„Proiectul Moldovenesc” – 8 ani de aflare la guvernare a PCRM şi a lui V. Voronin.

Stimaţi cititori!

Vă îndemn să începeţi lectura şi să ajungeţi până la sfârşitul acestei analize-investigaţii. Veţi găsi aici multe din gândurile care vă frământă pe fiecare, multe din faptele cu care v-aţi ciocnit personal şi cărora, poate, nu le-aţi găsit explicaţie. Vă asigur că este un text despre viaţa fiecăruia dintre noi şi a ţării noastre în ansamblu, chiar dacă în el se vorbeşte doar despre „dosarele” legate de o singură familie – Voronin - şi o singură formaţiune politică - PCRM: „dosarul Dimitrov”, „dosarul Ciocârlia”, „dosarul Moldconstruct Market”, „dosarul Transline”, „dosarul Heroina”, etc.

Boris Asarov

Preşedintele Asociaţiei Pro Europa

„Proiectul Moldovenesc” – 8 ani de aflare la guvernare a PCRM şi a lui V. Voronin.

Pe 28 noiembrie 2010 vor avea loc alegerile în parlamentul ţării noastre, iar parlamentul urmează să aleagă preşedintele. Pentru ca cetăţenii să poată face o alegere corectă, este foarte important ca ei să cunoască ce reprezintă liderii partidelor care, în cazul venirii la putere, vor determina politica internă şi externă a statului.

Actuala campanie electorală a comuniştilor se bazezaă pe miciună şi manipulare a opiniei publice fără precedent. PCRM dintotdeauna a avut un comportament inadecvat faţă de concurenţii electorali, dar de data aceasta a depăşit orice limite admisibile. Discursul public al lui Vladimir Voronin caracterizat de un orgoliu peste măsură şi insinuări aberante la adresa Alianţei pentru Integrare Europeană conduc la analizarea modului în care el însuşi a condus ţara timp de 9 ani.

În acest articol este adunată şi sistematizată informaţia din mass-media şi din materialele Curţii de Conturi, care scoate la lumină esenţa sistemului de guvernare a lui Voronin, care din 2001 şi pînă în 2009 a terorizat populaţia rămasă în ţară.

Contrabandă, asasinate, delapidarea bugetului, estorcare de bani, atacuri de raider şi corupţia omniprezentă – despre aceste cazuri de încălcare flagrantă a legii s-a scris de nenumărate ori în diferire surse mass-media.

Vladimir Voronin încă din anii de tinereţe şi-a schimbat numele său adevărat Bujeniţa pe un nume rusesc – Voronin, cu scopul promovării sale în cariera de partid, umilindu-se şi dînd dovadă de servilism rar, avînd o psihologie de sclav care tinde spre putere. Fiind în conducerea organelor de partid ale PCM, Voronin cu înverşunare a închis biserici şi a pus la dubă oameni nevinovaţi, promovînd astfel ”politica de partid”.

Exemplul ce urmează mai jos caracterizează în mod excelent persoana lui Voronin. În anii 70 ai secolului trecut el deţinea funcţia de preşedinte al Consiliului Raional Ungheni. În conformitate cu planul de dezvoltare a oraşului Ungheni, în această localitate urma să fie edificată o Casă de Cultură.

Voronin a ordonat să fie distrus cimitirul orăşenesc, în locul acestuia fiind construită Casa de Cultură, iar pe teritoriul adiacent să fie înfiinţat un scuar. În pofida protestelor orăşenilor, Voronin a dus construcţia pînă la sfîrşit. Protestatarii au fost reţinuţi de către miliţie şi sancţionaţi.

             1.Delapidări din bugetul de stat.

După ce a venit la putere în 2001, V. Voronin a început să manifeste foarte tranşant caracterul său zgîrcit, orgolios, arogant, mincinos şi o dorinţă ce nu are limite de a se îmbogăţi rapid. Aceste trăsături au şi determinat politica promovată de el, aflîndu-se la putere.

Venind la guvernare, urmărind scopul propriei sale îmbogăţiri, Vladimir Voronin a exclus din lista obiectivelor supuse privatizării următoarele întreprinderi înalt profitabile: ”Moldtelecom”, Combinatul de Ttutun Chişinău, ”Franzeluţa”, înteprinderile vinicole şi fabricile de vinuri şi divin ”Mileştii Mici”, ”Cricova”, ”Aroma”, precum şi Banca de Economii şi ”Moldovagaz”. La conducerea tuturor acestor întreprinderi au fost numiţi prietenii fiului lui V. Voronin – O. Voronin. Prin urmare, timp de 8 ani aceste întreprinderi au lucrat pentru O. Voronin. Profitul de pe urma activităţii întreprinderilor în cauză se direcţiona pe conturile lui O. Voronin, drept urmare către anul 2009 acestea fie au dat faliment, fie au ajuns la pragul insolvabilităţii. Este necesar de menţionat că ”Moldtelecom”, Combinatul de Tutun Chişinău ”Tutun-CTC” aveau un profit anual de pînă la un miliard de lei, iar celelalte întreprinderi – zeci de milioane de lei de profit net.

Timp de 8 ani, în cadrul întreprinderilor vinicole, fabricilor de vin şi divin, se produceau anual zeci de milioane de sticle de vin şi coniac, care nu figurau în evidenţa contabilă şi care se exportau prin metode de contrabandă. În consecinţă, atît întreprinderilor respective, cît şi statului le-au fost aduse prejudicii uriaşe.

Începînd cu anul 2001, la indicaţia lui V. Voronin toate cele mai profitabile întreprinderi – ”Moldtelecom”, ”Tutun-CTC”, ”Franzeluta”, întreprinderile vinicole şi fabricile de vin şi divin ”Mileştii Mici”, ”Cricova”, ”Aroma” - au început să fie deservite la ”Fincombank” – la banca lui Oleg  Voronin, în care au fost transferate conturile de decontare ale întreprinderilor în cauză. Vladimir Voronin a indicat tuturor ministerelor şi departamentelor să-şi deschidă conturi şi să se deservească la ”Fincombank” – banca fiului său.

De asemenea, începînd cu anul 2001, Oleg Voronin a instituit controlul asupra întreprinderii ”Calea Ferată a Moldovei” prin intermediul companiei sale ”Transline”. Compania primea comenzi de transportare şi obţinea banii pentru serviciile în cauză, iar calea ferată executa lucrul propriu-zis fără ca să obţină vreun ban. Astfel, Oleg Voronin îşi însuşea tot venitul obţinut de calea ferată, ceea ce a condus de fapt la falimentul întreprinderii în 2008, deşi pînă atunci întreprinderea obţinea profit anual de un miliard de lei.

Atît ”Transline” îşi însuşea venitul întreprinderii ”Calea Ferată a Moldovei”, cît şi alte companii ale lui Oleg Voronin îşi însuşeau venitul unor asemenea întreprinderi înalt profitabile, precum ”Moldtelecom”, Combinatul de Tutun Chişinău, ”Franzeluţa”, întreprinderile vinicole şi fabricile de vin şi divin ”Mileştii Mici”, ”Cricova”, ”Aroma”, Combinatul de vin şi divin din Bălţi, ”Moldovagaz”, ”Moldenergo”, Banca de Economii.

Caracterul avar şi dorinţa neistovită de a se îmbogăţi se confirmă şi prin următorul exemplu. După ce a venit la putere, Voronin a interzis importul în ţară a produselor petroliere cu utilizarea transportului auto, sub pretextul luptei cu contrabanda.

Este necesar de menţionat că după victoria PCRM la alegerile parlamentare din 2001, prin hotărîre de guvern orice vagoane de pe calea ferată puteau fi comandate doar prin intermediul companiei lui Oleg Voronin – ”Transline”. Drept urmare, toate companiile ce importau produse petroliere din România şi Ucraina cu utilizarea transportului auto au lansat acţiuni de protest în masă, astfel peste un an Voronin fiind impus să-şi anuleze propriul ordin.

După venirea lui V. Voronin la putere, fiul său Oleg Voronin, la recomandarea prietenilor săi Emanuil Grinşpun şi Oleg Reidman, s-a lansat intens în construcţii, domeniu în care se pot obţine bani mari. Partenerii internaţionali acordau ţării diferite granturi şi credite avantajoase pentru restabilirea şi construcţia obiectivelor de diversă destinaţie.

Oleg Voronin cu uşurinţă cîştiga tenderele pentru realizarea proiectelor costisitoare în domeniul construcţiilor şi reconstrucţiilor.

Pentru reconstrucţia străzii Pan Halippa care, conform rezultatelor concursului, a fost efectuată de către compania lui Oleg Voronin, din buget au fost alocate 90 milioane de lei, fiind valorificate, conform cadrului de cheltuieli, 34 milioane, celelalte 56 milioane de lei fiind furate (potrivit materialelor Curţii de Contruri). 

Costul lucrărilor de reconstrucţie a Monumentului lui Ştefan cel Mare a fost de 1,2 milioane de lei, iar 12 milioane de lei au fost trecute la pierderi.

Potrivit datelor Curţii de Conturi, costul lucrărilor de construcţie a peronului de la gara feroviară a fost majorat nejustificat cu 8 milioane de lei.

Costul lucrărilor de reparaţie a clădirii Curţii Supreme de Justiţie a fost majorat cu 700 mii de lei, iar a clădirii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei – cu 5 milioane de lei.

Doar în anul 2007, în municipiul Chişinău au fost efectuate lucrări de reparaţie şi reconstrucţie a 17 obiective,  cheltielile fiind majorate nejustificat cu 21 milioane de lei.

De menţionat că, obţinînd comenzi de la stat, Oleg Voronin nu dispunea de capacităţile necesare pentru construcţie: nu avea nici angajaţi suficienţi, nici specialişti, nici tehnică. Pentru efectuarea lucrărilor el contracta companiile respective de constricţie: care construia gazoduct, care făcea drumuri, care punea cale ferată, care desfăşura lucrări specializate de reconstrucţie (la mănăstirea Căpriana ş.a.). Aceste companii lucrau pentru salariu, iar toţi ceilalţi bani îi reveneau lui, în funcţie de specificul obiectivului, fiind majorate cheltuielile de reconstrucţie de 1,5-3 ori, ceea ce prejudicia bugetul statului.

Următoarele exemple demonstrează cum aceste scheme se aplicau în practic.

Guvernul ţării a obţinut 50 milioane de euro pentru construcţia gazoductului Chişinău-Ungheni. În realitate au fost utilizate 21 milioane de euro, restul banilor au fost însuşiţi de Oleg Voronin.

Pentru restabilirea tronsonului de cale ferată Revaca-Căinari în anul 2006 au fost cheltuite 23 milioane de lei, iar 70 milioane din bugetul întreprinderii ”Calea Ferată a Moldovei” au fost trecute la pierderi.

La construcţia tronsonului de cale ferată Giurgiuleşti-Cahul în 2008 s-au cheltuit  92 milioane de lei, fiind trecute la pierderi 800 milioane de lei din bugetul de stat şi cel al întreprinderii ”Calea Ferată a Moldovei”.

Construcţia portului de pasageri din Giurgiuleşti în 2008 a costat 26 milioane de lei, iar suma de 90 milioane a fost trecută la pierderi.   

Toate lucrările de construcţie în toate cazurile menţionate mai sus se efectuau de companiile lui Oleg Voronin. În afară de aceasta, compania lui Oleg Voronin ”Moldconstuct Market” timp de 8 ani de zile efectua toate lucrările de reparaţie a tuturor clădirilor guvernamentale şi vilelor, precum şi clădirii  preşedinţiei. Astfel, doar pentru reparaţia reşedinţei prezidenţiale  de la Condriţa au fost trecute la pierderi 35 milioane de lei, în realitate fiind valorificate doar 3 milioane.

Încă în anul 2001 preşedintele Voronin a solicitat guvernului să identifice şi să aloce teren de construcţii pentru firmele fiului său.

În 2001, la indicaţia lui V. Voronin, guvernul a lichidat şcoala sportivă şi tot atunci, la indicaţia sa, teritoriul de la intersecţia străzilor Valea Trandafirilor şi  Melestiu, pe care se afla şcoala şi stadionul ei, dar şi teritoriul aferent au fost transmise de către guvern companiei Glorinal ce aparţine lui O. Voronin, pentru construcţia unui ”cartier de elită”. Un metru pătrat în clădirile construite costă 1000 de euro. O. Voronin a obţinut terenul gratuit. 

În baza aceluiaşi principiu, Voronin, imediat după alegerile parlamentare din 2005 a indicat guvernului să lichideze Piaţa centrală situată în perimetrul străzilor Armenească şi Tighina, şi gara centrală, iar teritoriul cu suprafaţa totală de circa 10 hectare, în valoare de aproape 50 milioane de euro, conform preţului de piaţă, să fie transmis lui O. Voronin în scopul construcţiei unui ”cartier de elită” pentru ”necesităţile oraşului”. În acest scop guvernul a construit de urgenţă Gara de Nord pe Calea Basarabiei, însă primăria a refuzat categoric chiar să examineze chestiunea cu privire la reamplasarea Pieţei centrale.  Prin urmare, acapararea teritoriului de către O. Voronin a eşuat. Primăria a fost sancţionată de către V. Voronin, la indicaţia căruia din bugetul municipal guvernul a sustras în doi ani 1 miliard şi 600 milioane de lei.

După eşecul acaparării teritoriului Pieţei centrale, Voronin s-a oprit pe teritoriul pe care este amplasat Stadionul republican, căminele USM şi penitenciarul Nr. 13, teritoriu aflat între străzile Bucureşti, Mateevici, Ismail şi Tighina. Suprafaţa totală a acestuia constituie aproape 20 hectare, iar preţul de piaţă – mai bine de 100 milioane de euro.  Stadionul republican a fost dărîmat.

Noul stadion urma să fie construit pe teritoriul Circului de stat. Au fost încheiate înţelegeri de acordare a unui credit în valoare de 100 milioane de euro din partea Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi identificată compania de construcţie ”Star bait company” al cărei proprietar este Leonid Chilovatîi care a obţinut dreptul la arendă asupra acestui teren cu suprafaţa de 25 hectare pe o perioadă de 49 de ani.

Penitenciarul urma să fie construit în afara oraşului, în acest scop Uniunii Europene i s-au cerut bani în cadrul respectivului program. În urma tentativelor de a acapara teritoriul universităţii au apărut disensiuni dintre studenţii acestei instituţii de îmvăţămînt, conducerea universităţii şi Voronin. În urma opunerii lor a fost concediat rectorul universităţii.

Un alt teritoriu pe care Voronin intenţiona să-l transmită fiului său a fost teritoriul Spitalului republican de traumatologie şi ortopedie, situat pe bulevardul Ştefan cel Mare vizavi de ambasada Federaţiei Ruse. Suprafaţa teritoriului constituie circa 8 hectare, preţul de piaţă – peste 60 milioane de euro.

Spitalul urma să fie transferat în aripa aflată în construcţie a clădirii Spitalului de urgenţă. Acest lucru nu s-a reuşit însă din cauza insuficienţei de bani în buget, necesari pentru darea în exploatare a clădirii nefinisate a Spitalului de urgenţă, precum şi din cauza opunerii personalului medical şi a societăţii civile. 

Un alt teritoriu pe care Voronin planifica să-l transmită fiului său a fost teritoriul Spitalului de boli infecţioase ”Toma Ciorbă, cu o suprafaţă de 5 hectare de pămînt. Însăşi spitalul urma să fie construit în afara oraşului pe banii ceruţi de la Uniunea Europeană în cadrul unui grant.

Spitalul şi Institutul de ftiziatrie şi tuberculoză de lîngă complexul Jambo a fost distrus, fiind pregătit terenul pentru viitoarea construcţie.

Spitalul de boli tuberculoase a fost construit la Vorniceni dintr-un grant (credit nerambursabil) suedez în mărime de 8 milioane de euro.

Ziarul de partid al PCRM ”Puls” scria la 24.04.2009: ”ţara se dezvoltă. Spre exemplu, astăzi statul îşi poate permite reconstrucţia grandioasă a Spitalului clinic republican, în valoare de 120 milioane de euro, care este în plina desfăşurare”. Este destul de simplu de imaginat amploarea prejudiciului care ar fi fost adus bugetului ţării în cazul în care Voronin ar fi rămas la putere şi ar fi implementat proiectul de reconstrucţie a Spitalului clinic republican, cu un buget de 2 miliarde de lei (120 milioane de euro). El ar fi făcut o reparaţie cosmetică de 20 milioane de lei şi ar fi trecut la pierderi 2 miliarde.

Printre obiectivele pe care intenţiona Oleg Voronin să le transmită în proprietatea sa  au fost, de asemenea, Centrul pentru tineret ”Gagarin” şi Uzina de tractoare din Chişinău. Pentru a privatiza aceste obiective la preţ de nimic ele au fost duse la starea de dezastru total.

Voronin intenţiona să realizeze toate aceste proiecte după alegerile din aprilie anului 2009, fiind convins de faptul că, graţie falsificărilor şi provocărilor, el va rămîne şi în continuare la putere.

Dorinţa atotcuprinzătoare a lui Voronin de a se îmbogăţi s-a regăsit chiar şi în programul de luptă cu lumea interlopă, elaborat în 2001. Esenţa programului consta în faptul că liderii grupărilor criminale erau arestaţi, după care li se cereau sume de 250 mii-500 mii de dolari. Acei care plăteau, erau eliberaţi – Mihail Aizin (kitaeţ), Dmitri Mereşinschi (debil)… Iar cei care refuzau să plătească, făceau ani grei de puşcărie. Exemple: Micu, Şket, Patron, Malhaz. Voronin a instituit un sistem în care în locul criminalilor rolul de aşa-numită ”krîşa” a agenţilor economici le-a revenit organelor de drept, aceţtia adunînd bani în caznaua comună, aşa-numitul ”obşceak” al lui Voronin, sub pretextul necesităţilor electorale.

Mai tîrziu un sistem similar a fost aplicat şi asupra oamenilor de afaceri, care erau impuţi fie să plătească sistematic bani în cazna, fie să renunţe la proprietatăţile lor. În caz de refuz oamenii de afaceri erau arestaţi, iar întreprinderile lor – naţionalizate. Drept exemplu în acest sens serveşte cazul cu privarea de drepturi legitime a proprietarilor Elevatorului din Chişinău şi morii. Elevatorul şi moara aprovizionau SA ”Franzeluta” cu făină, în volum de 100-110 mii tone pe zi, iar Oleg Voronin a decis să furnizeze făină de sine stătător. Pe lîngă faptul că proprietarii legali Valeriu şi Valentina Moraru au fost privaţi de drepturi şi le-a fost sustrasă proprietatea ce le aparţinea, aceşti oameni au fost arestaţi ilegal, iar după ce, prin estorcare, le-au lipsit de 500 mii de dolari, le-au dat o zi pentru ca ei să părăsească ţara. 

Voronin permanent inventa şi punea la cale, împreună cu consilierii săi M. Tkaciuck şi O. Reidman, diferite scheme pentru delapidare de bani din bugetul de stat. Aşa au şi inventat amnistia fiscală.

Drept exemplu serveşte amnistia fiscală din anul 2007 asupra a 4 miliarde de lei, anunţată de Guvern. Acele întreprinderi şi companii care nu achitau impozite şi datorau bugetului sume mari de bani, pentru a fi eliberate în baza amnistiei fiscale trebuiau să plătească 50 la sută din datorie -  lui Voronin. De pe urma acestei ”amnistii” Voronin s-a ales cu un venit de peste 2 miliarde de lei. În acelaşi timp companiile care aparţineau lui O. Voronin şi nu vărsau impozite la buget, au fost scutite integral de datorii.   

Un alt exemplu de delapidare de fonduri este indicaţia lui Voronin din 2009 de a nu restitui TVA întreprinderilor care exportă producţie peste hotare.  În luna august Voronin a decis să restutuie TVA, dar cu condiţia că 15 la sută din bani vor fi oferite partidului comuniştilor, în fondul electoral. Executori au fost ministrul economiei şi comerţului, I. Dodon, şi ministrul finanţelor, M. Durleşteanu. Din cele 30 milioane de lei adunate de ei, 20 milioane le-au transmis lui Voronin, lăsîndu-şi lor cîte 5 milioane de lei. Voronin a mers la punerea în aplicarea a acestei scheme, conştientizînd că a venit timpul să-şi ia rămas bun de la putere.

