logo

Ziua de Comemorare a Holocaustului - 27 ianuarie.


https://www.ipn.md/ro/ziua-de-comemorare-a-holocaustului-27-ianuarie-7542_1094856.html

Cine

Comunitatea Evreiască din Republica Moldova (JCM), în calitate de membru al Congresului Mondial Evreiesc (WJC), participă la campania anuală #WeRemember împreună cu WJC și Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) în contextul Zilei de Comemorare a Holocaustului - 27 ianuarie. Campania WeRemember – care a început pe 23 ianuarie și se desfășoară în Săptămâna Internațională de Comemorare a Holocaustului, promovează importanța și conștientizarea educației Holocaustului.Campania din 2023 #WeRemember cu genericul „Învață din trecut, protejează viitorul”, încurajează participanții din întreaga lume să se fotografieze ținând o pancartă cu cuvintele „Ne amintim” și apoi să își posteze fotografiile pe rețelele de socializare folosind hashtag-ul #WeRemember, pentru a răspândi mesajul că „niciodată din nou”.

Participanții, care au realizat asemenea acțiuni au fost Ursula von Leyden, Angela Merkel, Papa de la Roma, echipa de fotbal Chelsea și echipa de fotbal Borussia Dortmund


De ce?

Anul trecut a fost unul dificil pentru mai multe comunități din întreaga lume. Creșterea antisemitismului și răspândirea crescută a negării Holocaustului online au condus la noi amenințări care necesită acțiuni urgente.

Încurajarea societății să reflecteze asupra lecțiilor din trecut poate asigura că generațiile viitoare își dezvoltă cunoștințele și abilitățile pentru a face față în mod eficient acestor provocări. Campania #WeRemember este pentru a reaminti lumii ce se poate întâmpla atunci când ura este lăsată să se răspândească și să distrugă vieți și întregi comunități.

Holocaustul a fost persecuția organizată și uciderea a 6 milioane de evrei, alături de alte grupuri vizate, de către naziști și colaboratorii lor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Cunoașterea despre această istorie și înțelegerea a ceea ce a dus la cea mai mare tragedie din timpurile moderne poate ajuta la prevenirea viitoarelor genocide și acte de ură bazate pe religie, etnie sau alte diferențe.

În condițiile în care numărul supraviețuitorilor descrește cu fiecare an, este responsabilitatea noastră comună să păstrăm memoria victimelor și să ne asigurăm că trecutul nu este uitat, iar istoria distorsionată.


WeRemember în Moldova?

Spre regret, puțini oameni știu despre Holocaust în Moldova, iar negarea și distorsionarea online este îngrijorătoare. Conform constatărilor Comisiei Internaționale pentru Holocaust, prezidată de Elie Wiesel, aproximativ 300.000 de evrei și mii de romi, precum și alte grupuri, au fost uciși în Holocaustul din Moldova. Comunitatea Evreiască din Republica Moldova a pregătit un afiș pentru campania #WeRemember care folosește o imagine istorică a uciderilor în masă în timpul Holocaustul din Moldova în 1941. Afișul este acum expus în stațiile de transport public din toată Moldova, precum și pe rețelele de socializare ale Comunității Evreiești și partenerilor săi naționali și internaționali.

 

În Moldova, ambasadorii misiunilor diplomatice și reprezentanți ai ONG-urilor și ai societății civile au luat parte la campanie, scriind un scurt mesaj despre importanța Zilei Internaționale și Naționale de Comemorare a Holocaustului și postând o poză cu mesaj https://www.facebook.com/JCM.md

 

Cum puteți participa?

Pregătiți o fotografie cu o pancartă cu cuvintele „Ne amintim” și postați-o pe instagram, facebook, twitter sau tiktok. Eticheteaza Comunitatea Evreiască din Moldova @ și WJC, ca să o putem împărtăși. Acest lucru transmite un mesaj că trebuie să învățăm din trecut pentru a proteja viitorul.

Pentru mai multe informații despre Săptămâna Comemorarii Holocaustului în Moldova, vă rugăm să trimiteți întrebări la office@jcm.md  Resurse suplimentare despre campania #WeRemember sunt disponibile pe platforma https://weremember.worldjewishcongress.org/ și informații cu privire la istoria Holocasutului pe pagina web https://aboutholocaust.org


https://www.instagram.com/jewish.moldova/

https://www.facebook.com/JCM.md/

https://t.me/jewishmoldova

https://jcm.md/


*******

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.


International Holocaust Remembrance Day on 27 January.
 

The Jewish Community of the Republic of Moldova (JCM), as a member of the World Jewish Congress (WJC), is taking part in WJC and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)’s annual #WeRemember campaign for International Holocaust Remembrance Day on 27 January.

What is it?

 

 • The campaign, which began on 24 January and runs through International Holocaust Remembrance Week and IHR Day on 27 Jan, promotes the importance and awareness of Holocaust education. 
 • With the theme, “Learn from the past, protect the future,” the 2023 #WeRemember campaign encourages participants around the world to take pictures of themselves holding a sign with the words “We Remember,” and then post their pictures to social media using the hashtag #WeRemember, to spread the message that “never again” must mean never again. 
 • Previous participants have included Ursula von Leyden, Angela Merkel, the Pope, Chelsea football team and Borussia Dortmund football team

 

Why?
 

 • This last year was a difficult one for the Jewish people and other vulnerable communities around the world. Rising antisemitism and the increased spread of Holocaust denial online have led to new threats that demand urgent action.
 • Encouraging society to reflect on the lessons of the past can ensure that future generations develop the knowledge and skills to effectively confront these challenges. The #WeRemember Campaign is to remind the world of what can happen when hatred is allowed to thrive unchecked.
 • The Holocaust was the organized persecution and killing of 6 million Jewish people, alongside other targeted groups, by the Nazis and their collaborators during World War II. Learning about this history, and understanding what led to the greatest tragedy in modern times, can help prevent future genocides and acts of hatred based on religion, ethnicity, or other differences.
 • With the number of survivors growing fewer with each passing year, it’s our shared responsibility to preserve the memory of the victims and ensure that the past is never forgotten.
   

Why in Moldova?
 

 • Shockingly few people know about Holocaust in Moldova, and holocaust denial or distortion online is seen widely.
 • According to the findings of the International Commission on the Holocaust chaired by Elie Wiesel, around 300,000 Jews and several thousand Roma, as well as other groups, were murdered in the Holocaust in Moldova. The Jewish Community of the Republic of Moldova prepared a poster for the #WeRemember campaign which uses an image from the Holocaust in Moldova in 1941.
   
 • The poster is now on display in bus stops and stations across Moldova, as well as on social media of the Jewish Community of Moldova and its national partners 
 • In Moldova, Ambassadors from foreign missions and representatives of NGOs and civil society have taken part in the campaign by writing a short message about the importance of International Holocaust Memorial Day and posting a picture of themselves.
   

How you can take part?
 

 • Take a photo of yourself with a piece of paper that says #WeRemember and post it on instagram, facebook, twitter or tiktok. Tag us at Jewish Community of Moldova and WJC, so we can share it. 
 • This sends a message that we must learn from the past to protect the future. 
   

For more information about the Holocaust Remembrance Week in Moldova, please send questions to office@jcm.md Additional resources about the #WeRemember campaign are available on the platform https://weremember.worldjewishcongress.org/  and information on the history of the Holocaust on web page https://aboutholocaust.org

https://www.instagram.com/jewish.moldova/

https://www.facebook.com/JCM.md/

https://t.me/jewishmoldova

https://jcm.md/

*******
DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.