor abilitate din Republica Moldova care nu au reacţionat la apelurile noastre în nici un mod. Toate acestea, clar expun dovezile faptului implicării directe a acestor organe în atacul raider asupra BC ”Victoriabank” conceput de Natalia Politov-Cangaş şi complicii acesteia.

Pe noi, membrii Consiliului de Administratie, acţionarii Bancii ne interesează ca mijloacele financiare aflate în gestiunea BC ”Victoriabank” SA să nu fie direcţionate prin diverse metode ilegale în buzunarele persoanelor ce au pus la cale acest atac raider, mai ales acum cind organele supreme de supraveghere ale Bancii sunt suspendate, si managementul cu care relatiile de munca au expirat la 23.09.14 is fac interesele in defavoarea Bancii si pot efectua orice operatiuni frauduloase fara nici un control. Aceasta situatie poate avea un impact foarte dezastruos nu doar asupra BC ”Victoriabank” SA, dar şi asupra întregului sistem financiar-bancar din Republica Moldova, ceea ce este inadmisibil. In acelas timp asemenea decizii Judecatoresti creaza o premiza foarte negativa si inceperea unor procese de raider in alte companii.

Stimate Domnule Presedinte al Republicii Moldova, Problemele din sfera bancara sunt foarte stringente si nu mai putin importante decit in celelalte domenii ale economiei Republicii. Atunci cind intr-o Banca de sistem, sunt suspendate organele de conducere la comanda unor persoane cointeresate in destabilizarea financiara a Tarii, aceasta poate destabiliza intreg sectorul financiar-bancar si economia nationala.

Din aceste considerente solicităm o intervenţie urgenta din partea structurilor subordonate si cît mai promptă din partea Dvs. în vederea contracarării atacului raider la care este supusă la moment ”Victoriabank” SA. si repunerea urgenta in functii a organelor de conducere a Bancii pentru nu a permite posibile delapidari de fonduri in situatia creata. Va rugam sa luati la control strict măsurile întreprinse in depistarea persoanelor ce stau în spatele acestui atac fără precedent asupra Băncii si a sistemului bancar din Republica, aportul si aprecierea rolului organelor de Judecata in aceste atacuri asupra proprietatii private.

Din numele Actionarilor BC "Victoriabank"SA,
Cu respect şi în aşteptarea unei reacţii prompte,

Membrii Consiliului de Administraţie BC " Victoriabank" SA
Victor Ţurcan
Aliona Timofeenco
Elena Artemenco
Ion Guţu
Igor Spoială
Nicolae Ciobanu

________________________________________________


DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenţia de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea şi esenţa conţinutului comunicatului, prezentat spre publicare şi/sau distribuire.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.