 

1.      Protecţionismul, direcţionarea comenzilor de stat către companiile al căror proprietar este Oleg Voronin. Monopolul instituit de clanul Voronin asupra unor domenii de afaceri.

 

De delapidarea bugetului de stat este legată şi direcţionarea comenzilor de stat către companiile controlate de O. Voronin.

Pentru reconstrucţia Complexului memorial ”Eternitate” în anul 2006 au fost cheltuite, conform documentelor, 17 milioane de lei, iar trecute la pierderi, potrivit cadrului de cheltuieli, 46 milioane de lei.

Pentru construcţia Complexului memorial de la Şerpeni în 2005, în realitate au fost cheltuite circa  de 7 milioane de lei, iar trecute la pierderi – 19 milioane.   

Un model de delapidare a banilor publici prin repartizarea comenzii de stat constituie şi cazul cu reparaţia capitală a gardului de la cimitirul Armenesc din Chişinău. În 2006, Guvernul a alocat peste 80 milioane de lei, iar executorul comenzii Oleg Voronin, în loc să efectueze reparaţia capitală, pur şi simplu a dat cu var gardul, în acest scop cheltuind mai puţin de un milion de lei. Acest  caz reprezintă şi un exemplu de amoralitate a lui Voronin, care este gata să fure chiar şi de la cei morţi.

În anul 2007 firma lui Oleg Voronin ”Moldconstruct Market” a efectuat renovarea  şi reconstrucţia hotelului ”Codru”. Acest proiect a costat bugetul 23 milioane de lei. La finele anului 2008 hotelul ”Codru” a fost privatizat de către Oleg Voronin contra unei sume de 50 milioane de lei, pe cînd preţul de piaţă al acestuia constituia 290 milioane de lei.  Curtea de Conturi, făcînd calcule la preţ mediu, a constatat că venitul minim ratat de stat în urma privatizării ilegale a constituit 162 milioane de lei.

La 5 august 2010, proprietarii hotelului, de frică că tranzacţia de privatizare ilegală va fi în curînd anulată, au organizat operaţiunea de decapitalizare a acestui obiectiv cu profitabilitate foarte înaltă, au retras banii de pe cont şi au scos din ţară sub pretextul ”împrumutării” o sumă de 140 milioane de lei (11,5 milioane de dolari). La începutul lunii octombrie 2010 problema privatizării ilegale a hotelului ”Codru” şi prejudiciului adus statului urma să fie examinată în plenul parlamentului, în cadrul audierilor raportului Curţii de Conturi, însă la solicitarea lui Marian Lupu această chestiune a fost exclusă din ordinea de zi.

În 2001 conducerea hotelului ”Chişinău” a contractat un credit de la ”Victoriabank” în valoare de 7 milioane de lei, oferind drept gaj însăşi hotelul şi teritoriul adiacent. După ce împrumutul nu a fost restituit băncii, hotelul a trecut la balanţa acesteia. În 2004 compania ”Art-Vin” a stins datoria creditară şi a obţinut dreptul de proprietate asupra hotelului ”Chişinău”. În prezent, în urma unui şir de tranzacţii, hotelul se află în proprietatea ”First Hotel” care îi aparţine lui Oleg Voronin şi prietenului său apropiat Emanuil Grinşpun. (E. Grinşpun este vărul lui Marian Lupu pe linia mamei, ziarul ”Moldova Suverană” din 4 mai 2010).

În urma realizării schemelor criminale hotelul Chişinău a fost privatizat la preţul de 7 milioane de lei, în timp ce statul preconiza să obţină pe seama privatizării hotelului 20 milioane de euro (320 milioane de lei).

Hotelul ”Naţional” a fost privatizat la preţul de 2 milioane de dolari de către o firmă intermediară a lui Oleg Voronin ”Alfa  Ingineering” înregistrată în Estonia. Proprietar al acestei firme este firma din offshore  ”Maldone Invest”. Preţul real al hotelului constituia, potrivit materialelor Curţii de Conturi, 33 milioane de dolari.

Odată cu schimbarea puterii în Republica Moldova, pe marginea tuturor acestor cazuri de privatizare ilegală, în baza materialelor Curţii de Conturi, Procuratura Generală a intentat dosare penale.

În iulie 2006 Guvernul a aprobat planul prezidenţial de amenajare a zonei de agrement ”Valea Morilor”. El prevedea construcţia în această zonă a unei reţele hoteliere, aquaparcului, autodromului, a unui parc safari, terenurilor de golf, reţelei de cazinouri, de restaurante şi de centre comerciale.  Imediat după aceasta, în noaptea din 28 spre 29 iulie 2006, în acest lac a pierit tot peştele. Prin urmare, din lac a fost pompată apa, însă nu au fost efectuate niciun fel de lucrări de amenajare, iar acest loc pitoresc astăzi este într-o stare jalnică. După ce în municipiul Chişinău a fost ales un nou primar, din cauza lipsei de resurse financiare în bugetul primăriei proiectul nu a fost realizat.

În anul 2005 primarul general interimar, V. Ursu, a alocat în mod ilegal un lot de 25 de ari de pămînt destinat construcţiei sediului central al PCRM în centrul istoric al oraşului de pe strada Armenească în preajma oficiului cadastral pe locul unui mic stadion. Terenul a fost înstrăinat în mod ilegal şi transmis în proprietatea PCRM. Preţul de piaţă al terenului constituia 48 milioane de lei. A fost încălcat moratoriul instituit prin hotărîre de guvern  asupra consctrucţiilor noi în zona istorică a capitalei. Pe acest teren a fost construită clădirea Comitetului Central al PCRM, cu patru nivele şi cu o suprafaâă totală de 8 mii metri pătraţi. Clădirea include sala de conferinţe cu o capacitate de 300 de locuri, oficii pentru conducerea partidului, un hotel cu 50 de numere, precum şi o parcare subterană. Acum acest complex se vinde cu 10 milioane de euro. Oleg Voronin vinde clădirea, pentru că din start şi-a propus construcţia unui complex supermodern cu comercializarea ulterioară a acestuia. Pentru a obţine acest teren pe gratis, Oleg Voronin a apelat la ajutorul primarului interimar, V. Ursu.

Compania lui Oleg Voronin ”Metal Market” deţine monopolul pe piaţa metalelor feroase şi neferoase din ţară, fiind singura companie deţinătoare de licenţă pentru dreptul la exportul acestora. Toate firmele care adună metale feroase şi neferoase în ţară le comercializează lui Oleg Voronin, iar el le vinde la Uzina metalurgică din Rîbniţa. Profitul lui O. Voronin atinge suma de 30 milioane euro pe an.

Întreprinderile privatizate de Oleg Voronin, cumpărate de el la preţ de nimic şi acaparate, oficial erau înregistrate pe firme din zonele offshore. Se proceda astfel pentru a nu achita impozite şi  pentru a ascunde numele proprietarului adevărat. În afară de aceasta, este mai dificil să tragi la răspundere firmele înregistrate în zonele offshore decît companiile locale.

 

2.      Atacuri de raider la nivel de stat. Atacuri de raider din partea lui O. Voronin şi a persoanelor apropiate puterii lui Voronin.

 

Republica Moldova urma să primească din partea partenerilor externi, în scopul implementării unui proiect guvernamental, asistenţă în valoare de 3 miliarde de dolari pentru construţia traseului auto european Briceni-Chişinău-Tighina. Din această sumă, circa 300 milioane de dolari urmau să meargă pentru achitarea pietrişului de granit produs la Cariera din Cosăuţi.

Voronin a decis să se familiarizeze cu activitatea acestuia în cadrul unei vizite efectuate în raionul Soroca. În cadrul vizitei la Cosăuţi V. Voronin a fost întîmpinat de conducerea carierei, iar colectivul de muncă al întreprinderii îl aştepta în sala de şedinţe. Voronin, fără să intre în sală, a întrebat de directorul întreprinderii pentru cîţi ani înainte mai sînt rezerve de pietriş, la care acesta a răspuns: ”pentru mai mult de 100 de ani”. După aceasta Voronin s-a întors, a intrat în automobilul său şi a plecat înapoi la Chişinău. A doua zi reprezentanţi ai procuraturii anticorupţie şi CCCEC au venit la întreprindere şi au declarat despre naţionalizarea acesteia, noua administraţie fiind numită de Oleg Voronin.

Drept consecinţă a acestui atac de raider, Republicii Moldova nu i-au fost acordate resurse financiare pentru construcţia traseului Briceni-Chişinău-Tighina, iar ulterior nu au fost acordate mijloace pentru reaizarea proiectului înaintat de Guvernul RM – preconizata construcţie a traseului european ce ar asigura conexiunea dintre Chişinău şi Portul Giurgiuleşti. Prin urmare au fost ratate zeci de mii de locuri de muncă, pe zeci de ani înainte. 

Acţionarii întreprinderii au contestat această fărădelege la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, şi în 2010 CEDO, prin hotărîrea sa, a recunoscut ilegalitatea naţionalizării, pronunţîndu-se pentru restituirea întreprinderii proprietarului legitim şi obligînd statul să-i achite prejudiciul în sumă de 320 mii euro.

Acest caz care s-ar părea că este unul fără precedent, spre regret, nu este nici pe departe singurul exemplu care confirmă faptul că Voronin, urmărind scopul de a se îmbogăţi, a fost gata să recurgă la orice încălcare a legislaţiei.

Pe 25 octombrie 2008, în ziua de Crăciun, Oleg Voronin, a procurat compania de asigurări ”Moldasig”, punînd în aplicare o schemă criminală, contra unei sume de doar 5 milioane de dolari, deşi preţul de piaţă al acesteia constituia 67 milioane de dolari.

Sediul PCRM de pe strada Nicolae Iorga, 11 a fost privatizat prin îşelăciune şi abuz de încredere din partea cetăţenilor care făceau parte din Asociaţia ”Casa lucrătorilor din învăţămîntul public” din municipiul Chişinău. Iniţial, în anul 2001 PCRM a arendat cîteva încăperi din clădirea asociaţiei. De cumpărarea acestei case se ocupa personal Vladimir Voronin, care, folosindu-se de faptul că conducerea asociaâiei făcea parte din PCRM, îi convingea treptat să vîndă încăperile din clădire una după alta, spre sfîrşitul anului 2009 obţinînd în proprietatea sa întreaga clădire. În timp ce preţul de piaţă al clădirii constituia 30 milioane de lei, PCRM a plătit pentru ea 100 mii de euro (un milion şi şase sute de mii de lei).

În schimbul acestei clădiri Voronin a promis Asociaţiei ”Casa lucrătorilor din învăţămîntul public” o altă clădire pe care membrii o vor putea privatiza. Însă după ce aceştia au achitat privatizarea unei părţi a clădirii de pe strada Ştefan cel Mare, 200, unde le-au fost oferite în arendă cîteva încăperi, peste 20 de zile Guvernul abrogă decizia de privatizare şi le restituie banii. Ca răspuns la protestele membrilor asociaţiei, li s-a declarat să-şi ia banii înapoi, de altfel nu-i vor vedea niciodată.

După venirea noii guvernări angajaţii asociaţiei au depus o sesizare la Procuratura Generală, în temeiul căreia a fost intentat un dosar penal, iar cazul este investigat.

De menţionat că pînă în anul 2001 sediul PCRM era amplasat într-o clădire a companiei ”Boiana-Grup”, a cărei director a fost un oarecare Şişcov, iar vicedirector - Grigore Caramalac, supranumit ”Bulgar”, lider al grupării criminale ”bulgare”. A fost cea mai mare şi mai dură grupare criminală din ţară. În 1998 Caramalac a oferit personal Partidului Comuniştilor 500 mii de dolari pentru organizarea campaniei electorale. Dacă în anul 2000, cînd Caramalac a fost arestat la indicaţia preşedintelui Petru Lucinschi, Voronin cerea ca Caramalac să fie eliberat, deoarece criminalul finanţa PCRM, atunci în 2001, ajungînd la putere, comunistul şi-a însuşit tot ce a rămas de la afacerea criminalului care la acea vreme deja părăsise ţara. 

În anul 2005 preşedintele ”Victoriabank”, V. Ţurcan, a fost arestat ilegal, supus şantajului, torturii psihologice şi fizice şi batjocurii, i se cerea să renunţe la acţiunile din posesia sa, ceea ce a şi fost nevoit să facă.

Proprietarul fabricii ”Mobila Nord” SA, Sergiu Edu, a fost arestat ilegal în martie 2007, înreprinderea sa fiind transmisă ilegal prietenilor lui Oleg Voronin – Alexandr Bilinchis, Emanuil Grinşpun, un oarecare Leibovici, iar însăşi Edu s-ar fi sinucis.

Acţionarul principal şi directorul general  al Combinatului de carne ”Carmez”, Cîşlari, la indicaţia lui Oleg Voronin, a fost arestat ilegal în mai 2009. Timp de trei luni Cîşlari a fost supus torturii psihologice şi fizice, era ameninţat cu moartea sa şi a membrilor familiei sale – totul pentru a-l impune să renunţe la pachetul de acţiuni aflat în proprietatea sa. Batjocurile  şi tortura au luat sfîrşit abia în septembrie, odată cu venirea noii guvernări, Cîşlari fiind eiberat de sub arest.

Nicolai Boicenco, proprietarul unei case particulare de pe bulevardul Ştefan cel Mare, amplasate vizavi de Ministerul agriculturii, pe parcursul unui an a fost ameninţat în continuu de Marc Tkaciuk care îi cerea să renunţe la clădire. Boicenco însă a refuzat să dea clădirea, şi în vara anului 2005 a fost reţinut de colaboratorii CCCEC sub un pretext inventat. Peste două săptămîni după arestul său, atunci cînd soţiei sale şi avocatului li s-a permis în sfîrşit să-l viziteze, aceştia au văzut că Boicenco stătea neclintit culcat, privea într-un singur punct şi nu reacţiona la nimic. Ofiţerii CCCEC au spus că el s-ar fi lovit cu capul după ce a căzut. Ulterior Boicenco a fost izolat ilegal în clinica psihiatrică pe un termen de un an şi şapte luni în baza unei diagnoze fabricate. Clădirea ce-i aparţinea, la indicaţia lui Tkaciuk a fost demolată. 

După alegerile parlamentare din 2005, la indicaţia lui Oleg Voronin, un grup de acţionari ai centrului comercial ”Gemeni” au fost supuşi arestului ilegal pe un termen de 6 luni, au fost torturaţi şi şantajaţi, cerîndu-li-se să renunţe la pachetul de acţiuni. Drept urmare, în posesia pachetului de acţiuni a intrat compania lui Oleg Voronin, administrată de partenerul său de afaceri, Vlad Plahotniuc.

Proprietarul reţelei de cafenele ”Andi`s Pizza” şi ”La Placinte”, Andrei Tranga, în anul 2006, întorcîndu-se din Bucureşti, a fost reţinut la vama Leuşeni, fiind învinuit de păstrarea drogurilor. La Chişinău de el s-a apropiat Oleg Voronin care i-a înaintat condiţia – ori primeşte 90 la sută din acţiunile reţelelor ”Andi`s Pizza” şi ”La Placinte” şi îl lasă pe Tranga la postul de director general cu 10 la sută din acţiuni, ori Tranga face puşcăria pentru păstrarea drogurilor. Tranga foarte rapid a acceptat oferta lui Voronin şi i-a transmis 90 la sută din acţiuni.

Tentativa de atac de raider asupra reţelei de farmacii ”Felicia” a eşuat graţie opunerii ferme a proprietarului.

În schimb Oleg Voronin foarte curînd a ajuns la înţelegere cu proprietarul reţelei de farmacii ”Orient”, însuşindu-şi 90% din acţiuni. În prezent O. Voronin a expus la vînzare această reţea de farmacii la un preţ de 17 milioane de euro. În afară de aceasta, în primăvara anului 2010 el a vîndut pachetul său de acţiuni în fabrica de vinuri ”Purcari”.

Pe lîngă afacerile pe care familia Voronin le acapara pe teritoriul Republicii Moldova, Vladimir Voronin a decis să acapareze businessul omului de afaceri Anatol Stati, care extragea gaz în Kazahstan.

 

În 2006, în timpul crizei gazelor dintre Ucraina şi Federaţia Rusă, prim-ministrul Vasile Tarlev s-a adresat lui Anatol Stati cu propunerea de a achiziţiona gaz de la compania sa ASCOM. Stati a propus să fie achiziţionat gazul la preţul de 76 dolari pentru o mie de metri cubi (50 dolari este preţul gazului în Kazahstan plus cheltuielile de tranzit pînă la teritoriul RM – 26 dolari), semnînd cu prim-ministrul Tarlev memorandumul respectiv de livrare a gazelor naturale în volum de 40 miliarde metri cubi pe un termen de pînă în anul 2018, cîte 2,5-3 miliarde de metri cub de caz anual. În afară de aceasta, s-a ajuns la o înţelegere cu privire la construcţia în oraţşul Piatra-Neamţ a unui depozit de păstrare a gazului lichefiat pentru Republica Moldova şi construcţia de către compania ASCOM a gazoductului ce ar conecta depozitul pentru păstrarea gazului lichefiat cu sistemul de distribuire a gazelor din RM. De asemenea, Anatol Stati a propus să fie construită o centrală electrică cu o capacitate de 450 Megavaţi în apropierea oraşului Bălţi, iar după construcţia acesteia compania ASCOM, la rugămintea Guvernului, a fost de acord să efectueze modernizarea CET-1 şi CET-2, cu majorarea capacităţii CET-1 pînă la 200 Megavaţi şi CET-2 – pînă la 450 Megavaţi.   

Însă contractul de livrare a gazelor nu a fost încheiat. Înainte de semnarea acestuia Voronin l-a chemat pe consilierul său pentru problemele economice, Oleg Reidman, şi i-a cerut opinia privind contractul de gaz dintre Guvern şi ASCOM. Reidman i-a sugerat lui Voronin să nu semneze contractul, amintindu-i în context să Stati nu i-a dat lui Voronin 10 milioane de dolari pentru campania electorală din 2005 şi că, dacă el va livra gaz în RM, îşi va consolida poziţiile financiare şi ar putea susţine opoziţia. Reidman i-a propus lui Voronin să-şi utilizeze relaţiile cu Nazarbaev care se trag încă din perioada de pînă în anul 90, cînd Nazarbaev a fost prim-secretar al partidului comunist din Kazahstan, pentru a închide şi falimenta companiile lui Stati ”Kazpolmunaigaz” şi ”Tolkînneftegaz”, după care aceste să fie cumpărate cu ajutorul aceluiaşi Nazarbaev.

Voronin a ţinut cont de sugestia lui Reidman, i-a interzis lui Tarlev să semneze acordul cu ASCOM şi a indicat semnarea contractului cu ”Gazporm” de cumpărare a gazelor la preţ de 322 dolari pentru o mie de metri cub. Peste un timp oarecare Voronin i-a adresat preşedintelui Kazahstanului Nazarbaev o scrisoare  în care îi cere închiderea afacerii lui Stati pe motiv că acesta ar spăla bani şi finanţează din aceşti bani opoziţia. În consecinţă, afacerea lui Stati a fost oprită ilegal.

În loc să utilizeze toate oportunităţile în binele ţării şi cetăţenilor, Voronin şi-a manifestat caracterul meschin şi mizerabil, plasîndu-şi interesele personale deasupra intereselor statului şi ale poporului.

Anatol Stati a sesizat Curtea Economică Internaţională din Stokholm, cerînd Guvernului din Kazahstan o recompensă în valoare de un miliard şi jumătate de dolari pentru prejudiciul adus prin acţiuni ilegale. Însă cine va compensa prejudiciul adus cetăţenilor Republicii Moldova care au fost impuşi, din cauza lui Vladimir Voronin, să procure gaz la un preţ mai mare de cîteva ori?

 

3.      Corupţie totală. Estorcarea resurselor financiare de la oamenii de afaceri fie sub pretextul construcţiei sau reconstrucţiei, fie - la modul direct.


