Programarea on-line la medicul de familie este aproape, Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este la etapa de finalizare a lucrărilor de pregătire și dare în exploatare a Sistemului Informațional Automatizat Asistență Medicală Primară (SIA AMP), care presupune programarea online la medicul de familie și elaborarea fișei electronice a pacientului. Este în proces de definitivare și documentația privind gestiunea și exploatarea SIA AMP. În acest sens în bugetul de stat sunt prevăzute aproape 6 milioane de lei.

Într-un răspuns oferit Agenției de presă IPN, se spune că în prezent, Ministerul este în proces de examinare și soluționare a mai multor probleme ce țin de darea în exploatare a SIA AMP. În scopul ajustării cadrului normativ la cerințele ce țin de punerea în aplicare a sistemelor informaționale, care includ procesarea datelor cu caracter personal, au fost operate modificări și completări la Hotărârea Guvernului din iulie 2017, iar SIA AMP a devenit astfel parte componentă a Registrului medical.

În urma discuțiilor cu reprezentanții Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Ministerul a elaborat Instrucțiunea privind gestiunea utilizatorilor în cadrul SIA AMP. Totodată, este în proces de definitivare proiectul Instrucțiunii cu privire la modul de evidență a obiectelor informaționale ale Registrului medical.

Potrivit răspunsului, reieșind din faptul că SIA AMP este unul din cele mai mari sisteme informaționale de stat (cuprinde date cu caracter personal ale locuitorilor Republicii Moldova, cetățenilor străini, apatrizilor, informații sensibile despre minori, despre starea sănătății, date susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile și libertățile persoanelor) Ministerul a aprobat Politica de securitate a datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal.

Lansarea SIA AMP, care presupune programarea online la medicul de familie, a fost anunțată încă la sfârșitul anului 2014. Deși chiar atunci s-a anunțat că Sistemul este funcțional, astăzi programarea la medicul de familie nu este posibilă încă.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.