logo

Vladimir Voronin solicită respectarea obligaţiunilor asumate de R. Moldova în Planul de Acţiuni cu UE


https://www.ipn.md/ro/vladimir-voronin-solicita-respectarea-obligatiunilor-asumate-de-r-moldova-in-pla-7965_960362.html

Preşedintele Vladimir Voronin solicită respectarea riguroasă şi în termenii stabiliţi a obligaţiunilor asumate de R. Moldova prin semnarea Planului de Acţiuni RM-UE. Potrivit serviciului de presă al preşedinţiei, şeful statului a declarat aceasta în cadrul unei şedinţe consultative în diverse probleme legate de procesul de integrare europeană, cu participarea unor reprezentanţi ai parlamentului. În cadrul şedinţei a fost efectuat un schimb de opinii pe marginea ultimelor evoluţii din cadrul procesul de implementare a Planului de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană. Preşedintele Vladimir Voronin a subliniat necesitatea respectării, în mod special, a angajamentelor ce ţin de asigurarea continuităţii procesului de democratizare a societăţii. Şeful statului a accentuat importanţa mobilizării eforturilor tuturor subdiviziunilor şi structurilor de stat în vederea realizării reformelor pe plan intern, stabilite în Planului de Acţiuni RM–UE, aceasta fiind o condiţie indispensabilă avansării pe calea integrării europene. La şedinţă au participat preşedintelui Parlamentului, Marian Lupu, vicepreşedintele Legislativului Iurie Roşca, liderul fracţiunii Partidului Democrat, Dumitru Diacov, membri ai cabinetului de miniştri şi consilieri prezidenţiali.