Drept exemplu al corupţiei serveşte cazul cu privatizarea în anul 2002 de către Mark Tkaciuk a bazei turistice ”Doina” cu o suprafa
ță totală de 2.194,4 metri pătraţi şi a teritoriului adiacent cu o suprafaţă de 1,5 hectare de pămînt la preţul de 110 mii dolari sau un milion 350 mii lei. Preţul unui metru pătrat a constituit 45 dolari sau 616 lei.

Complexul de clădiri ale bazei turistice ”Doina” a fost proprietatea sindicatelor şi se află în zona forestieră a parcului de la Rî
șcani pe strada Zimbrului, 10. Preţul de piaţă atunci depăşea valoarea de 2 milioane dolari. După alegerile din 2005, pe teritoriul adiacent, au început să se taie copacii pentru construcţia caselor lui Tkaciuk, Reidman, Tulbure şi alţii. Protesetele ecologiştilor şi societăţii civile au rămas fără nicio reacţie şi fărădelegile au continuat, totodată teritoriul pentru construcţia caselor a fost ilegal extins cu încă 7 loturi a cîte 6-7 ari de teren fiecare. Preţul de piaţă al unui lot în acel segment al parcului constituie cel puţin 150 mii euro.

Fosta reşedinţă a lui Leoind Brejnev, ex-secretar general al PCUS, situată în una din cele mai de elită zone ale oraşului, cu suprafa
ța totală de 400 metri pătraţi cu lotul de pămînt adiacent de 27 ari, în anul 2002 a fost privatizată ilegal de către Oleg Voronin la preţul unui apartament cu trei odăi, deşi orice stat atunci ar fi plătit cel puţin 1,5-2 milioane dolari pentru a-şi construi acolo ambasadă.

Pe 22 iulie 2009, cu o săptămînă înaintea  alegerilor, Oleg Voronin, în baza unei scheme criminale, a procurat clădirea fostului Prezidiu al Comitetului Suprem al RSSM de pe strada Bucureşti, 62, acest obiectiv fiind monument al arhitecturii, construit de către arhitectul Bernardazzi. Clădirea are o suprafaă de 3000 metri pătraţi şi un teritoriu adiacent de 34 ari. În acest cartier numai un ar de pămînt costă 150 mii euro, la preţ de piaţă. Oleg Voronin a procurat această clădire cu tot cu teritoriul adiacent contra sumei de 210 mii euro (3,3 milioane lei), perfectînd imobilul pe compania offshore ”Webwest Alliance Ltd”, înregistrată în Belise. Pentru a legaliza clădirea achiziţionată în baza unei scheme frauduloase, Oleg Voronin pînă atunci a vîndut-o de două ori, astfel încît să pară ”cumpărător onest”. 

Vladimir Voronin deţine 700 hectare de pădure la Ţiganca şi Rotunda în apropierea satului Trebujeni, raionul Orhei. Potrivit datelor Agenţiei Gospodăriei Silvice ”Moldsilva”, respectivul contract a fost încheiat cu firma ”Far” pe un termen de 49 de ani, cu plata anuală pentru exploatarea celor 700 hectare de pădure în mărime de 17.048 lei.

Potrivit spuselor oamenilor din localitate, în această pădure au muncit sute de ostaşi care au îngrădit 700 hectare de pădure cu sîrmă ghimpată. Pe teritoriul terenului propriu-zis s-a înălţat un adevărat castel. Teritoriul este urmărit cu camerele de luat vederi şi păzit de oameni înarmaţi cu câini dresaţi. În pădure se cresc mistreţi care nimicesc culturile agricole de pe terenurile sătenilor, aferente pădurii. În mod sistematic, aici au loc ”vînători regale”.

Organizaţia obştească ”Far” a fost întemeiată de însuşi Voronin, ex-premierul Vasile Tarlev şi businessmani apropiaţi puterii Victor Miculeţ (distribuitor al automobilelor BMW), Vasile Chirtoca (”Daac-Hermes”), Vlad Plahotniuc, Vladimir Colesnicenco (”Jolly Allon” – ”Seabeco”), Vladimir Molojen (director al departamentului tehnologii informaţionale), Valentin Bodiul (director general al fabricii de vin ”Cricova”) şi alţii. Anume din banii acestora a şi fost construită ”căsuţa vînătorului” şi amenajat teritoriul aferent. După aceasta, alţi fondatori ai organizaţiei i-au cedat ”benevol”  lui Voronin cotele lor, el devenind singurul stăpîn al pădurii.

Spre castelul lui Voronin, situat în inima pădurii, a fost construit un gazoduct cu lungimea de 3 km din localitatea vecină Holercani, iar însăşi teritoriul este păzit de aproape 60 de persoane. Toate aceste cheltuieli se fac din bugetul de stat. Directorul instituţiei de stat ”Moldsilva”, liderul Partidului Democrat Agrar, Anatol Popuşoi, este deputat pe lista Partidului Comuniştilor al  lui Vladimir Voronin.

Pe 1 iunie 2010 primarul general al municipiul Chişinău, Dorin Chirtoacă, a făcut publică informaţia despre faptul că familia Voronin  a însuşit 4 hectare de teren înregistrate pe cinci firme, în perimetrul străzilor Ciocîrliei şi Pietrarilor. Din aceste 4 hectare, primele 2 hectare au fost cumpărate pe 4 firme diferite la un preţ de nimic şi fără organizarea licitaţiilor funciare. Alte 2 hectare de pămînt au fost procurate de compania ”Moldconstruct Market” ce aparţine lui O. Voronin  de la primărie prin înşelăciune, de asemenea, fără organizarea licitaţiei, cu ajutorul primarului interimar, V. Ursu, la un preţ de nimic – 3 milioane lei. Valoarea reală a acestor două hectare de teren constituia 56 milioane lei. Prejudiciul total adus bugetului municipal a depăşit suma de 100 milioane lei.

În ce priveşte procurarea ultimelor două hectare, acestea nu doar că au fost cumpărate contrar preţului lor de piaţă, ci ulterior nu au fost respectate angajamentele de construcâie pe acest teritoriu  a bisericii, terenului de joacă pentru copii şi a 20 de case de locuit. În locul în care, potrivit planului, astăzi ar fi trebuit să fie 20 de case, a fost de fapt construită casa lui Oleg Voronin pe o suprafaţă de 1 hectar şi 30 ari. Pe restul teritoriului, unde trebuie să fie înălţată biserica, au fost construite case pentru Vladimir Voronin, fiica sa Valentina Russu şi pentru nepotul principalului comunist al ţării – Alexei Voronin. De asemenea, au fost construite case pentru cuscrii lui Vladimir Voronin – atît din partea fiicei, cît şi din partea lui Oleg.

În 2002 V. Voronin a creat CCCEC, urmărind scopul de a controla mediul de afaceri, naţionaliza întreprinderile profitabile, astfel încît O. Voronin prin diferite scheme să-şi însuşească profitul obţinut.

Procuratura anticorupţie reprezintă un element important în această schemă, anume de acolo veneau ordinele – cine să fie controlat, cui să i se ia afacerea, iar cine să fie pus la dubă. La comanda lui O. Voronin, în cadrul procuraturii anticorupţie se plămădeau atacurile de raider asupra întreprinderilor, care ulterior se transpuneau în viaţă de către CCCEC. O. Voronin transmitea ordinele fostului procuror general Gurbulea, iar acesta, la rîndul său, - adjunctului procurorului anticorupţie V. Leviţchi.

Începînd cu 2001, an în care V. Voronin a devenit preşedinte de ţară, Oleg Voronin a început să introducă prin contrabandă benzină şi motorină din România şi Ucraina, în volum de zeci de mii tone anual, comercializînd marfa prin ”Petrom-Moldova”.

În acea perioadă, la importul oficial fiecare tonă de benzină se taxa cu TVA în mărime de 20%, preţul benzinei în perioada 2001-2009 variind de la 650 la 1000 dolari per tonă. De asemenea, era necesar de achitat accizele în mărime de 1800 lei pentru fiecare tonă. Dacă în mediu TVA constituia 150 de dolari plus acciz de 1800 de lei, atunci un plătitor de impozite onest ar fi trebuit să plătească la vamă pentru fiecare tonă cîte 3300 lei, iar pentru o mie de tone – respectiv, 3 milioane 300 mii lei. Avînd în vedere că Oleg Voronin importa prin contrabandă zeci de mii tone de benzină anual, el nu achita la buget zeci de milioane de lei.

O situaţie similară s-a creat şi cu motorina, preţul unei tone în perioada anilor 2001-2009 varia între 400 şi 800 lei, TVA constituia 20% (în mediu 1200 lei), iar accizul – 750 lei pentru o tonă. Oleg Voronin at fi trebuit să plătească la vamă în mediu cîte 2000 lei pentru fiecare tonă de motorină importată, ceea ce nu făcea niciodată, chiar dacă aducea zeci de mii de tone pe an.

Începînd cu anul 2001, Oleg Voronin transporta prin contrabandă ciment în volum de zeci de mii tone pe an de la Fabrica de ciment din Rîbniţa pentru companiile sale de construcţie.

Trebuie de menţionat că producţia adusă din regiunea transnistreană este supusă taxelor vamale de rînd cu producţia din ţările străine. Cimentul adus din Rîbniţa de către Oleg Voronin esre de cel puţin două ori mai ieftin faţă de cimentul comercializat de Fabrica de ciment din Rezina ”Lafarge”. Dacă în anul 2008 preţul unei tone de ciment pe piaţa din Chişinău varia între 2500-3000 lei, atunci preţul Fabricii din Rîbniţa esre de 1000 lei. Zeci de camioane ale lui O. Voronin cu cimentul produs la Rîbniţa, făceau naveta de două-trei ori pe săptămînă, pe timp de noapte, fiind escortate de poliţie.

Începînd cu anul 2002 Oleg Voronin a lansat introducerea prin contrabandă pe teritoriul RM din ţările europene a unui vast sortiment de tehnică audio, video şi de uz casnic: televizoare, centre muzicale, camere de luat vederi, aparate de fotografiat, frigidere, aragazuri, cazane, maşini de spălat, aspiratoare, cuptoare cu microunde, etc. Toate companiile care comercializau această marfă erau impuse, sub presiune,  să procure tehnică de uz casnic doar de la O. Voronin. Anume din acest motiv tehnica de uz casnic de pe piaţa noastră este mai scumpă faţă de România şi Ucraina.

Acţiunile ilegale comise de O. Voronin de-a lungul întregei perioade au fost muşamalizate de către SIS, MAI, CCCEC, Procuratura Generală.

Dacă Oleg Voronin din 2001 se ocupă de contrabandă, atunci tatăl său, începînd cu acelaşi an, se ocupă de estorcarea resurselor financiare de la oamenii de afaceri sub pretextul construcţiei sau reconstrucţiei diferitelor obiective.

Bani pentru reconstrucţia Mănăstirii Căpriana a adunat toată ţara, mai mult ca atît pe 3 mai 2004 Voronin practic a obligat toţi agenţii economici să transfere nerambursabil 0,8-0,9 la sută din venitul anual, iar de la buget au fost alocate cîteva zeci de milioane de lei. Banii au fost acumulaţi pe un cont special la Fincombank care aparţine lui O. Voronin, iar restaurarea se efectua de către firmele lui O. Voronin. Suma totală acumulată pentru restaurare rămîne şi pînă astăzi  necunoscută, la fel ca şi suma care a fost cheltuită în realitate pentru reconstrucţia mănăstirii.         

V. Voronin a creat la nivel de stat un sistem de estorcare a resurselor financiare de la oamenii de afaceri, sub pretextul binefacerii. Timp de un an în ”fondul de binefacere” se acumula o sumă ce depăşea 450 milioane lei. O informaţie în acest sens a fost prezentată în cadrul Conferinţei ”Impozitare neoficială: analiza bazei relaţiilor publice-private în RM”, la 27 martie 2007.

Printe altel  surse de îmbogăţire a familiei Voronin a fost şi furatul din asistenţa umanitară acordată ţării de către SUA şi UE, volumul căreia atingea anual valoarea de 60 milioane euro. Granturi acordate în cadrul diferitelor programe, altă asistenţă financiară nerambursabilă de care beneficia statul, constituiau aproximativ o sumă similară şi la fel se îsuşeau de familia Voronin.

În primăvara acestui an, CCCEC efectuînd un control la  reţeua de cafenele ”Andi`s Pizza” a depistat în biroul directorului 12 saci cu bani netrecuţi în evidenţa contabilă, după ce au fost număraţi s-a dovedit că în saci erau  500 mii lei. Ancheta a arătat că 90 la sută din acţiuni ale reţelei ”Andi`s Pizza” şi ”La Placinte” apar
țin lui Oleg Voronin şi sînt scrise oficial pe mai multe companii offshore. Săptămînal, directorul acestor întreprinderi era obligat să adune şi transmită lui Oleg Voronin cîte 500 mii lei. Astfel, Voronin junior aduna cîte 2 milioane lei lunar, bani neimpozitaţi. Impozitarea acestei sume ar constutui circa o jumătate de milion de lei pe lună, respectiv – 6 milioane lei pe an. Pe acest caz a fost pornit un dosar penal care în prezent este transmis în instanţa de judecată.

Dacă Voronin nu putea să fure vreun grant internaţional, atunci îşi asuma meritele altora. De exemplu, anual guvernul Japoniei acorda Republicii Moldova grant în valoare de peste 3 milioane dolari pentru procurarea tehnicii agricole, acest fapt era prezentat drept ”grija purtată de Voronin care depune eforturi în vederea restabilirii Staţiunilor tehnologice de maşini, iar statul alocă în acest scop resurse financiare”.

Aşa se îmbogăţea Oleg Voronin, zi de zi, timp de 8 ani, încît în anul 2009 familia Voronin să deţină o avere de peste 3 miliarde euro. 

Odată cu venirea la putere a forţelor democratice, în urma numeroaselor plîngeri din partea cetăţenilor şi organizaţiilor ce au avut de suferit de pe urma acţiunilor familiei Voronin, precum şi în baza rezultatelor controalelor efectuate de Curtea de Conturi, Procuratura Generală a pornit mai multe dosare penale pe marginea diverselor cazuri de ilegalităţi, abuzuri şi înşelăciuni. Unele din ele deja au fost transmise în judecată, altele continuă să fie investigate.

Un fenomen aparte îl reprezintă reacţia lui Voronin şi a PCRM la aceste dosare penale. Voronin nu doar că refuză categoric să recunoască cel puţin o parte din vina sa, ci şi în mod neruşinos încearcă să manipuleze opinia publică, prezentîndu-se drept ”victimă a persecutărilor politice”. Cinismul ieşit din comun al acestei persoane şi-a găsit o nouă oportunitate de a se manifesta.

Cu părere de rău, mulţi oameni, neştiind cu ce se ocupa Voronin fiind la putere, mai continuă să-l creadă. Minciuna şi manipularea, tentativele sistematice de a prezenta lucrurile rele în calitate de lucruri bune şi viceversa, demagogia iscusită, ofense lansate în mod regulat la adresa oponenţilor săi politici – toate acestea sînt părţi componente ale politicii promovate de PCRM şi personal de Vladimir Voronin. 

 

4.      Lichidarea fizică a persoanelor incomode.

 

Drept exemplu al dorinţei fără margini de a se îmbogăţi a preşedintelui V. Voronin, al atitudinii sale faţă de oameni constituie cazul cu P. Dimitrov. Acesta a fost primul dealer al combinatului de tutun care deţinea dreptul exclusiv asupra comercializării ţigărilor de marca ”Astra” şi ”Doina”. Dimitrov a fost un bun prienet al lui V. Voronin, unul dintre cei care au stat la baza creării PCRM şi a fost unul din principalii sponsori ai partidului (la alegerile din 2001 a contribuit cu 300 mii dolari). În anul 2002 Vladimir Voronin a luat sub controlul său personal Combinatul de tutun  Chişinău şi a lichidat sistemul existent de dealeri. Bunul său prieten Petru Dimitrov a venit în audienţă la Voronin şi, amintindu-i că din momentul creării partidului a sprijinit financiar PCRM, l-a rugat pe Voronin să-i lase ”bucata de pîine”.  Drept răspuns Voronin într-o manieră vulgară i-a ordonat să iasă. Peste trei zile colonelul de poliţie Petru Dimitrov a dispărut pentru totdeauna. Voronin era conştient de faptul că Dimitrov este o persoană principială şi perseverentă care era gata să lupte pentru drepturile sale, deci, eventual prezenta pericol pentru Voronin.

De ce răpitorii şi asasinii lui Dimitrov nu au fost identificaţ? Ancheta a demarat destul de reuşit. Procurorul municipal Petru Bobu şi procurorul sectorului Botanica Ion Vâzdoagă au efectuat o serie de acţiuni, l-au arestat pe şoferul care ultimul l-a transportat undeva pe Dimitrov şi au ieşit astfel la asasini. Dar lui Voronin nu-i trebuiau asemenea rezultate. Doi procurori oneşti au fost concediaţi, iar grupul de investigaţie a fost dizolvat..

Alţi doi mari dealeri ai combinatului de tutun – colonelul MAI Petru Şoşev şi generalul MAI Vadim Mişin, care au fost prietenii lui Dimitrov, imediat după dispăriţia acestuia au renunţat la afacareile sale la combinatul de tutun în favoarea lui O. Voronin. În pofida acestui fapt, la indicaţia lui Voronin Şoşev a fost arestat şi învinuit de … omorul prietenului său Dimitrov. După trei luni de umilinţă, batjocură şi tortură, Şoşev a fost eliberat, dar nu mai devreme ca să plătească 300 mii dolari. V. Voronin, care a fost şi el cîndva general MAI, ştia că asasinatele se descoperă, de aceea încerca să pună vina pe o persoană nevinovată. La fel se temea Voronin şi de faptul că mai devreme sau mai tîrziu Şoşev o să spună adevărul, prin urmare acesta a decedat în împrejurări stranii, făcînd tratament în Israel.

Aşa proceda V. Voronin cu persoanele apropiate atunci cînd avea nevoie de a organiza vreo schemă de delapidare sau furt de bani şi avere – atît a întreprinderilor de stat, cît şi a celor private. Totodată pentru persoanele necunoscute care îi apăreau în cale, estorcarea, tortura şi asasinatele deveneau o normă tristă.   Drept exemplu al acestei atitudini serveşte cazul cu omorul de către chilerii grupării criminale ”sud” al omului de afaceri Piotr Sarî, care deţinea acţiuni în cîteva fabrici vinicole şi în alte întreprinderi. El a fost omorît în anul 2003. În organizarea asasinatului au participat, inclusiv, doi ofiţeri ai MAI. Oleg Voronin îşi dorea foarte mult să se lanseze în businessul vinicol, însă întreprinderile vinicole fusese deja privatizate. Atunci fiul preşedintelui a găsit o altă cale – apelînd la prietenii săi din gruparea crimnală de chileri ”sud”. Ziarul ”Alianţa”, în ediţia sa din 11 mai 2007, scria că de fluxurile financiare ale ”grupării sudice” era responsabil Victor Bulibah, care se ocupă de acumularea lunară a banilor (ţinea ”obşceak-ul”) pentru gruparea din Regiunea Odesa. Acelaşi Bulibah este un partener apropiat în unele domenii de business al lui O. Voronin şi lucrează cu el în acelaşi sediu de pe strada V. Alexandri, 79. Oleg Voronin deja de mai bine de zece ani asigură ”krîşa” ”grupării sudice”. Ziarul menţionează că numeroasele convorbiri telefonice ale lui Bulibah, interceptate de colaboratorii MAI, denotă existenţa comunicării permanente, prin intermediul căreia ”gruparea sudică” îşi coordonează acţiunile cu Oleg Voronin.

