logo

Statutul de „operă orfană”, reglementat de lege


https://www.ipn.md/ro/statutul-de-opera-orfana-reglementat-de-lege-7967_1099633.html

Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe va reglementa statutul de operă orfană. E vorba de toate acele opere (cărți, filme, articole de ziar și alte materiale de creație) protejate prin dreptul de autor sau drepturi conexe, dar al căror autor sau titular de drepturi nu poate fi identificat sau localizat. Opere orfane nu vor fi considerate operele aduse la cunoștință publică sub formă anonimă sau sub pseudonim, transmite IPN.

Vor fi în drept să utilizeze operele orfane bibliotecile, instituțiile de învățământ, muzeele, arhivele, instituțiile publice în domeniul cinematografiei și organizațiile publice de radiodifuziune și televiziune, instituții care pot să ofere acces la moștenirea culturală și pot să deschidă căi de explorare a patrimoniului național cultural sau documentar.

Astfel, toate operele identificate drept orfane pot fi utilizate de instituțiile menționate în scopul punerii la dispoziția publicului și reproducerii acestora și doar în scopul realizării obiectivelor legate de misiunile lor de interes public, în special conservarea, restaurarea operelor și fonogramelor aflate în colecțiile lor și furnizarea de acces în plan cultural și educațional la acestea.

Statutul de operă orfană încetează în cazul în care titularul de drepturi este localizat sau identificat. La fel, titularul de drepturi are dreptul în orice moment să pună capăt statutului de operă orfană, beneficiind de o compensație echitabilă pentru utilizarea operei sale de către instituțiile abilitate cu acest drept, inclusiv pentru a-l despăgubi pentru posibilele daune suferite. Dreptul la compensația echitabilă pentru operele orfane se va exercita prin intermediul unei organizații de gestiune colectivă.