Printre companiile lui Oleg Voronin se numără compania SRL ”Biotex-com” care desfăşoară un business specific – identificarea aşa-ziselor ”mame surogate”  ”Mamele surogate” – sînt femei care nasc copilul, îl ţin cîteva luni, după ce îl dau ”noilor părinţi”, care achită o anumită sumă pentru acest seviciu. De astfel de servicii beneficiază cuplurile care nu pot avea copii. Într-un stat sărac oricînd poţi găsi fete sau femei care sînt nevoite să accepte asemenea condiţii. Pentru doritori, acest serviciu în firma lui Oleg Voronin costă 30 mii euro, dintre care ”mama surogată” primeşte 6 mii euro.  Compania îşi desfăşoară activitatea, sediul ei se află pe strada V. Alecsandri, 79, în aceeaşi clădire cu firmele ”Moldconstruct Market”, ”Metal Market” şi ”Transline”. Avînd o afacere atît de extinsă, care înglobează toate domeniile economice de bază, Oleg Voronin a ajuns, fără scrupule, să facă bani pe nevoia oamenilor şi pe sărăcie, distrugînd psihicul şi moralul moldovencelor nenorocite.

Aceeaşi companie SRL ”Biotex-com” a arendat o suprafaţă mare de pădure în raionul Anenii Noi. Unul din acţionarii
și administratorii companiei ”Biotex-com” a fost Ghenadie Scripcaru, care deţinea 15 la sută din acţiuni şi era concomitent paza de corp şi şoferul personal al lui Oleg Voronin. Conform informaţiei organelor de drept, Scripcaru ar fi fost martor al unui caz cînd o ”mamă surogată”  a refuzat să-şi dea copilul şi a fost omorîtă. Peste o săptămînă, pe 31 martie 2008 a fost omorît însăşi Scripcaru. Investigaţia acestui omor a fost una formală, iar cazul a fost clasat.

Metoda de a se ”regla” cu oameni incomozi, caracteristică lui Oleg Voronin, a fost adoptată şi de unele persoane din anturajul ex-preşedintelui. Astfel, liderul unei cunoscute organizaţii de protecţie a drepturilor omului, Petru Guţul a scăpat ca prin minune în august 2007, după atentat. Preşedintele Organizaţiei ”Protecţia Consumatorului” este convins că atentatul a fost organizat la comanda consilierului prezidenţial pentru problemele economice, Oleg Reidman. Petru Guţul a efectuat controale la un şir de agenţi economici care aparţin lui Reidman şi partenerilor săi de afaceri şi a depistat cazuri de contrabandă a mărfurilor, precum şi de comercializare a produselor cu termen de valabilitate expirat. După sesizările insistente ale lui Guţul la adresa organelor de ordine şi drept şi personal la adresa lui V. Voronin, ex-preşedintele l-a primit în audienţă, în cadrul căreia Guţul a dat nume mai multor companii care ascund sute de milioane de dolari. După aceasta, asupra lui Guţul a fost făcut un atentat, el abia de a supravieţuit din cauza leziunilor corporale. Fratele său, care a fost atunci deputat PCRM, Nicolae Guţul, i-a sugerat să renunţe la controalele întreprinderilor lui Reidman şi partenerilor săi de afaceri, de altfel va fi omorît.

În anul 2002, în circumstanţe stranii, a decedat Dumitru Zidu, care pînă atunci deţinea funcţia de preşedinte al Consiliului Veteranilor din Republica Moldova. Zidu îl cunoaştea bine pe Voronin – încă de pe timpurile URSS, pentru că a fost ministru al educaţiei al RSSM, ca şi Voronin, a fost membru al CC al PCM. Fiind la conducerea Consiliului Veteranilor – o organizaţie foarte numeroasă, bogată şi influentă, Zidu refuza categoric să adere la PCRM şi nu-i permitea lui Voronin să instituie controlul asupra organiza
ției. După moartea lui Zidu, Consiliul Veteranilor s-a transformat în filiala PCRM.  

 

5.      ”Banii rapizi” ai familiei Voronin.

 

După ce Voronin a obţinut în 2001 puterea în stat, de Oleg Voronin mereu se apropiau persoane din anturajul său şi lansau diverse oferte de obţinere rapidă a banilor mari. Printre propunerile parvenite se numără: garanţia securităţii coridorului de transportare a heroinei prin teritoriul RM în ţările din Europa de Vest, contrabanda cu ţigări în România şi alte state din Europa de Est, participarea la operaţiuni de spălare şi legalizare a dolarilor false tipărite în Kosovo.

La începutul anului 2002 Oleg Voronin a discutat cu tatăl său ofertele parvenite, fiind luată decizia comună de a face ”bani rapizi”, or, nu se ştia va putea sau nu Voronin să mai rămînă preşedinte pentru al doilea mandat. Voronin era îngrijorat de faptul că, venind la putere, el a început să aresteze liderii lumii interlope şi să estorcheze sume mari de bani, iar cei care refuzau să plătească erau băgaţi la puşcărie. În afară de aceasta, Voronin îi teroriza pe oamenii de afaceri, se ocupa de estorcare de bani, îi lipsea de afacerile lor, iar pe unii dintre ei – şi de viaţă, cum s-a întîmplat cu Petr Dimitov şi alţii.  

Deci, el a început să se îngrijoreze de faptul că, dacă eventual va pierde alegerile viitoare, ar putea avea mari neplăceri, astfel încît familia Voronin a decis să-şi pregătească terenul unde ar putea evada în cazul înfrîngerii electorale. A fost ales şi locul – capitala Austriei, Viena – unde au început să investească sume mari de ”bani rapizi”, procurînd pămînt, case, vile, hoteluri, magazine.

Trebuie de menţionat că asemenea forme de afaceri ilegale precum sunt producerea şi spălarea de dolari false în proporţii mari, tranzitul de heroină, contrabanda de proporţii cu mărfuri - se află sub controlul ofiţerilor superiori ai serviciilor secrete. În Republica Moldova, operaţiunile de spălare a dolarilor false erau coordonate de generalul de poliţie Molojen, precum şi de un general al SIS-ului, care controlau acest business la indicaţia lui Oleg Voronin. Banii erau păstraţi, spălaţi şi legalizaţi prin intermediul băncii ”Petrolbank”. În bancă se păstrau peste 500 milioane de dolari false, care au fost ulterior legalizaţi şi repartizaţi în ţările CSI. După ce au intervenit autorităţile SUA, Voronin, sub pericolul arestării conturilor şi confiscării averii sale procurate la acel moment în Austria, a refuzat să semneze acordul cu privire la legalizarea bazei militare ruseşti pe teritoriul Transnistriei, în conformitate cu prevederile ”Planului Kozak”. La finele anului 2004, la solicitarea autorităţilor SUA, ”Petrolbank” care spăla dolari false a fost lichidată.

O altă afecere neoficială desfăşurată de Oleg Voronin a devenit organizarea siguranţei tranzitului heroinei prin teritoriul Republicii Moldova şi transportarea acesteia în Occident: în Germania, Olanda, Belgia, etc. Acest coridor de tranzit al heroinei a fost lansat în 2002, prin acest canal în mod regulat era transportată marfa în funcţie de cerere. Afacerea a mers impecabil pînă nu s-a dat greş în 2008, cînd poliţia a reţinut un camion ce transporta 230 kilograme de heroină. Încărcătura cu droguri a fost transportată la depozitul MAI, de unde a doua zi a fost transportată la depozitul SIS. La indicaţia lui Oleg Voronin, în scurt timp încărcătura cu droguri a fost expediată în Olanda, în conformitate cu planul de tranzitare. Dacă încărcătura nu ar fi fost expediată, în 2008 în Republica Moldova ar fi avut loc alegeri anticipate, dar şi înmormîntarea economistului compnaiei ”Moldconstruct Market”. Chiar dacă restituia banii, Oleg Voronin oricum era să fie lichidat pentru că a deconspirat canalul de tranzit, or, mafia internaţională a drogurilor este alcătuită din generali ai serviciilor secrete din diferite ţări, şi în asemenea situaţii ei nu glumesc.  Dacă în acest caz nu ar fi fost implicat Oleg Voronin, ţara demult ar fi ştiut cine a stat în spatele heroinei, însă societatea nu are răspuns la această întrebare, ca şi în cazul cu asasinatele asupra oamenilor de afaceri Dimitrov şi Sarî.

O altă formă de business ilegal desfăşurat de Oleg Voronin a fost contrabanda cu ţigări. În ţările est-europene – România, Ungaria, Cehia, Polonia - ţigările întotdeauna au fost mai scumpe de 2-3 ori decît în Republica Moldova, iar după aderarea acestor state la UE, diferenţa a devenit de cîteva ori mai pronunţată. În februarie 2003, Oleg Voronin l-a numit pe bunul său prieten Gheorghe Naforniţă în funcţia de director general al Combinatului de Tutun Chişinău ”Tutun-CTC”. Tot atunci contrabanda cu ţigări în România, care pînă la acel moment a avut proporţii relativ mici, a căpătat amploare. Din 2003, prin contrabandă se transportau ţigări ”Monte Carlo”, ”Assos” ş.a. Aceste mărci se fabricau fără licenţă, anume pentru contrabandă în România, astfel încît ele se poată fi comercializate în magazine. Nu figurau în evidenţa contabilă a combinatului de tutun, dar li se aplicau timbre de acciz contrafăcute similare celor care se utilizau în România. Volumul contrabandei creştea anual şi atingea valoarea de zeci de milioane dolari pe an.

În 2006 partenerul de afaceri al lui Oleg Voronin, Vsevolod Ilcenco, a înregistrat marca comercială de ţigări ”Jin Ling”. De atunci întreg spaţiul est-eruopean a fost îmbulzit de ţigări ”Jin Ling” aduse prin contrabandă şi fabricate la ”Tutun-CTC” fără a fi introduse în sistemul contabil oficial al întreprinderii.

În pofida faptului că în ţară s-a schimbat puterea, Oleg Voronin continuă să facă contrabandă cu ţigări şi astăzi, gra
ție faptului că întreprinderea ”Tutun-CTC” este condusă din 2008 de  Pavel Filip, omul din anturajul lui O. Voronin. 

Recenta reţinere a contrabandei în România a fost legată de faptul că PCRM şi familia Voronin trebuiau să dea vina de acest caz pe noua conducere a ţării. Ţigările reţinute în România, în valoare de 700 mii euro, au fost ”jertfite”  pentru a discredita noua putere,  oricum această sumă pentru familia Voronin este ”de rîsul găinilor”.  Marfa arestată în Bulgaria în sumă de 7 milioane euro, după ce cazul a ieşit la suprafaţă fiind mediatizat în presă, în urma negocierilor a fost expediată la locul destinaţiei iniţiale.

După ce s-au desfăşurat alegerile din 2005, iar familia Voronin a reuşit să se menţină la putere, ei nu doar că au continuat să facă ”bani rapizi”, ci şi, văzînd că rămîn nepedepsiţi, au extins proporţiile acestei ”afaceri”.

Imoralitate absolută şi dorinţa fără limite de a se îmbogăţi, atitudinea arogantă şi scîrboasă faţă de propriul popor – este marca familiei Voronin.

 

6.      Provocările PCRM.

 

Pentru a se menţine la putere, Vladimir Voronin a organizat o provocare de proporţii după alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009. Alegerile propriu-zise au fost fraudate, fiind utilizate metodele ce nu au putut fi depistate imediat de observatorii internaţionali, dar care s-au regăsit în raportul ulterior al Comitetului special al Adunării Parlamentare a OSCE. Fiind conştient de faptul că nemulţumirile poporului şi ale partidelor de opoziţiei faţă de politica promovată de el se vor transforma în acţiuni de protest, Voronin a pregătit din timp scenariul cu organizarea provocărilor care a şi fost pus la cale pe 7 aprilie.

Infiltrînd în mediul protestatarilor grupuri de provocatori care au transformat acţiunea de protest în actul de vandalizare a clădirilor preşedinţiei şi parlamentului, Voronin a atins cîteva scopuri pe care le urmărea. El a dat vina de organizare a provocărilor pe oponenţii săi politici cărora le-au fost intentate dosare penale, a presat luarea deciziei Curţii Constituţionale  privind fraudarea alegerilor şi a obţinut posibilitatea să fure din buget peste un miliard de lei pentru reparaţia clădirilor preşedinţiei şi parlamentului. Imediat, în aprilie firmele controlate de Oleg Voronin au şi lansat lucrările de reconstrucţie, neavînd nici măcar cadrul de cheltuieli, iar Vladimir Voronin de cîteva ori a declarat în mod public despre sumele necesare pentru reparaţie, de fiecare dată acestea fiind tot mai mari şi mai mari.

Dacă costul real al reconstrucţiei ar fi de circa 300 milioane de lei, Voronin ar fi redus la cheltuieli 1,5 miliarde lei din buget. Însă nu i-a reuşit, pentru că el şi partidul său au pierdut puterea.

Teroarea din aprilie 2009 a fot stopată doar graţie implicării ambasadorului SUA la Chişinău, Asif Chaudry, care i-a cerut lui Voronin să pună capăt fărădelegii, pentru că Guvernul SUA ştie totul, după care – a doua zi – Voronin a anunţat aşa-numită ”amnistiere”.

După ce au pierdut puterea, Voronin
și PCRM nu au renunţat la tactica organizării provocărilor. Scopul provocărilor împotriva noii puteri a fost de a crea imaginea unei guvernări incapabile să conducă statul.

La indicaţia lui Voronin, Mark Tkaciuk şi Oleg Reidman prin inermediul amicilor săi din Congresul Evreiesc Alexandr Bilinchis şi Emanuil Grinşpun, care au finanţat PCRM, au rugat să fie organizată provocarea cu instalarea simbolului evreiesc Menora în preajma monumentului lui Ştefan cel Mare şi Sfînt. La indicaţia lui Tkaciuk, Menora a fost amplasată în locul sfînt pentru populaţia ortodoxă, alături de un sfînt ortodox. Dacă ar fi fost vorba de simpla dorinţă de a instala Menora, şi nu de punerea în aplicare a provocării lui Tkaciuk, atunci ea ar fi fost instalată, spre exemplu, alături de Monumentul victimelor Holocaustului. Timp de opt ani în care comuniştii au fost la putere, Congresul Evreiesc nu a fost preocupat de instalarea Menorei, însă în acest an a fost nevoie stringentă de a o amplasa, în preajma sărbătorii Hanuka, anume în ajunul vizitei prim-ministului Vlad Filat la Washington, unde premierul urma să se întîlnească cu Secretarul de Stat al SUA, Hillari Clinton, şi cu preşedintele Băncii Mondiale.     

După ce a fost instalat simbolul, Tkaciuk cu ajutorul ofiţerilor SIS, cu care el lucrează de cînd Voronin a fost la putere, cu uşurinţă a organizat ”drumul crucii” şi demontarea ulterioară a Menorei.

Mass-media controlate de PCRM au prezentat această provocare în calitate de acţiune de antisemitism - care a apărut în ţară odată cu instaurarea noii puteri. În cadrul vizitei prim-ministrului la Washington printre întrevederile pe care le-a avut, au fost şi întîlniri cu rabinii influenţi, aceştia s-au interesat, dacă ar exista în Republica Moldova antisemitism. 

Pe lîngă organizarea provocărilor, expert în arta războiului informaţional Mark Tkaciuk a organizat un sistem pervers de prezentare a informaţiei prin intermediul postului de televiziune NIT şi altor surse mass-media controlate de PCRM. Spre exemplu, la finele anului trecut a avut loc un caz cînd nişte criminali au folosit ferul de călcat, estorcînd bani de la o familie. În decursul unui an după acest caz, presa controlată de PCRM a scris neîntrerupt despre aceasta, continuînd să scrie pînă în prezent, de parcă asemenea cazuri se produc zilnic, de cîteva ori pe zi. Această exagerare are menirea să umple minţile oamenilor cu ideea că ”revine criminalitatea  anilor 90”.  

 

7.      Cheltuielie familiei Voronin.

 

Începînd cu anul 2002 şi pînă în 2009 familia Voronin şi-a procurat imobil în Austria, preponderent în Viena: hoteluri, magazine, case, vile, pămînt  - în sumă de peste 200 milioane euro, o casă într-o zonă de elită din Munchen de 7,5 milioane euro, precum şi un avion ”Falcon-900” la preţ de 35 milioane euro. Avionul se află în Austria şi este gata oricînd să scoată, în caz de necesitate, familia Voronin din țară. Oleg Voronin este deţinător al automobilului ”Maibah” care costă 500 mii euro, a două maşini de marca ”Mercedes-600”  în valoare de 120 mii euro, geep-urilor ”Mercedes” şi ”Hammer” cîte 100 mii dolari. 

Despre viaţa de zi cu zi a unui miliardar care are o avere de peste 3 miliarde de euro, societatea a aflat după apariţia în ziarul ”Timpul” a extrasului din operaţiunile cu cardurile bancare ale lui Oleg Voronin.

Timp de 16 luni, în 2008-2009, Oleg Voronin şi familia, vizitînd mai multe oraşe europene, au cheltuit 78 milioane de lei făcînd shopping prin magazinele europene de elită, procurînd vestimentaţie şi bijuterii.  Din cumpărături au făcut parte: colier cu diamante pentru fiica sa în valoare de 150 mii euro, inele şi cercei la preţul de la 35 pînă la 50 mii euro pentru fiica şi soţia sa, geantă de lux la preţ de 50 mii euro pentru fiică, alte cumpărături. Plafonul maxim de cheltuieli într-un singur magazin a alcătuit 8,5 milioane lei, în celelalte magazine familia Voronin cheltuia de la 1,5 milioane pînă la 5,7 milioane lei.

Trebuie de menţionat că din suma de 78 milioane de lei cheltuită de O. Voronin nu au fost procurate automobile sau imobile. Banii au fost cheltuiţi pe bijuterie scumpă, îmbrăcăminte, cazări în hoteluri de elită şi restaurante luxoase.

Achitările din acele 78 milioane de lei se efectuau  de pe cardurile bancare ale lui Oleg Voronin ”Fincombank” şi ”Mastercard”. Ambele conturi erau suplinite în mod regulat cu bani în numerar în sumă de la 500 mii lei pînă la 9 mln lei. În aceste 16 luni cele două conturi pe cardurile ”Fincombank” şi ”Mastercard” au fost suplinite cu 190 milioane lei.

În declaraţia depusă la fisc Oleg Voronin a arătat că în anul 2008 a obţinut venit în mărime de 4 milioane lei (iar a cheltuit 78 milioane lei). Cealaltă sumă cheltuită (74 milioane lei) nu a fost impozitată, deşi valoarea acestor impozite era să constituie circa 20 milioane de lei plătite în buget. Nu au fost achitate impozitele nici pentru restul sumei de 116 milioane lei care a suplinit contul cardurilor bancare ale lui Voronin.  

După ce informaţia cu privire la cheltuielile sale şi neachitarea impozitelor a fost făcută publică, Oleg Voronin a depus o plîngere la CEDO, invocînd că s-ar fi încălcat taina depozitului bancar şi dreptul la viaţa privată. Însă Curtea a respins acţiunea miliardarului, menţionînd că informaţia în cauză prezintă interes public, iar eschivarea de la plata impozitelor constituie o infracţiune penală.

Un alt compartiment de cheltuieli efectuate de Oleg Voronin este comanda de cocaină prin intermediari. În cîţiva ani, de nenumărate ori a apărut informaţia precum că poli
ția a reținut în diferite perioade de timp persoane care veneau după pachete transmise din Portugalia cu greutatea de 1 kilogram, cu cocaină în valoare de 50 mii euro. Însă niciodată dosarele penale în cauză nu se transmiteau în instanţa de judecată. După cum s-a aflat mai tîrziu, comanditarul  acestor pachete era Oleg Voronin, care de multă vreme din cînd în cînd mai consumă acest ”drog al oamenilor bogaţi” şi comanda cocaină pentru uz personal, dar şi pentru prietenii săi.

 

8.      Scopurile urmărite de V. Voronin şi PCRM la alegerile din 2010 şi în perioada postelectorală, în caz de venire la guvernare. Ce reprezintă PCRM în ajunul alegerilor din 2010.

 

Bătrînul Voronin, avînd 70 de ani, vrea să devină preşedinte al parlamentului, pentru a obţine posibilitatea de a mai fura ceea ce nu a reuşit să fure, iar conducerea partidului după alegerea sa în funcţia de spicher o va încredinţa unuia dintre ”urmaşii” săi.

Ce reprezintă viitorii candidaţi la această fincţie?

Iurie Muntean, care pînă nu demult era văzut în calitate de prim-candidat la postul de preşedinte al PCRM, s-a retras pe planul secundar. Acest lucru s-a întîmplat după ce a devenit public trecutul său. Fiind în anii de tinereţe un patriot adevărat, în 2002 Muntean chiar a fost invitat la reuniunea Congresului românilor de pretutindeni de la Atlanta, statul Georgia, SUA. Participanţilor li s-au întipărit în memorie discursile înflăcărate ale lui Muntean, precum şi faptul că a dansat cu plăcere Hora Unirii (ziarul ”Timpul” din 31 martie 2010). Muntean a discutat cu plăcere şi cu veteranii legionari care au emigrat în Statele Unite şi care îi mai ţineau minte pe liderii ”Gărzii de Fier” Corneliu Zelea şi Horia Sima. Muntean nici nu şi-a putut imagina atunci că va deveni vreodată comunist, apărător al conceptului stalinist de moldovenism, că va adera la PCRM şi va pretinde la postul de preşedinte al acestui partid.  

Igor Dodon, carierist de fire, se acomodează în mod profesionist la orice condiţii, este lipsit cu desăvîrşire de idealuri, cu excepţia propriei îmbogăţiri şi promovării în carieră. Fiind ministru al economiei, s-a evidenţiat prin faptul că a condus așş-numită ”mafie a cărnii”, deţinînd controlul asupra importului de carne în ţară. Nu s-a manifestat decît în delapidarea banilor bugetari, cu excepţia cîtorva cazuri legate de privatizarea frauduloasă, inclusiv a hotelului ”Jolly Allon”. Caracterul ilegal al acestei tranzacţii a fost atît de evident, încît Dodon a fost chemat la procuratură, cu toate că făcea parte din regimul  lui Voronin. După ce Voronin şi-a ales ”urmaşul” în persoana lui Iurie Muntean, Dodon, care a mizat că Voronin îl va chema în această funcţie pe el, supărat a plecat la Moscova şi a început să-i convingă pe funcţionarii din Administraţia prezidenţială din FR să contribuie ca el să fie acceptat în rîndurile Partidului Democrat din Moldova şi inclus pe lista PDM printre primii trei candidaţi. Aflînd despre această  faptă a ”regelui mafiei cărnii”, care, pe lîngă toate, s-a produs după ce a devenit public trecutul ”legionar” al lui Iurie Muntean, Voronin de urgenţă l-a invitat pe Dodon la PCRM, promiţîndu-i că ar putea deveni eventual urmaş.

Considerat ”cardinalul din umbră” al PCRM, Mark Tkaciuk se ocupă de selectarea cadrelor în conducerea partidului. Atît Muntean, cît şi Dodon sunt rezultatele operei sale. Drept model, exemplu de urmat pentru Tkaciuk este teroristul internaţional şi asasinul Ernest Che Gevara – omul care a omorît sute de ţărani doar pentru faptul că aceştia refuzau să lupte împotriva guvernului legitim al ţării lor. Extremismul politic, dorinţa nestăpînită de a organiza provocări, misticismul nesănătos, demagogia iscusită, toate acestea fac parte din caracterul lui Mark Tkaciuk. Urăşte moldovenii şi vrea să continue experimentele sale nesănătoase la nivel de ţară, aţa cum a fost în timpul guvernării lui Voronin.

Actualmente acest bătrîn de 70 de ani, condus de caracterul său avar şi dorinţa de îmbogăţire continuă, tinde cu orice preţ să revină la putere. Ce poate oferi acest bătrîn de 70 de ani poporului Republicii Moldova? Făcînd o analiză a activităţii lui Voronin în cei 8 ani, devine clar: scopul urmărit în încercarea de a-şi întoarce puterea sunt banii, mulţi bani. Dar nu mai puţin decît dorinţa puternică de a se îmbogăţi, bătrînul este condus de setea de răzbunare cu oponenţii politici, dorinţa de a se răzbuna şi a-i băga pe toţi la puşcării şi în clinici psihiatrice.

Voronin din nou tinde spre putere, deoarece consideră că cele 3 miliarde de euro pe care le-au furat împreună cu fiul său, nu sunt suficiente pentru familie şi nepoţi. O. Voronin cu soţia sa au cheltuit 78 milioane de lei într-un singur an în magazinele de elită din Europa, fără ca să-şi cumpere nici imobile, nici automobile – doar îmbrăcăminte şi bijuterii pentru familia lor. Acest fapt l-a pus pe gînduri pe bătrînul de 70 de ani: Voronin şi-a dat seama că nepoţilor săi ar putea să nu le ajungă bani, astfel încît el speră să revină la putere, pentru a mai fura un miliard - un miliard şi jumătate de euro, pentru a pleca pe lumea cealaltă cu inima împăcată că toate visele şi dorinţele sale s-au realizat.

Soarta ţării în cadrul alegerilor actuale în mare măsură depinde de votarea pensionarilor şi a cetăţenilor vorbitori de limba rusă. Dacă acei pensionari care îşi dau votul pentru PCRM mai pot fi înţeleşi, pentru că ei nutresc sentimentul de nostalgie legată de URSS şi în mod naiv cred promisiunilor făcute de Voronin, atunci vorbitorii de limba rusă care în mod regulat îşi dau votul pentru PCRM cu greu pot fi îţeleşi. Or, de cele mai dese ori, ei sunt oameni inteligenţi şi educaţi care, ca şi moldovenii, vor să trăiască într-o societate normală, în care există un nivel de trai decent – într-o societate în care se respectă drepturile omului. Oare atît de mult asupra lor acţionează propaganda primitivă şi mincinoasă a PCRM precum că PCRM va oficializa limba rusă în calitate de limbă de stat sau precum că autorităţile conduc ţara spre unirea cu România, iar PCRM ”este ultimul redut al statalităţii”, încît ei nu văd ceea ce s-a produs în 8 ani de guvernare a lui Voronin? şi nu conştientizează faptul că nici un fel de îmbunătăţire a vieţii şi respectare a drepturilor omului nu poate fi cu Voronin la putere. Ori moldovenii trăiesc mai bine decît cei vorbitori de limba rusă? Ori viaţa în ţară a devenit mai bună în 2009 faţă de 2001? De ce vorbitorii de limba rusă în general atît de mult urăsc moldovenii?  Ce vor în general vorbitorii de rusă? Or, se ştie că însăşi Federaţia Rusă participă în procese integraţioniste, conlucrînd activ cu Uniunea Europeană şi cu NATO, iar preşedintele rus Dmitri Medvedev şi primul-ministru Vladimir Putin de doi ani deja solicită regim fără vize în UE pentu cetăţenii Federaţiei Ruse.

                                                                                             *     *     *

Уважаемые читатели!

 

Предлагаю вам начать и прочесть до конца этот анализ-расследование. Вы найдёте здесь много информации, которая заинтересует Вас, и которая так или иначе касается вас персонально и, которая, возможно, вам неизвестна.  В этом материале рассказывается о жизни в целом всей нашей республики и каждого из нас в отельности, хотя в нём и идёт речь о конкретных «делах» одной семьи — Воронина и одной партии — ПКРМ: «дело Димитрова», «дело Чокырлия», «дело Moldconstruct Market», «дело Transline», «дело о героине» и др.

 

Борис Асаров

Председатель Ассоциации Pro Europa

 

«Молдавский проект» – 8 лет нахождения у власти ПКРМ  и В. Воронина

28 ноября 2010-го года состоятся выборы в парламент нашей республики, а парламент должен избрать президента. Для того, чтобы граждане смогли сделать правильный выбор, очень важно, чтобы они знали, что из себя представляют лидеры партий, которые, в случае прихода к власти будут определять внутреннюю и внешнюю политику государства.  

Характерной особенностью этой предвыборной кампании является беспрецедентное количество лжи и манипуляций общественным мнением со стороны ПКРМ. Эта партия и раньше никогда не отличалась корректным поведением в отношении оппонентов, но в этот раз она перешла все мыслимые и немыслимые границы. Высокомерные выступления Воронина и систематические инсинуации в отношении Альянса за европейскую интеграцию подвели к необходимости проанализировать, как сам Воронин руководил республикой на протяжении 9-ти лет.    

В этой статье собрана и систематизирована информация из масс-медиа и материалов Счётной палаты, показывающая суть системы воронинской власти, которая с 2001-го по 2009-ый гг. терроризировала оставшееся в республике население. Контрабанда, убийства, расхищение бюджетных средств, вымогательство, рейдерство и всепроникающая коррупция, – об этих случаях нарушения закона было неоднократно написано в разных источниках масс-медиа.

Владимир Воронин ещё в молодости сменил свою родовую фамилию Буженица на русскую – Воронин, с целью карьерного продвижения по партийной лестнице, унижаясь и показывая редкое холуйство человека с психологией раба, рвущегося к власти. Будучи в руководстве партийных органов КПМ, Воронин рьяно закрывал церкви и сажал невинных людей, выполняя «политику партии». 

Следующий пример очень хорошо характеризует личность Воронина. В 70-ые годы прошлого века он занимал должность председателя райисполкома Унгенского района. Согласно плану развития Унген,  в городе должен был быть построить Дом культуры.

Воронин дал команду уничтожить городское кладбище и построить на его месте Дом культуры, а на прилегающей территории построить парк. Несмотря на протесты  жителей Унген, Воронин довёл строительство до конца. Протестовавшие люди были задержаны милицией и оштрафованы.

 

          1. Расхищение государственного бюджета.


После прихода к власти в 2001 году у В. Воронина особенно ярко проявились следующие черты характера, – жадность, алчность, эгоизм, высокомерие, грубость, лживость, сильное стремление к личному обогащению.  Эти черты и определили политику, проводившуюся им, находясь  у власти.

Придя к власти, преследуя целью личное обогащение, Владимир Воронин снял из списка готовящихся к приватизации, следующие высокодоходные предприятия «Moldtelecom», Кишинёвский табачный комбинат, "Franzeluta", винзаводы и винно-коньячные заводы «Milestii Mici», «Cricova», «Aroma», «Banca de economii», «Moldovagaz». Руководить всеми этими предприятиями были назначены друзья сына В. Воронина - О. Воронина. В результате 8 лет эти предприятия работали на О. Воронина. Прибыль этих государственных предприятий уходила на счета О. Воронина, в результате чего к 2009-ому году эти предприятия обанкротились или оказались на грани банкротства. Следует отметить, что «Moldtelecom», Кишинёвский табачный комбинат «Tutun-CTC» имели прибыль до миллиарда леев в год, а остальные – десятки миллионов леев чистой прибыли. 

В течении 8 лет ежегодно на этих винных и вино-коньячных заводах, без учёта по бухгалтерским документам производились десятки миллионов бутылок вина и коньяка, которые отправлялись на экспорт контрабандным путём. В результате этим предприятиям и бюджету республики был нанесён огромный урон.

Начиная с 2001-го года по указанию В. Воронина все самые высокодоходные предприятия – “Moldtelecom”», “Tutun-CTC»”, "Franzeluta", винзаводы и винно-коньячные заводы “Milestii Mici”, “Cricova”, “Aroma” стали обслуживаться в “Финкомбанке”, – банке Олега Воронина, переведя туда свои расчётные счета. Владимир Воронин дал указание всем министерствам и департаментам открыть счета и обслуживаться в «Финкомбанке», –  банке его сына.

Также в период с 2001-го года Олег Воронин, установил контроль над предприятием “Calea Ferata Moldovei” посредством своей компании “Transline”. Компания принимала заказы на перевозки и деньги за эти услуги, а железная дорога выполняла работу, не получая за это никакой оплаты. Таким образом, Олег Воронин присваивал себе всю получаемую железной дорогой прибыль, что привело предприятие в 2008-ом году к фактическому банкротству. До этого предприятие “Calea Ferata Moldovei” имела ежегодную миллиардную прибыль.

Как Transline присваивал прибыль предприятия “Calea Ferata Moldovei”, так и другие компании Олега Воронина присваивали прибыль таких высокодоходных предприятий какMoldtelecom”, Кишинёвский табачный комбинат, "Franzeluta", винзаводы и винно-коньячные заводы “Milestii Mici”, Cricova, Aroma, Бельцкий винно-коньячный комбинат, Moldovagaz, Moldenergo, Banca de economii.

Показателем жадности и тяги к безудержному личному обогащению является следующий пример. После прихода к власти В. Воронин запретил ввоз в республику нефтепродуктов с использованием автотранспорта под предлогом борьбы с контрабандой. Нефтепродукты можно было ввезти только железнодорожным транспортом.

Следует отметить, что после победы ПКРМ на парламентских выборах 2001-го года, постановлением правительства любые вагоны на  железной дороге можно было заказать только через компанию Олега Воронина Transline. В результате все компании, которые занимались импортом нефтепродуктов из Румынии и Украины с использованием автотранспорта, начали проводить массовые демонстрации протеста и через год Воронин аннулировал свой приказ.     

После прихода к власти В. Воронина, его сын Олег Воронин, по совету своих друзей Эммануила Гриншпуна и Олега Рейдмана стал интенсивно заниматься строительством, так как в этой сфере можно заработать большие деньги.  Международные партнёры выделяли республике различные гранты и выгодные кредиты под реконструкции и строительство объектов различного назначения.

Олегу Воронину не составляло труда всегда выигрывать тендеры на реализацию дорогостоящих  проектов по строительству и реконструкции.

На реконструкцию улицы Пан Халиппа, которую согласно результатам конкурса проводила компания Олег Воронина, из бюджета было выделено 90 миллионов леев, а затрачено по смете 34 миллиона, – остальные 56 миллионов      были украдены (по материалам Счётной палаты)

Реконструкция памятника Штефану чел Маре, – стоимость работ составила 1,2 миллиона леев, а списано было 12 миллионов леев. 

Согласно данным Счётной палаты стоимость строительства перрона на железнодорожном вокзале завышена на 8 миллионов леев.

Стоимость ремонта здания Высшей судебной палаты завышена на 700 тысяч леев, стоимость ремонта здания Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией была завышена на 5 миллионов леев.

Только в 2007-ом году в Кишинёве были проведены работы по ремонту и реконструкции 17-ти объектов с завышением расходов на сумму в 21 миллион леев.

Следует отметить, что, получая заказы от государства, Олег Воронин, не имел требуемых строительных мощностей, – ни людей, ни специалистов, ни техники. Для выполнения работ нанимал соответствующие строительные компании, – кто строил газопровод, кто строил дороги, кто строил железную дрогу, кто проводил специализированную реконструкцию (монастырь Кэприень и др.). Эти компании работали за зарплату, а все остальные деньги доставались ему, который, в зависимости от специфики объекта ещё и завышал расходы на строительство в 1,5-3 раза, тем самым нанося ущерб бюджету государства.

Следующие примеры показывают, как это осуществлялось.

Правительство республики получило 50 миллионов евро для строительства газодукта Chişinău-Ungheni, реально было потрачено 21 миллион евро, остальная сумма была присвоена Олегом Ворониным. 

На восстановление запущенной ветки железной дороги Ревака-Кэйнарь в 2006-ом году было потрачено 23 миллиона леев, списано 70 миллионов леев из бюджета предприятия Calea Ferata Moldovei.

На строительство ветки железной дороги Джурджулешть-Кахул в 2008-ом году было потрачено 92 миллиона леев, а списано более 800 миллионов леев из государственного бюджета и бюджета предприятия Calea Ferata Moldovei. 

Строительство пассажирского морского порта в Джурджулешть в 2008-ом году, списана сумма 90 миллионов леев, затрачено на строительство 26 миллионов леев.

Все строительные работы во всех вышеперечисленных случаях осуществлялись компаниями Олега Воронина. Кроме этого, компания Олега Воронина Moldconstruct Market на протяжении 8 лет выполняла все работы по ремонту и отделке всех правительственных зданий и дач, а также здания президентуры. Так, только на ремонт президентской дачи в Кондрице было списано 35 миллионов леев, из которых реально было потрачено 3 миллиона.  

Ещё в 2001-ом году президент Воронин попросил правительство республики подобрать и выделить землю под строительство для фирм своего сына. 

В 2001-ом году по указанию В. Воронина правительством был ликвидирован спортивный техникум и тогда же по его указанию, территория на пересечении ул. Valea Trandafirilor и Melestiu, на которой располагался техникум, спортивный стадион и прилегающая территория, была передана правительством компании Glorinal, принадлежащей О. Воронину для строительства «элитного квартала». Квадратный метр в построенных зданиях стоил 1000 евро. О. Воронин получил  землю бесплатно.

По такому же принципу Воронин сразу после парламентских выборов 2005-го года дал команду правительству ликвидировать Центральный рынок, расположенный между ул. Armeana и Tighina и центральный автовокзал, а территорию общей площадью около 10 гектаров и рыночной стоимостью около 50-ти миллионов евро бесплатно передать О. Воронину под строительство «элитного квартала» для «нужд города». Для этого правительство срочно построило Gara de Nord по Calea Basarabiei, но примария категорически отказалась даже обсуждать вопрос о переносе месторасположения Центрального рынка. В результате захват территории О. Ворониным не состоялся. Примария была наказана В. Ворониным, по указанию которого из бюджета города правительство за два года забрало 1 миллиард 600 миллионов леев.

После провала захвата территории Центрального рынка Воронин остановился на территории, на которой находятся Республиканский  стадион, общежития МолдГУ, Дом культуры МолдГУ и тюрьма №13, и которая расположена между улицами Bucureşti, Mateevici, Ismail и Tighina. Общая площадь территории составляет около 20 гектаров земли, а рыночная стоимость свыше 100 миллионов евро. Республиканский стадион был снесён.  

Новый стадион собирались построить на территории около государственного цирка. Были достигнуты договоренности о получении кредита на сумму в 100 миллионов евро от Европейского банка развития и реконструкции и определена строительная компания, Star bait company, владелец Леонид Киловатый, который получил право на аренду земли площадью в 25 гектаров на 49 лет. 

Тюрьму  планировалось построить за пределами города, выпросив для этого деньги у ЕС в рамках соответствующей программы.  В результате попыток захватить территорию университета возникло противостояние между студентами, руководством университета, и Ворониным. В результате противостояния был уволен ректор университета. 

Другой территорией, которую В. Воронин планировал передать сыну, была территория республиканской больницы травматологии и ортопедии, которая находится по бульвару Штефан чел Маре напротив посольства Российской Федерации. Площадь  территории составляет около 8 гектаров,  рыночная стоимость свыше 60-ти миллионов евро.

Больницу планировалось перевести в недостроенное крыло здания Больницы скорой помощи. Это не было осуществлено ввиду нехватки денег в бюджете для сдачи в эксплуатацию недостроенного здания БСМП и противостояния медперсонала и общественности.

Ещё одной территорией, которую Воронин планировал для передачи своему сыну, была территория инфекционной больницы Тома Чорба площадью 5 гектаров земли. Саму больницу планировалось построить за пределами города на деньги, выпрошенных в рамках гранта, полученного от Европейского Союза.

Госпиталь и институт фтизиатрии и туберкулёза около комплекса Jumbo был разрушен, подготавливая место для будущего строительства.

Туберкулёзная больница была построена в селе Ворничень на шведский грант (безвозвратный кредит) в 8 миллионов евро.

Как сообщала газета ПКРМ «Пульс» от 24.04.2009: «Страна развивается. Например, сегодня государство может позволить себе грандиозную реконструкцию Республиканской клинической больницы, стоимостью в 120 миллионов евро, которая идёт полным ходом». Нетрудно представить себе масштабы ущерба, который был бы нанесён бюджету государства, если бы Воронин остался у власти и реализовал проект по реконструкции Республиканской больницы с бюджетом в два миллиарда леев (120 миллионов евро).  Он бы сделал косметический ремонт за 20 миллионов леев, списав 2 миллиарда.

Среди объектов, которые собирался перевести в свою собственность Олег Воронин, находились также молодёжный центр им. Гагарина и Кишинёвский тракторный завод.  Для того, чтобы приватизировать эти объекты за бесценок, они были доведены до состояния полного запустения.

Все эти проекты Воронин рассчитывал реализовать после выборов в апреле 2009-го года, будучи уверенным, что с помощью фальсификаций и провокаций он и дальше останется у власти.

Стремление Воронина к безудержному личному обогащению нашло своё отражение даже в программе по борьбе с криминальным миром, разработанной в 2001-ом году. Суть программы состояла в том, что лидеры криминальных группировок арестовывались, после чего с них требовали суммы от 250 тысяч до 500 тысяч долларов. Те из них, кто платил, того отпускали, – Михаил Айзин (Китаец), Дмитрий Мерешинский (Дебил) …  Те, кто отказывался платить, тем давали большие сроки тюремного заключения. Примеры, – Мику, Шкет, Патрон, Малхаз. Воронин ввёл систему, когда «крышей» экономических агентов вместо криминала стали правоохранительные органы, которые собирали дань, а «общаком» стали личные накопления  Воронина, якобы для выборов.  

Позже подобная система стала применяться и к бизнесменам, от которых требовали или платить регулярную дань или отказаться от своей собственности. В случае отказа бизнесмены арестовывались, а их предприятия подвергались национализации. Примером является случай с лишением владельцев кишинёвского элеватора и мельницы законных прав. Элеватор и мельница снабжали SAFranzeluţa” мукой количеством в 100-110 тонн муки в сутки и Олег Воронин решил сам поставлять муку. Помимо того, что законные владельцы Валерий и Виолетта Морару были лишены прав и у них было отобрано принадлежащее им предприятие, этих людей подвергли незаконному аресту и после того, как вымогательством лишили 500 тысяч долларов, дали сутки времени, чтобы покинуть пределы республики.

Воронин непрерывно придумывал и разрабатывал вместе со своими советниками М. Ткачуком и О. Рейдманом разнообразные схемы для хищения денег из бюджета государства. Так они и придумали налоговую аминистию.

Примером является налоговая амнистия 2007-го года на 4 миллиарда леев, объявленная правительством. Те предприятия и компании, которые не заплатили налоги и должны были бюджеты крупные суммы денег, для того, чтобы их освободили по налоговой амнистии, должны были 50% от суммы долга отдать Воронину. На этой «амнистии» Воронин заработал свыше 2 миллиардов леев. В тоже время, компании, принадлежащие О. Воронину и не платившие налоги в бюджет, получили полное списание долгов.

Другим примером хищения средств является указание Воронина в 2009-ом году не возвращать НДС предприятиям, которые экспортируют продукцию за границу. В августе Воронин решил вернуть НДС,  но с условием, что 15% от суммы они должны будут отдать партии коммунистов, в предвыборный фонд. Выполнителями являлись министр экономики И. Додон и министр финансов М. Дурлештяну. Из 30-ти миллионов леев собранной ими суммы, 20 миллионов они отдали Воронину, оставив себе по 5 миллионов леев. На реализацию этой схемы Воронин решился, понимая, что пришло время расставаться с властью.

 

2. Протекционизм, направление государственных заказов для компаний, владельцем которых является Олег Воронин. Монополия клана Воронина на некоторые сферы бизнеса.

 

С расхищением государственного бюджета связано и направление заказов для компаний, контролируемых О. Ворониным.

На реконструкцию мемориала «Eternitate» в 2006-ом году было потрачено по документам 17 миллионов леев, а списано по смете 46 миллионов леев.

При строительстве мемориала в Шерпень в 2005-ом было реально потрачено более 7 миллионов леев, а списано 19 миллионов.

 Образцом хищения государственных средств через распределение госзаказа является и случай с капитальным ремонтом забором Армянского кладбища в Кишинёве. В 2006-ом году правительством было выделено более 80 миллионов леев, а занимавшийся заказом О. Воронин вместо капитального ремонта просто побелил забор, израсходовав менее одного миллиона леев. Этот пример является также примером аморальности Воронина, готового воровать даже у мёртвых.


В 2007-ом году фирмой Олега Воронина «Moldconstruct Market» были проведены ремонт и реконструкция гостиницы «Codru». Это обошлось бюджету в 23 миллиона леев.  В конце 2008-го года гостиница Codru была приватизирована Олегом Ворониным за 50 миллионов леев в то время как её рыночная цена составляла 290 миллионов леев. Счётная Палата, проведя расчёты по усреднённой цене, отметила, что минимальная недополученная прибыль  государства от незаконной приватизации составила 162 миллиона леев.

5 августа 2010-го года  владельцы гостиницы, опасаясь того, что сделка по незаконной приватизации будет скоро отменена, организовали операцию по декапитализации сверхприбыльного объекта, сняв со счетов и уведя за границу под видом «одалживания» сумму в 140 миллионов леев (11,5 миллионов долларов). В начале октября 2010-го года вопрос о незаконной приватизации гостиницы «Codru» и об ущербе, нанесённом государству, должен был быть заслушан в парламенте в рапорте Счётной Палаты, однако по требованию Мариана Лупу этот вопрос был снят из повестки дня.  

В 2001-ом году руководство гостиницы Chişinău взяло кредит в Victoria-banc” в сумме 7 миллионов леев, оставив в залог гостиницу и прилегающую территорию. После того как кредит не был возвращён и гостиница перешла на баланс банка. В 2004-ом году компания Art-Vin” погасила задолженность по этому кредиту и получила права на собственность гостиницы Chişinău. В настоящее время в результате ряда сделок  гостиница находится в собственности First Hotel”, которая принадлежит Олегу Воронину и его близкому другу Эммануилу Гриншпуну. (Э. Гриншпун является  двоюродным братом Мариана Лупу по материнской линии, газета Moldova Suverana” от 4 мая 2010-го года).

В результате реализации криминальных схем гостиница Chişinău была приватизирована за 7 миллионов леев, в то время когда государство планировало получить за приватизацию гостиницы 20 миллионов евро (320 миллионов леев).

Гостиница National” (Интурист) была приватизирована за 2 миллиона долларов подставной фирмой Олега Воронин Alfa Ingineering”, зарегистрированной в Эстонии. Владельцем этой фирмы является оффшорная фирма Maldone Invest”. Реальная стоимость гостиницы составляла, по материалам Счётной палаты, 33 миллиона долларов.

С приходом новой власти по всем этим случаям незаконной приватизации по материалам Счётной палаты Генеральной прокуратурой были открыты уголовные дела.

В июле 2006-го года правительство одобрило президентский план по благоустройству зоны отдыха «Valea Morilor». Он предусматривал строительство  в этой зоне сети гостиниц, аквапарка, автодрома, парка сафари, полей для гольфа, сеть казино, ресторанов и торговых комплексов. Сразу же после этого в одну ночь с 28-ое на 29-ое июля 2006-го года в озере погибла рыба. В результате из озера была выкачана вода, но никакие работы по благоустройству проведены не были, и живописное место пришло в запустение. После выборов нового примара муниципия Chişinau ввиду отсутствия в бюджете примарии средств проект не был реализован.  

В 2005-ом году и.о. примара В. Урсу незаконно выделил 25 соток земли в историческом центре города по ул. Armeana рядом с БТИ на месте маленького стадиончика под строительство главного офиса ПКРМ. Участок был незаконно отчуждён и незаконно передан в собственность ПКРМ. Рыночная стоимость земли составляла 48 миллионов леев. Был нарушен введённый постановлением правительства мораторий на новые застройки в исторической части Кишинёва. На этом участке было возведено четырёхэтажное здание ЦК ПКРМ общей площадью 8 тысяч квадратных метров. Здание включает в себя конференц-зал на 300 мест, офисы для  руководства партии, гостиницу на 50 мест и подземную парковку.  Сейчас этот комплекс продаётся за 10 миллионов евро. Олег Воронин продаёт здание, так как изначально планировал постройку суперсовременного офисного комплекса для последующей продажи. Для того, чтобы ему этот участок достался бесплатно, Олег Воронин  получил его через партию своего отца, с помощью и.о. примара В. Урсу.   

Компания Олега Воронина Metal Market” является монополистом на рынке цветных и чёрных металлов республики, единственная имеющая лицензию на право его экспорта. Все фирмы, которые собирают цветной и чёрный металл по республике, продают его Олегу Воронину, а он продаёт его на Рыбницкий  металлургический комбинат.  Прибыль О. Воронина составляет до 30 миллионов евро в год.

Предприятия, которые Олег Воронин приватизировал, брал за бесценок и захватывал , оформлялись на фирмы, зарегистрированные в оффшорных зонах. Это делалось для того, чтобы не платить налоги и чтобы скрыть имя истинного владельца. Также фирмы, зарегистрированные в оффшорных зонах, труднее привлечь к ответственности, чем местные компании.   

 

3. Государственное рейдерство. Рейдерство со стороны О. Воронина и со стороны приближённых к воронинской власти.

 

Республика Молдова в 2006-ом году должна была получить от внешних  партнёров на реализацию правительственного проекта сумму в три миллиарда долларов для строительство европейской автодороги Бричаны-Кишинёв-Тигина. Их этой суммы около 300 миллионов долларов должно было пойти на добываемый в косэуцком карьере гранитный щебень.

Воронин решил ознакомиться с карьером во время визита в Сорокский район. Во время визита В. Воронина в Косэуць его встретило руководство карьера, а коллектив предприятия ожидал его в зале заседаний. Воронин, не заходя в зал, спросил директора предприятия, на сколько лет вперёд хватит щебня, на что директор ответил, что «более чем на 100 лет». После этого Воронин повернулся, сел в машину и уехал обратно в Кишинёв. На второй день представители прокуратуры антикоррупции и ЦБЭПК прибыли на предприятие и объявили о его национализации, новое руководство было назначено Олегом Ворониным.

В результате этой рейдерской атаки Республике Молдова не были предоставлены финансовые средства для строительства автодороги Бричаны-Кишинёв-Тигина, а также в дальнейшем не были выделены средства на другой проект, выдвинутый правительством РМ – планировавшееся строительство европейской автодороги Кишинёв - порт Джурджулешть. Как следствие были потеряны десятки тысяч рабочих мест на несколько лет вперёд.

Акционеры предприятия подали в Европейский суд по правам человека и в 2010-ом году ЕСПЧ вынес решение о незаконности национализации, постановив вернуть предприятие в собственность законному владельцу и  обязав государство выплатить пострадавшим сумму в 320 тысяч евро.

Этот, казалось бы, беспрецедентный случай, увы, является далеко не единственным примером того, как Воронин, преследуя целью личное обогащение, готов был идти на любые нарушения закона.

25 декабря 2008-го года в Рождество, Олег Воронин приобрёл страховую компанию Moldasig через реализацию криминальной схемы всего за 5 миллионов долларов, хотя её рыночная стоимость составляла 67 миллионов долларов.

Офис ПКРМ по адресу Николае Йорга, 11 был приватизирован с использованием обмана и злоупотреблением доверием граждан, входящих в ассоциацию «Дом работников общественного образования» муниципия Chişinău. Сначала в 2001-ом году ПКРМ взяла в аренду несколько помещений в здании ассоциации. Покупкой же этого дома занимался лично Владимир Воронин, который, используя то, что руководство этой ассоциации состояло в ПКРМ, постепенно уговаривал их продать одну за другой части здания и к 2009-ому году смог полностью заполучить его в свою собственность. В то время как рыночная цена здания составляла 30 миллионов леев, ПКРМ заплатила 100 тысяч евро (миллион шестьсот тысяч леев). 

Взамен этого здания Воронин пообещал ассоциации «Дом работников общественного образования»  другое, которое они смогут приватизировать. Но после того, как они заплатили за приватизацию части здания по адресу Штефан чел Маре, 200, где им дали в аренду несколько помещений, через 20 дней правительство аннулировало решение о приватизации и вернуло им деньги обратно. В ответ на протесты, работникам ассоциации им было заявлено, что, если они не возьмут деньги обратно, то не увидят их никогда.

С приходом новой власти работники ассоциации обратились в Генеральную прокуратурой с жалобой, по которой было возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

Следует отметить, что до 2001-го года офис ПКРМ располагался в здании, принадлежащим компании «Бояна-груп», директором которой был Шишков, а заместителем директора Григорий Карамалак по кличке «Болгар», лидер «болгарской» криминальной группировки. Это была самая крупная и самая жестокая криминальная группировка в республике. В 1998-ом году Карамалак лично выделил для ПКРМ 500 тысяч долларов для организации предвыборной кампании. Если в 2000-ом году,  когда Карамалак был арестован по указанию президента Петру Лучински, Воронин просил, чтобы Карамалака отпустили, так как криминал финансировал коммуниста, то в 2001-ом году, прорвавшись к власти, коммунист присвоил всё, что осталось от бизнеса криминала, который к тому времени уже находился в бегах.    

В 2005-ом году генеральный директор Victoria-bancaВ. Цуркану, был незаконно арестован, подвергнут шантажу, психологическому и физическому террору и издевательствам, от него требовали отдать принадлежащие ему акции, что он был вынужден сделать.

Владелец мебельного завода SA MobilaNord Еду Сергей был незаконно арестован в марте 2007-го года, предприятие было незаконно оформлено на друзей Олега Воронина  – Александра Билинкис, Эммануил Гриншпун, Лейбович, а сам Еду якобы покончил жизнь самоубийством.   

Главный акционер мясокомбинатаCarmez”, генеральный директор Кышларь по указанию Олега Воронина был незаконно арестован в мае 2009-го года. В течении трёх месяцев Кышларь подвергался  психологическому и физическому террору, ему угрожали лишить жизни его и его семью, – всё это  делалось с целью заставить его отказаться от пакета акций, которым он владел. Издевательства и террор прекратились только в сентябре, с приходом новой власти, когда он был освобождён из-под ареста. 

Николай Бойченко, владелец особняка, находившегося по бульвару Штефана чел Маре перед зданием министерства сельского хозяйства, в течении года получал угрозы от Марка Ткачука с требованием отдать здание. Бойченко отказался отдать здание, и летом 2005-го года был задержан сотрудниками ЦБПЭК по надуманному поводу. Через две недели после ареста, когда к нему наконец-то первый раз допустили жену с адвокатом, то они увидели, что Бойченко неподвижно лежал, смотрел в одну точку и не реагировал ни на что.  Офицеры ЦБПЭК сообщили, что это он так неудачно упал и ударился головой. Впоследствии, Бойченко был незаконно изолирован в психиатрической клинике на год и семь месяцев по сфабрикованному диагнозу. Принадлежавшее ему здание по указанию Ткачука было снесено.   

После парламентских выборов 2005-го года по указанию Олега Воронина группа акционеров магазина “Jemeni” была подвергнута незаконному аресту сроком на 6 месяцев,  террору и шантажу с требованием отдать пакет акций. В результате владельцем пакета акций стала компания Олега Воронина, которую администрирует его бизнес-партнёр Влад Плахотнюк.

Владелец сети кафе Andys Pizza” и „La Placinte” Андрей Транга, в 2006-ом году, возвращаясь из Бухареста, был задержан на таможне в Леушень и ему предъявили обвинение в хранении наркотиков. В Кишинёве к нему подошёл Олег Воронин, который поставил условие, – или он получает 90% акций  сети кафе Andys Pizza” и „La Placinte” и оставляет Транга на посту генерального директора,  имея 10% акций, или Транга придётся  отбывать срок за хранение наркотиков.  Транга быстро согласился с предложением Воронина и отдал ему 90% акций. 

Попытка рейдерского захвата сети аптек Felicia провалилась ввиду стойкого сопротивления владельца.

Зато Олег Воронин очень быстро договорился с владельцем сети аптек Orient, взяв себе 90% акций. В настоящее время О. Воронин продаёт эту сеть аптек за 17 миллионов евро. Кроме того, весной 2010-года он продал свой пакет акций винзавода Purcari, которым он владел.  

Кроме бизнеса, который воронинская семья захватывала на территории Республика Молдова, Владимир Воронин решил захватить бизнес предпринимателя Анатола Стати, который добывал газ в Казахстане

В 2006-ом году во время газового кризиса между Украиной и Россией премьер-министр РМ Тарлев обратился к Анатолу Стати с предложением закупать газ у его компании
ASCOM. Стати предложил покупать по цене 76 долларов за тысячу кубометров (50 долларов – цена газа в Казахстане плюс стоимость транзита до территории РМ – 26 долларов) и подписал с премьер-министром Тарлевым соответствующий меморандум о поставке газа в объёме 40 миллиардов кубометров на период до 2018-го года по 2,5-3 миллиардов кубометров газа в год. Кроме этого была достигнута договоренность о строительстве в Пятра-Нямц хранилище для сжиженного газа для Республики Молдова и строительстве компанией ASCOM газопровода, соединяющего хранилище с газовой распределительной системой РМ. Также Анатол Стати предложил построить электроцентраль мощностью 450 мегаватт около Бельц, а после её постройки, компания ASCOM по просьбе правительства согласилась провести модернизацию ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 с увеличением мощностей ТЭЦ-1 до 200 мегаватт и ТЭЦ-2 до 450 мегаватт.

Однако контракт на поставку газа заключён не был. Перед заключением контракта Воронин вызвал советника по экономическим вопросам Олега Рейдмана и спросил его мнение относительно газового контракта между правительством и компанией ASCOM. Рейдман посоветовал Воронину не заключать контракт, напомнив, что Стати не дал Воронину 10 миллионов долларов на предвыборную кампанию 2005-го года и, что, если он будет поставлять газ в республику, то укрепится финансово и может поддерживать оппозицию. Рейдман предложил использовать связи Воронина с Назарбаевым, начавшиеся ещё до 90-го года, когда Назарбаев был первым секретарём компартии Казахстана, чтобы компании Стати – «Казполмунайгаз»  и «Толкыннефтегаз» закрыть и довести до банкротства, а затем приобрести с помощью того же Назарбаева.  

Воронин прислушался к совету Рейдмана и, запретив Тарлеву заключать договор с ASCOM, дал указание подписать контракт с Газпромом о покупке газа по цене 322 доллара за тысячу квадратных кубометров. Через некоторое время Воронин написал президенту Казахстана Назарбаеву письмо, в котором просил его закрыть бизнес Стати, потому что якобы он отмывает деньги и финансирует на них оппозицию Воронину. В результате бизнес Стати был незаконно закрыт.

Вместо того, чтобы использовать все возможности для блага республики и граждан, Воронин показал всю низость и подлость своей натуры, когда свой личный интерес он поставил выше интересов государства и народа.    

В настоящее время Анатол Стати подал иск в Международный экономический суд в Стокгольме, где требует от правительства Казахстана компенсацию в полтора миллиарда долларов за причинённый незаконными действиями ущерб. Но кто компенсирует тот ущерб, который понесли граждане Республики Молдова, вынужденные благодаря Владимиру Воронину покупать газ по цене в несколько раз дороже… 

 


    
4. Тотальная коррупция. Вымогательство финансовых средств у бизнесменов как якобы для  строительства или реконструкции тех или иных объектов, так и напрямую.

 

Одним из примеров коррупции является случай с приватизацией в 2002-ом году Марком Ткачуком туристической базы «Дойна», общей площадью 2.191,4 кв. м. и прилегающей территории площадью 1,5 гектара земли за 110 тысяч долларов или 1 миллион 350 тысяч леев. Цена 1 кв.м. составила 45 долларов или 616 леев. 

Комплекс зданий туристической базы «Дойна» являлся профсоюзной собственностью и находится в лесопарковой зоне на Нижней Рышкановке по адресу ул. Зимбрулуй, 10.  Рыночная цена в то время составляла сумму свыше 2 миллионов долларов. После выборов 2005-го года на прилегающей территории стали валить лес для строительства особняков Ткачука, Рейдмана, Тулбуре и других. На протесты экологов и общественности никакой реакции не последовало, и беспредел продолжается, при этом территория под застройки особняков незаконно увеличилась ещё на 7 участков по 6-7 соток земли каждый. Рыночная цена участка в той части лесопарка стоит минимум 150 тысяч евро.

Бывшая резиденция Леонида Брежнева, бывшего генерального секретаря КПСС, находящаяся в одном из самых элитных районе города, общей площадью в 400 квадратных метров с прилегающим земельным участком площадью в 27 соток, в 2002-ом году была незаконно приватизирована Олегом Ворониным по цене трёхкомнатной квартиры, хотя любое государство тогда заплатило бы минимум 1,5-2 миллиона долларов, чтобы построить там своё посольство.  

22 июля 2009-го года, за неделю до парламентских выборов, Олег Воронин по криминальной схеме приобрёл здание бывшего Президиума Верховного совета МССР по адресу Букурешть, 62, являющееся архитектурным памятником, которое было построено архитектором  Бернардацци. Площадь здания составляет 3000 квадратных метров с прилегающей территорией в 34 сотки земли. В этом квартале только одна сотка земли имеет рыночную стоимость 150 тысяч евро. Олег Воронин купил здание с прилегающей территорией за сумму в 210 тысяч евро (3,3 миллиона леев), оформив на оффшорную компанию Webwest Alliance Ltd”, зарегистрированную в Белизе. С целью легализации приобретённого по криминальной схеме здания Олег Воронин до этого дважды перепродавал его, чтобы выглядеть «честным покупателем».    

Владимиру Воронину принадлежит 700 гектаров леса «Цыганка» и «Ротунда» у села Требужень Оргеевского района. Как свидетельствуют данные Агентство лесного хозяйства "Moldsilva", контракт был заключён с организацией «Far» на 49 лет c годовой платой за эксплуатацию 700 гектаров леса в сумме 17.048 леев.

По свидетельству местных жителей, в этом лесу работали сотни солдат, которые огородили 700 га колючей проволокой. На территории самого участка был построен настоящий дворец. Территория находится под наблюдением видеокамер и охраняется вооруженными людьми с собаками. В лесу стали разводить свиней, которые уничтожают урожай на прилегающих к лесу участках земли сельских жителей. Здесь регулярно проходят "царские охоты".

Общественная организация "Far" была учреждена самим Ворониным, экс-премьером Василием Тарлевым и приближенными к власти бизнесменами - Виктором Микулец (дилер автомашин БМВ), Василием Киртокой (Даак-Гермес), Владом Плахотнюком, Владимиром Колесниченко (Jolly Allon” – Seabeco”), Владимиром Моложеном (директор департамента информационных технологий), Валентином Бодюлом (генеральный директор винзавода  Cricova) и другими. Именно на их деньги был построен «домик охотника» и облагорожена прилегающая территория. После этого другие учредители организации «добровольно» уступили свои паи Воронину, и он стал единоличным владельцем леса.

К воронинскому дворцу, стоящему посреди леса, был протянут трехкилометровый газопровод из соседнего села Голерканы, а саму территорию охраняет около 60 человек. Все эти расходы берутся из государственного бюджета. Директор государственной ассоциации «Moldsilva», лидер Аграрно-демократической партии Анатол Попушой является депутатом парламента Молдовы по спискам Партии коммунистов Владимира Воронина.

1 июня 2010-го года генеральный примар муниципия Chişinau Дорин Киртоакэ довёл до сведения общественности информацию о том, что семья Ворониных заняла четыре гектара земли, которые числятся на пяти фирмах, по периметру улиц Чокырлией и Петрарилор. Из этих 4-ёх гектаров первые 2 гектара были куплены на четыре разные фирмы по дешёвке без проведения земельного аукциона. Другие 2 гектара земли компания Moldconstruct Market, принадлежащая Олегу Воронину, купила у примэрии мошенническим способом, также без проведения аукциона, с помощью и.о. примара Василе Урсу по смешной цене – 3 миллиона леев. Реальная стоимость этих двух гектаров земли составляла сумму около 56 миллионов леев. Общий же ущерб, нанесённый бюджету города, превысил сумму в 100 миллионов леев.

Что касается приобретения последних двух гектаров, то мало того, что они куплены не по рыночным ценам, так впоследствии еще не были выполнены обязательства о строительстве там церкви, детской площадки и 20 жилых домов. Там, где согласно проекту должны сегодня быть 20 домов, построен особняк для Олега Воронина на площади 1 гектар и 30 соток. На остальной территории, где должна была быть построена церковь, построены особняки для Владимира Воронина, его дочери Валентины Руссу и внука главного коммуниста страны Алексея Воронина. Также построены особняки для родителей мужа дочери Владимира Воронина и для родителей жены Олега Воронина.   

В 2002-ом году В. Воронин создал ЦБЭПК, преследуя цель контролировать бизнес, национализировать высокодоходные предприятия, чтобы О. Воронин через различные схемы присваивал себе получаемую прибыль.

Прокуратура антикоррупции – важный элемент в этой схеме, именно оттуда поступали указания кого контролировать, у кого отобрать бизнес, кого арестовать. По заказу О. Воронина в прокуратуре антикоррупции планировались рейдерские захваты предприятий, которые затем исполнял ЦБПЭК. О. Воронин передавал поручения бывшему генеральному прокурору Гурбуле, а тот, в свою очередь, заместителю прокурора антикоррупции В. Левицкому.

Начиная с 2001-го года, когда В. Воронин стал президентом республики, Олег Воронин стал контрабандно ввозить бензин и дизельное топливо из Румынии и Украины,  объёмом в десятки тысяч тонн ежегодно, реализуя через Petrom-Moldova”.

 В то время при официальном завозе с каждой тонны бензина необходимо было уплатить НДС 20% , сама стоимость бензина в этот период с 2001-го по 2009-ый гг. при этом колебалась от 650-ти до 1000 долларов за тонну.  Также необходимо было уплатить акциз в размере 1800 леев за каждую тонну. Если в среднем считать, что  НДС составлял сумму в 150 долларов,  плюс акциз 1800 леев, то в среднем с каждой тонны добропорядочный налогоплательщик должен был заплатить на таможне сумму в 3300 леев, а на тысячу тонн, соответственно – 3 миллиона триста тысяч леев.  С учётом того, что Олег Воронин контрабандой завозил бензин в количестве десятки тысяч тонн в год, тем самым он не доплачивал в бюджет десятки миллионов леев. 

Такая же ситуация была и с импортом дизельного топлива, цена за тонну которого в период с 2001-го по 2009-ый гг. колебалась от 400 до 800 долларов, НДС составлял 20% (в среднем 1200 леев), а акциз составлял 750 леев за тонну. Олег Воронин должен был заплатить на таможне  в среднем сумму в 2000 леев за тонну ввезённого дизельного топлива, чего он никогда не делал, а объём ввозимого дизтоплива составлял десятки тысяч тонн в год.

Начиная с 2001-го года Олег Воронин возил цемент контрабандным путём в количестве десятков тысяч тонн из Рыбницкого цементного завода для его строительных компаний.

Следует отметить, что продукция, ввозимая из приднестровского региона, облагается налогами на таможне, как и продукция иностранных государств. Цемент, завозимый из Рыбницы Олегом Ворониным, был минимум в два раза дешевле, чем тот цемент, который продавался резинским цементным заводом Lafarge”. Если в 2008-ом году цена за тонну цемента на рынке в Кишинёве варьировалась 2500-3000 леев, то отпускная цена Рыбницкого завода была в это время 1000 леев за тонну.  Цемент, который О. Воронин завозил из Рыбницы, по два-три раза в неделю привозили по ночам десятки машин в сопровождении полиции.

Начиная с 2002-года Олег Воронин наладил контрабандный ввоз из стран Европы широкого ассортимента аудио, видео и бытовой техники, – телевизоры, музыкальные центра, видеокамеры, фотоаппараты, холодильники, газовые плиты, бойлеры, стиральные машины, пылесосы, микроволновые печи и др. Все компании, которые торговали этими товарами, были вынуждены под прессингом покупать бытовую технику именно у О. Воронина. Это является одной из причин, почему у нас бытовая техника стоит дороже чем в Румынии и в Украине.  

Незаконные действия на протяжении всего этого периода О. Воронина прикрывались СИБ, МВД, ЦБПЭК, Генеральной прокуратурой.

Если Олег Воронин с 2001-го года занимался контрабандой, то его отец, президент Владимир Воронин, начиная с этого времени, стал заниматься вымогательством финансовых средств у бизнесменов якобы для  строительства или реконструкции тех или иных объектов.

 
На реконструкцию монастыря в Кэприень деньги собирала вся республика, кроме того, 3 мая 2004-го года Воронин практически обязал всех экономических агентов безвозмездно перечислить 0,8-0,9% годового дохода, и кроме этого, из бюджета было выделено несколько десятков миллионов леев. Деньги аккумулировались на специальном счёте в Финкомбанке, принадлежащем О. Воронину, а реконструкцию осуществляли фирмы О. Воронина. Общая сумма, собранная на реконструкцию, так до сих пор и остаётся неизвестной, как неизвестна и сумма, реально потраченная на ремонт монастыря.     

 В. Воронин создал систему государственного вымогательства финансовых средств у бизнесменов под предлогом внесения «благотворительных взносов». В течении года в «благотворительном фонде» собиралась сумма, превышающая 450 миллионов леев. Информация об этом была предоставлена в ходе конференции «Неофициальное налогообложение: анализ основы публично-частных отношений в РМ» , 27 марта 2007 года.

Среди прочих источников обогащения семьи Ворониных было разворовывание гуманитарной помощи из США и стран ЕС для Республики Молдова, которая ежегодно составляла примерно 60 миллионов евро. Гранты по разным программам и иная безвозмездная финансовая помощь государству составляла примерно такую же сумму, и также присваивались воронинской семьёй.

Весной этого года, Центр по борьбе с экономическими преступлениями, проверяя сеть кафе Andys Pizza”, обнаружил в кабинете у директора 12 мешков с деньгами, не учтёнными в официальной бухгалтерии, в которых, при подсчёте оказалось 500 тысяч леев. В ходе расследования, выяснилось что 90% акций сети кафе Andys Pizza” и La Placinte” принадлежат Олегу Воронину и записаны на оффшорные фирмы. Каждую неделю директор этих предприятий был обязан собрать и отвезти Олегу Воронину по 500 тысяч леев.  Таким образом, Воронин-младший собирал 2 миллиона леев каждый месяц, с которых не платил налогов в бюджет. Налог с этой суммы составлял примерно полмиллиона леев в месяц, и, соответственно, – 6 миллионов леев в год. По данному случаю было открыто уголовное дело, которое в настоящее время передано в суд.  

Если Воронин не мог разворовать какой-то международный грант, то он присваивал себе чужие заслуги, так, например, Японией ежегодно представляла грант на сумму более трёх миллионов долларов на закупку сельскохозяйственной техники, а это подавались как "забота Воронина, который занимается воссозданием машинно-тракторных станций, и государство выделило для этого средства". 

Так Олег Воронин и обогащался день за днём в течении 8 лет, и к 2009-ому году семья Ворониных имела состояние более чем в 3 миллиарда евро.

Можно отметить, что, после того, как в республике к власти пришли демократические силы, то в результате жалоб со стороны многих людей и организаций, пострадавших от действий семьи Ворониных, и по результатам проверок Счётной палаты, Генеральной прокуратурой были открыты многочисленные уголовные дела по разным эпизодам.  Некоторые из них уже переданы в суд, а по некоторым ещё продолжается расследование.

Отдельно следует отметить реакцию Воронина и ПКРМ на эти уголовные дела. Воронин не только наотрез отказывается признавать хотя бы свою частичную вину, но и нагло пытается манипулировать общественным мнением, выставляя себя как некую «жертву политических репрессий». Исключительный цинизм этого человека получил новую возможность для своего проявления.

 К сожалению, часть людей, не зная о том, чем занимался Воронин, будучи у власти, ещё продолжает верить этому человеку. Ложь и подмена понятий, систематические попытки выдать белое за чёрное и наоборот, изощрённая демагогия, регулярные оскорбления политических оппонентов – всё это является составной частью политики ПКРМ и лично Владимира Воронина.    

 

5. Физическое устранение неугодных лиц.

 

Примером стремления к единоличному обогащению президента В. Воронина и одновременно отношения к людям является случай с П. Димитровым. Димитров был первым дилером на табачном комбинате, имевшим эксклюзивные лицензии на право продажи сигарет марок «Астра» и «Дойна». Он был близким другом В. Воронина и был одним из людей, которые стояли у истоков создания ПКРМ, а также являлся одним из основных спонсоров партии ( в частности, на выборах 2001-го года выделил 300 тысяч долларов). В 2002 году Владимир Воронин взял под свой контроль Кишинёвский табачный комбинат и упразднил существовавшую систему дилерства. Близкий друг Воронина Пётр Димитров пошёл в нему на приём и, напомнив, что со времени создания партии он финансово поддерживал ПКРМ, попросил Воронина оставить ему его «кусок хлеба». В ответ на это Воронин в грубой форме предложил Димитрову выйти.  Через три дня полковник полиции Пётр Димитров исчез навсегда. Воронин знал, что Димитров был очень принципиальным и упорным человеком и стал бы  бороться за свои права, а значит представлял для Воронина потенциальную опасность. 

Почему убийцы и похитители Димитрова не были найдены? Расследование началось весьма успешно. Прокурор муниципия Петру Бобу и прокурор сектора Ботаника  Ион Выздоагэ провели ряд удачных мероприятий, арестовали водителя, который последним вез куда-то Димитрова, вышли на убийц. Однако Воронину не нужны были результаты. Двое честных прокуроров были уволены, вся группа расследования расформирована…

Двое других крупных дилеров табачного комбината, – полковник МВД Пётр Шошев и генерал МВД Вадим Мишин, которые были друзьями Димитрова, сразу после его исчезновения быстро отказались вести бизнес на табачном комбинате в пользу О. Воронина. Несмотря на это, по указанию Воронина Шошев был арестован и обвинён… в убийстве своего друга Димитрова. После трёх месяцев издевательств и террора, Шошев был отпущен на свободу после уплаты суммы 300 тысяч долларов. В. Воронин, бывший в прошлом генералом МВД, знал, что убийства раскрываются, и стремился к тому, чтобы повесить вину на непричастного к этому человека.  Также Воронин опасался, что Шошев рано или поздно заговорит и, в результате, Шошев умер при странных обстоятельствах в Израиле, где проходил курс лечения.   

Так В. Воронин поступал с близкими друзьями, когда ему требовалось организовать систему по хищению и воровству денег и имущества, как государственных, так и частных предприятий. Для незнакомых же людей, становившимися на его пути, вымогательство, террор и убийства, стали печальной нормой. Примером такого отношения является случай с убийством «южной группировкой» киллеров бизнесмена Петра Сары, владевшего акциями нескольких винзаводов и других предприятий, – убит в 2003-ем году. В организации убийства принимали участие, в том числе и два офицера МВД. Олег Воронин очень хотел заниматься винным бизнесом, а винодельческие предприятия были уже приватизированы и сын президента  нашёл другой путь, – обратившись к друзьям из «южной группировки» киллеров.  Как сообщала газета «Альянс» в номере за 11 мая 2007-го года, за финансовые потоки «южной группировки» отвечает некий Виктор Булибах, который занимается ежемесячным сбором денег (держит «общак») для группировки в Одесской области. Этот же Булибах является близким партнёром по некоторым видам бизнеса Олега Воронина и работает вместе с ним в его офисе, находящимся по улице В. Александрии, 79. Олег Воронин уже более 10-ти лет обеспечивает «крышу»  «южной группировке». Многочисленные телефонные переговоры Булибаха, перехваченные сотрудниками МВД, как отмечает газета, свидетельствуют о постоянных контактах, посредством которых «южная группировка» координирует свои действия с Олегом Ворониным. 

Среди компаний Олега Воронина, есть компания SRL Biotex-com”, которая занимается специфическим бизнесом, – подбором суррогатных матерей. Суррогатные матери, – это те, кто рожают ребенка и держат его несколько месяцев, после чего отдают его «новым родителям», которые оплатили такую услугу. Такими услугами  пользуются те пары, которые не могут иметь ребёнка. В бедном государстве всегда найдутся девочки или женщины, кто вынужден соглашаться на такие условия. Для желающих такая услуга в фирме Олега Воронина стоит 30 тысяч евро, из которых суррогатная мать получает 6 тысяч евро. Компания ведёт свою деятельность, находится в офисе по адресу В. Александри, 79, в одном здании, где находятся компании Moldconstruct Market”, Metal Market и Transline”. Имея такой обширный бизнес, который охватывает все основные сферы экономики, Олег Воронин опустился до того, что стал  зарабатывать на человеческой нужде и бедности, разрушая психику и моральные устои несчастных молдавских женщин.    

На эту же компанию Biotex-com” Олег Воронин оформил аренду большой площади леса в районе Анений Ной. Одним из акционеров и администратором компании  Biotex-com” был Геннадий Скрипкару, который имел 15% акций и одновременно являлся личным телохранителем и водителем Олега Воронина. По информации из правоохранительных органов, Скрипкару был свидетелем того, как одна из суррогатных матерей отказалась отдать выношенного ею ребёнка, и была убита.  Через неделю, 31 марта 2008-го года Скрипкару был сам убит. Расследование убийства было проведено формально и прекращено.

Манеру разбираться с неугодными людьми, присущую Олегу Воронину, избрали и некоторые люди из окружения бывшего президента.  Так, известный правозащитник Петр Гуцул в августе 2007-года чудом выжил после покушения. По убеждению председателя организации "Защита потребителей", заказчиком покушения был Олег Рейдман, советник президента Воронина по экономическим вопросам. Петру Гуцул проверил ряд экономических объектов, принадлежащих Рейдману и его бизнес-партнёрам, и выявил случаи торговли контрабандными товарами и случаи торговли товарами с истёкшим сроком годности. После настойчивых жалоб Гуцула в правоохранительные органы, а также В. Воронину, Гуцул был принят Ворониным и назвал ряд фирм, которые занимаются укрывательством сотен миллионов долларов. После этого на него было совершено покушение, и правозащитник еле смог выжить после полученных травм. Его брат, бывший тогда депутатом по спискам ПКРМ, Николае Гуцул, рекомендовал ему отказаться от проверок предприятий Рейдмана и его бизнес-партнёров, а то его убьют.

В 2002-ом году при странном стечении обстоятельств скончался Думитру Зиду, занимавший на момент смерти пост председателя Совета ветеранов Республики Молдова. Зиду хорошо знал Воронина ещё со времён СССР, так как был министром образования МССР и, как и Воронин, член ЦК КПМ. Возглавляя Совет ветеранов,  – многочисленную, богатую и влиятельную организацию, Зиду категорически отказывался вступать в ПКРМ и не давал Воронину установить контроль над организацией. После смерти Зиду Совет ветеранов превратился в филиал Партии коммунистов Республики Молдова.

 

6.  «Быстрые деньги» семьи Ворониных.

 

После того, как Воронин в 2001-ом году получил власть в республике, то к Олегу Воронин подходили знакомые из его окружения и делали различные  предложения как можно быстро делать деньги. В числе поступивших предложений были: гарантия безопасности для канала транспортировки героина через территорию республики в страны Западной Европы, контрабанда сигарет в Румынию и другие страны Восточной Европы, участие в отмывании и легализации фальшивых долларов, напечатанных в Косово.

В начале 2002-го года Олег Воронин обсудил с отцом поступившие предложения и Воронины приняли решение о том, что им необходимы «быстрые деньги», так как было неясно, сможет ли Воронин остаться президентом на второй срок. Озабоченность Воронина вызывало то, что он, как пришёл к власти, начал арестовывать лидеров криминального мира и вымогал у них крупные сумм денег, тех же, кто отказывался платить ему, сажал в тюрьму. Кроме этого Воронин терроризировал бизнесменов, занимался вымогательством, отнимал бизнес,  лишал их собственности, а некоторых и жизни, как Петра Димитрова и других. 

В связи с этим у него появились опасения полагать, что, в случае, если он проиграет следующие выборы, то ему будут грозить крупные неприятности, и Воронины решили подготовить себе место куда можно будет уехать после проигранных выборов.  Таким местом Воронины выбрали столицу Австрии Вену, куда приняли вкладывать большие суммы «быстрых денег», покупая землю, дома, виллы,  гостиницы,  магазины. 

Следует отметить, такие формы неофициального бизнеса как масштабное производство и отмывание фальшивых долларов, транзит героина и крупномасштабная контрабанда товаров находятся под контролем высших офицеров спецслужб. В Республике Молдова операции по отмыванию фальшивых долларов курировали генерал полиции Моложен, и один генерал СИБа, которые держали под контролем этот бизнес по поручению Олега Воронина. Банком, в котором хранились и через который отмывались и легализовались фальшивые доллары, был Петролбанк. В хранилище банка находилось более 500 миллионов фальшивых долларов, которые были легализованы и распространены среди государств СНГ. После того, как власти США вмешались в это дело, то под угрозой ареста своих счётов и конфискации имущества, к тому времени приобретённого им в Австрии, Воронин отказался подписывать договор о легализации российской военной базы на территории Приднестровья согласно «плану Козака». В конце 2004-ого года по требованию властей США отмывавший фальшивые доллары Петролбанк был ликвидирован. 

Другим неофициальным бизнесом, которым стал заниматься Олег Воронин, стала организация безопасного транзита героина через территорию Республики Молдова и отправка его в страны Западной Европы, – Германию, Голландию, Бельгию и другие. Этот канал транзита героина начал работать в 2002-ом году и по этому каналу на Запад регулярно поставлялся товар в зависимости от спроса. Канал работал бесперебойно до тех пор, пока в 2008-ом году не произошёл сбой, и полиция не задержала грузовик, перевозивший 230 килограмм героина. Груз наркотиков был доставлен в хранилище МВД, откуда его на второй день его перевезли в хранилище СИБ. По указанию Олега Воронина вскоре груз героина был отправлен в Голландию, согласно плану транзита. Если бы груз не был отправлен, то Республику Молдова в 2008-ом году ожидали бы досрочные выборы, а также похороны экономиста компании «Moldconstruct Market».

Даже если бы он вернул деньги, то Олега Воронина убрали бы за то, что сдал канал транзита, международная наркомафия – это генералы спецслужб разных стран и в таких случаях они не шутят. Если бы в этом деле не был замешан Олег Воронин, то республика бы давно знала, кто стоит за транзитом героина, но общество не получило ответы на эти вопросы, как и в случае с убийствами бизнесменов Димитрова и Сары. 

Ещё одной формой незаконного бизнеса, которым занимался Олег Воронин, являлась контрабанда сигарет. В странах Восточной Европы, – Румынии, Венгрии, Чехии, Польше сигареты всегда были в два-три раза дороже чем в Республике Молдова, а после того, как эти страны вступили в Европейский Союз, то разница выросла ещё в несколько раз. В феврале 2003-го года Олег Воронин назначил своего близкого друга Георге Нафорницэ генеральным директором Кишинёвского табачного комбината Tutun-CTC. Тогда же контрабанда сигарет в Румынию, до тех пор бывшая относительно небольшой, приобрела гораздо более крупные масштабы. С 2003-го года контрабандным путём стали отправлять такие марки сигарет как Monte Carlo, Assos и другие. Эти сигареты производились без лицензии специально для контрабанды в Румынию таким образом, чтобы они могли продаваться в магазинах. Они не были учтены бухгалтерией табачного комбината и на них сразу клеили фальшивую акцизную марку, аналогичную использовавшуюся в Румынии. Объём контрабанды возрастал ежегодно и составлял десятки миллионов долларов в год.  

В 2006-ом году в Республике Молдова деловым партнёром Олега Воронина Всеволодом Ильченко была зарегистрирована торговая марка сигарет «Jin Ling». С тех пор всю Восточную Европу заполонили контрабандно ввозимые сигареты «Jin Ling», произведённые на «Tutun-CTC» и не учитывающиеся в бухгалтерии предприятия.  

Несмотря на то, что в республике сменилась власть, Олег Воронин продолжает заниматься контрабандой сигарет, так как руководит комбинатом назначенный в 2008-ом году также человек из окружения О. Воронина Павел Филип.

Недавнее задержание контрабанды в Румынии было связано с тем, что для ПКРМ и Ворониных было необходимо обвинить в этом новое руководство республики. Сигареты, задержанные в Румынии на сумму в 700 тысяч евро, были «принесены в жертву» для дискредитации новой власти, – эта сумма для семьи Ворониных просто смехотворна. Груз, арестованный в Болгарии на сумму в 7 миллионов евро, после того, как факт его задержания был засвечен в масс-медиа, после проведённых переговоров был отправлен по месту своего изначального назначения.

После того, как прошли выборы 2005-го года, и семья Воронина смогла остаться у власти, то они не только продолжили заниматься «быстрыми деньгами», но и, видя свою безнаказанность, увеличили масштабы этого «бизнеса».

Абсолютная безнравственность и тяга к безудержному личному обогащению и брезгливое высокомерное отношению к своему народу – это родовое клеймо семьи Ворониных.

 

7. Провокации ПКРМ

 

С целью удержания власти Владимир Воронин решился на организацию крупномасштабной провокации после выборов в парламент 5 апреля 2009-го года. Сами выборы были сфальсифицированы с использованием методов, которые не смогли быть сразу выявлены международными наблюдателями, но были отмечены в более позднем докладе специального комитета Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Зная, что недовольство народа и оппозиционными партиями проводимой им политикой выльется в демонстрации протеста, Воронин заранее заготовил сценарий с организацией провокации, который и был осуществлён 7 апреля.

Внедрив в среду манифестантов группы провокаторов, которые превратили манифестацию протеста в погром зданий президентуры и парламента, Воронин добился нескольких преследуемых им целей. Он обвинил в организации провокации своих политических оппонентов, на которых были заведены уголовные дела, продавил утверждение конституционным судом сфальсифицированных выборов и получил возможность украсть из бюджета государства свыше миллиарда леев на ремонт зданий президентуры и парламента. Сразу же в апреле фирмы, подконтрольные Олегу Воронину начали проводить ремонтные работы, не имея даже сметы расходов, а Владимир Воронин несколько раз публично заявлял о сумме требующихся расходов, каждый раз завышая её.    

Если бы реальная стоимость реконструкции была примерно 300 миллионов леев, то Воронин списал бы из бюджета 1,5 миллиарда леев.  Сделать Воронину это не удалось ввиду того, что он и его партия потеряли власть. 

Апрельский террор был прекращён только  после вмешательства посла США в РМ Азифа Чодри, который потребовал от Воронина прекратить беспредел, потому что правительству США всё известно,  после чего на следующий день, Воронин объявил так называемую «амнистию».

После того, как Воронин и ПКРМ потеряли власть, они не отказались от тактики организации провокаций. Целью провокаций против новой власти было создать видимость того, что она не умеет управлять государством.

По указанию Воронина, Марк Ткачук и Олег Рейдман, через своих друзей из Еврейского конгресса Александра Билинкиса и Эммануила Гриншпуна, которые финансировали ПКРМ, попросили организовать провокацию с водружением еврейского символа меноры около памятника Штефану чел Маре ши Сфынт. Менору, по указанию Ткачука установили в таком месте, которое является почитаемым среди православного населения, рядом с православным святым. Если бы было просто желание установить менору, а не реализовать провокацию Ткачука, то её установили бы, к примеру,  около памятника жертвам Холокоста.  Восемь лет, пока у власти были коммунисты, Еврейский конгресс не заботила тема установления меноры, зато срочно понадобилось установить именно в этом году перед празднованием Хануки перед тем, как премьер-министр Влад Филат должен был отравиться в Вашингтон на встречу с госсекретарём США Хиллари Клинтон и президентом Всемирного банка.

После установки символа Ткачуку не составило никакого труда через офицеров СИБ, с которыми он работает со времени, когда Воронин был у власти, организовать «крёстный ход» с демонтажём меноры.

Подконтрольные ПКРМ масс-медиа подали эту провокацию как якобы акт антисемитизма, который появился в республике с приходом новой власти.  В ходе поездки премьер-министра в Вашингтон среди встреч, которые у него состоялись, была и встреча с влиятельными раввинами, которые интересовались, нет ли в Республике Молдова антисемитизма.

 Кроме организации провокаций, специалист по ведению информационной войны Марк Ткачук организовал систему извращённой подачи информации через телеканал
NIT и другие масс-медиа, подконтрольные ПКРМ. Так, например, в конце прошлого года произошёл случай, когда какие-то криминалы при вымогательстве использовали утюг.  В течении года после этого подконтрольные ПКРМ масс-медиа непрерывно писали об этом случае и пишут до сих пор, как будто такие случаи происходят по нескольку каждый день. Раздувание этого случая призвано забить людям голову мыслями о том, что «возвращается криминал, как в девяностые».  

 

8. Затраты семьи Воронина.

 

Начиная с 2002-го года по 2009-ый год семья Воронина приобрела недвижимость в Австрии, в основном в Вене, гостиницы, магазины, особняки и виллы, землю, на сумму свыше 200 миллионов евро, особняк в элитном районе Мюнхена за 7,5 миллионов евро, а также самолет Falcon-900 стоимостью в 35 миллионов евро. Самолет находится в Австрии и стоит наготове, чтобы вывезти в случае необходимости из республики семью Ворониных. Олег Воронин является владельцем автомашины Майбах стоимостью в 500 тысяч евро, двух Мерседес-600 стоимостью в 120 тысяч евро, джипов Мерседес и Хаммер по 100 тысяч долларов. 

Как проходят будни миллиардера, владеющего состоянием свыше трёх миллиардов евро, общественности стало известно после публикации в газете Timpul, которая опубликовала распечатку операций с банковских карточек Олега Воронина.

За 16 месяцев 2008-2009 гг. Олег Воронин с семьёй, объехав несколько европейских городов, потратил 78 миллионов леев на шоппинг по элитным европейским магазинам, приобретая одежду и бижутерию для своей семьи. В число покупок вошли бриллиантовое колье для дочери за 150 тысяч евро, кольца и серьги стоимостью от 35 до 50 тысяч евро для дочери и жены, сумка Луи Виттон стоимостью в 50 тысяч евро для дочери, и другие покупки.  Максимальная трата в одном магазине составила 8,5 миллионов леев,  в других магазинах затраты семьи Воронина  были от 1,5  до  5,7 миллионов леев.

Следует отметить, что из потраченной суммы в 78 миллионов леев не было приобретено автомобилей или недвижимости. Они были потрачены на драгоценности, одежду, пребывание в дорогих отелях и походы по ресторанам.

Расчёты по расходам этих 78 миллионов леев велись с банковских карточек Fincombanc” и Mastercard”, принадлежащих Олегу Воронину. Оба счёта  регулярно пополнялись суммами от 500 тысяч леев до 9 миллионов леев, вносимых кэш. За эти 16 месяцев оба счёта на этих карточках Fincombanc” и Mastercard”,  пополнились на сумму в 190 миллионов леев.

В налоговой инспекции Олег Воронин показал, что за 2008-ой год он получил прибыль в размере 4 миллиона леев (а потратил 78 миллионов леев). С остальных потраченных им 74-ми миллионов леев он не уплатил налоги, которые составили бы сумму налога около 20-ти миллионов леев в бюджет. Не были уплачены и с остальной суммы в 116 миллионов леев, на которую были пополнены банковские карточки Воронина.

После того, как информация о его расходах и о неуплате налогов была опубликована, то Олег Воронин подал в Европейский суд по правам человека, ссылаясь на то, что была нарушена тайна банковского вклада и тайна его личной жизни. Однако суд отклонил жалобу миллиардера, отметив, что эта информация представляет публичный интерес, а неуплата налогов является уголовно наказуемым преступлением.

Другой статьёй расходов Олега Воронина является заказ кокаина через посредников. За несколько лет неоднократно в прессе появлялась информация о том, что в разное время полицией задерживались люди, которые приходили за получением посылок из Португалии весом в один килограмм с кокаином стоимостью в 50 тысяч евро. Но ни разу после этого уголовные дела не передавались в суд. Как стало известно, заказчиком всех этих посылок был Олег Воронин, который уже давно балуется этим «наркотиком богачей» и  заказывает кокаин для личного пользования для себя и своих друзей. 

После того, как под влиянием употребления наркотиков общее состояние Олега Воронина стало таким, что он не мог эффективно управлять бизнесом, то Владимир Воронин стал работать напрямую с администратором всего бизнеса сына – Владимиром Плахотнюком, которому полностью доверял.

 

9. Цели В. Воронина и ПКРМ на выборах 2010-го года и после выборов, в случае прихода к власти. Что представляет собой ПКРМ перед выборами 2010-го года.

 

Старый семидесятилетний Воронин хочет стать председателем парламента, чтобы получить возможность доворовать то, что не доворовал, а руководить партией после избрания его председателем парламента доверит кому-то из «преемников». 

Что из себя представляют будущие кандидаты на этот пост? 

Юрие Мунтян, который ещё совсем недавно рассматривался как кандидат №1 на пост преемника Воронина в партии, несколько отошёл на второй план. Это произошло после того, как стало известно его прошлое. Будучи  в молодости настоящим патриотом, Мунтян был в 2002-ом году даже приглашён на съезд, организованный Всемирным конгрессом румын в г. Атланта, штат Джорджия, США. Тогда он запомнился на съезде своими бурными выступлениями  и тем, что с удовольствием плясал танец Hora Unirii (см. газету Timpul от 31 марта 2010-го года). Мунтян с удовольствием общался и с ветеранами легионерского движения, которые эмигрировали в США и которые ещё помнили руководители «Железной гвардии» Корнелиу Зеля Кодряну и Хория Сима. Мунтян и не мог предположить, что когда-то станет коммунистом, защитником сталинской концепции молдовенизма, вступит в ПКРМ и будет претендовать на пост председателя этой партии.

Игор Додон, профессиональный приспособленец и карьерист, который не имеет никаких идеалов, кроме личного обогащения и продвижения по карьерной лестнице.  Занимая пост министра экономики, прославился тем, что возглавлял так называемую «мясную мафию», контролируя импорт мяса в республику. Кроме воровства бюджетных средств ни в чём особенном замечен не был, за исключением нескольких дел, связанных с незаконной приватизацией, в том числе и по отелю
Jolli Alon. Причём незаконность в этом случае была настолько явной, что даже при воронинском режиме Додон был вызван в прокуратуру. После того, как Воронин сначала определил своим преемником в партии Юрие  Мунтян, то обиженный Додон, который рассчитывал на то, что Воронин позовёт на это место его, полетел в Москву и стал уговаривать чиновников из Администрации президента РФ, чтобы они посодействовали тому, чтобы его приняли в ДПМ и поставили в первую тройку. Узнав об этом демарше «короля мясной мафии», который, к тому же произошёл после того как широкой общественности стало известно о «легионерском» прошлом Юрие Мунтян,  Воронин срочно позвал Додона в ПКРМ, обещая ему, что он станет возможным преемником.

Считающийся «серым кардиналом» ПКРМ Марка Ткачук занимается подбором кадров в руководство партии и, как Мунтян, так и Додон являются его креатурами. Для Ткачука образцом для подражания является международный террорист и убийца Эрнесто Че Гевара, – человек, который сотнями убивал крестьян только за то, что они отказывались воевать против законного правительства своей станы. Политический экстремизм, безудержная тяга к организации провокаций, нездоровый мистицизм, изощрённая демагогия,  всё это является  частью характера Ткачука. Ненавидящий молдован, он хочет продолжать ставить над республикой свои нездоровые эксперименты, как это было во время правления В. Воронина.

В настоящее время этот семидесятилетний старик, двигаемый своей жадностью и стремлением к личному обогащению, стремится любой ценой вернуться к власти. Что может дать этот семидесятилетний старик народу республики?

Проанализировав деятельность Воронина за 8 лет, пока правил республикой, становится ясной цель, для чего ему нужна власть, – деньги, много денег.   Не меньше, чем жажда к безудержному обогащению, стариком двигает жажда мести политическим оппонентам, стремление отомстить и посадить всех в тюрьмы и психиатрические клиники.   

Воронин снова рвётся к власти, так как считает, что трёх миллиардов евро, которые он наворовал с сыном, не хватит для его семьи и внуков.  Как стало известно, О. Воронин со своей женой потратил 78 миллионов леев за один год по фешенебельным магазинам Европы, не купив ни недвижимости, ни машин, а только одежду и бижутерию для своей семьи. Это заставило задуматься 70-летнего старика Воронина о том, что его внукам может не хватить, и он снова надеется придти к власти, чтобы наворовать ещё миллиард-полтора евро, чтобы умереть со спокойной душой, что все его мечты и желания осуществились.   

  

Заключение

Можно отметить, что, после того, как в республике к власти пришли демократические силы, то в результате жалоб со стороны многих людей и организаций, пострадавших от действий семьи Ворониных, и по результатам проверок Счётной палатой, Генеральная прокуратура открыла многочисленные уголовные дела по разным эпизодам.  Некоторые из них уже переданы в суд,  по некоторым ещё продолжается расследование.

Отдельно следует отметить реакцию Воронина и ПКРМ на эти уголовные дела. Воронин не только наотрез отказывается признавать свою вину - хотя бы частично, но и нагло пытается манипулировать общественным мнением, выставляя себя как некую «жертву политических репрессий». Исключительный цинизм этого человека получил новые возможности для проявления.

 К сожалению, часть людей, не зная о том, чем занимался Воронин, будучи у власти, продолжает верить этому человеку. Тогда как подоплекой политики ПКРМ и лично Владимира Воронина – всегда были ложь, подмена понятий, систематические попытки выдать белое за чёрное и наоборот, изощрённая демагогия, регулярные грубые оскорбления политических оппонентов и ничего больше. 

Судьба республики на этих выборах во многом зависит от голосования пенсионеров и русскоязычных граждан. Но если ту часть пенсионеров, которая отдаёт свои голоса ПКРМ, ещё можно как-то понять, потому что они живут ностальгией по советским временам, они наивно верят воронинским обещаниям, то русскоязычных граждан, которые регулярно отдают свои голоса за ПКРМ, понять сложнее. Ведь это грамотные, интеллигентные люди, как и молдаване, хотят жить в нормальном обществе, где существует достойный уровень жизни, в обществе, где соблюдаются права человека. Неужели лживая и примитивная пропаганда ПКРМ о том, что только коммунисты сделают русский язык государственным (они уже обещали сделать это, но так и не сделала за 8 лет), что нынешняя власть якобы ведет республику к объединению с Румынией, что только «ПКРМ – последняя опора государства», так действует на них? Неужели они не видели того, что происходило 8 лет, пока Воронин был у власти? Неужели не понимают, что никакого улучшения жизни и соблюдения прав граждан при воронинской власти быть не может? Разве молдаване живут лучше русскоязычных? Почему русскоязычные противопоставляются молдаванам? Разве мы не граждане одной страны? Это все хитрые манипуляции Воронинской клики, действующей по принципу – разделяй и властвуй, натравливают народ Молдовы друг на друга.  Разве молдаване хотят не того же, что и болгары, гагаузы, украинцы, евреи, русские и цыгане, дружно живущие на солнечной молдавской земле много веков? Да и разговоры воронинцев о том, что Россия якобы против Европейской интеграции – ложь. Ведь известно, что Российская Федерация сама участвует в интеграционных процессах, активно взаимодействуя с Европейским Союзом и с НАТО. Кроме того, уже два года президент России Медведев и премьер-министр Путин просят безвизовый въезд в ЕС для граждан Российской Федерации…  А вспомните, как господин Воронин, на выборах в 2001 году обещал союз с Россией, а в 2005 году уже пригласил Ющенко, Саакашвили и Бэсеску поддержать его партию на выборах. Точно известно, что в благодарность за поддержку он отправил президенту Румынии фуру (11 тысяч бутылок!) марочного вина из Милештий Мичь и Крикова, чем весьма удивил Траяна Бэсеску (что он отправил в подарок президентам Украины и Грузии, осталось неизвестным). С тех пор он стал главным врагом России, молдавские виноделы до сих пор не оправятся от последствий винного эмбарго 2006 года. Обещал господин Воронин сделать русский язык государственным. Вместо этого при его правлении национализм расцвел пышным цветом. Обещал разрешить Приднестровский вопрос. Вместо этого сорвал переговоры с Россией, отказавшись подписать план урегулирования и развернув самолет Путина в воздухе. Обещал повысить благосостояние людей. Вместо этого в разы возросли цены на газ, электроэнергию и тепло. Тысячи наших соотечественников выброшены за границу и вряд ли когда-нибудь вернутся домой…

Что еще он должен НЕ сделать, чтобы люди поняли, что своих обещаний этот лицемерный господин не выполняет никогда?

Так может быть пора остановиться и задуматься: кто мы, чего хотим, и кого хотим видеть у власти? Воров и коррупционеров или энергичных, состоятельных политиков, которые полны решимости улучшить жизнь молдавского народа? Настала пора стряхнуть пелену с глаз, не позволять больше собой манипулировать, и сделать, наконец, правильный выбор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

   

 

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.