logo

Soluţii de la concurenţii electorali: asigurarea medicală obligatorie. Ciclu IPN. Alegeri-2014


https://www.ipn.md/ro/solutii-de-la-concurentii-electorali-asigurarea-medicala-obligatorie-ciclu-ipn-a-7978_1016627.html

Corupţia în sistemul de sănătate reprezintă o problemă recunoscută şi de autorităţi. În Republica Moldova, oamenii recompensează financiar medicii în pofida faptului că sunt asiguraţi cu poliţă medicală şi beneficiază oficial de servicii gratuite. Potrivit unor statistici, plăţile informale constituie 40% din toate plăţile din sistemul de sănătate. Agenţia de presă IPN a întrebat concurenţii electorali ce soluţii propun pentru actualul sistem de asigurare medicală obligatorie , astfel ca persoanele asigurate să poată conta pe servicii medicale de calitate fără să ofere medicilor plăţi neoficiale, cum pot fi motivaţi medicii să nu ceară bani, iar salariaţii să cotizeze onest în fondurile de asigurări medicale.
---

Sistemul de sănătate are nevoie de modernizare şi de finanţare sporită

Partidul Democrat din Moldova menţionează că sistemul de sănătate din Republica Moldova are nevoie de modernizare şi de finanţare sporită, dar şi de eficientizare. Eforturile făcute în ultimii ani trebuie continuate, iar accentul major trebuie pus pe accesibilitatea serviciilor medicale pentru toţi cetăţenii. Risipa şi corupţia nu au ce căuta în domeniul sănătăţii. Preţurile umflate la achiziţiile spitaliceşti de medicamente şi aparatură medicală, precum şi mita care se practică uneori în acest domeniu reprezintă realităţi care trebuie combătute.

Pentru a fi motivaţi medicii să nu ceară bani, PDM crede că soluţia corectă este creşterea puternică a salariilor medicilor şi asistentelor medicale, dar acest lucru nu se poate face atât de repede pe cât ne-am dori. S-au înregistrat însă progrese – chiar în această vară s-a mărit cu 21% salariul tarifar în sistemul de sănătate, iar majorările vor continua şi în viitor. Democraţii mai cred că trebuie să fie redusă la maximum risipa din sistem. Dacă oamenii vor vedea că fondurile pentru sănătate sunt corect folosite, se vor simţi mai îndemnaţi să contribuie în mod corect la acestea.

Mai multe servicii medicale incluse în poliţa de asigurare medicală

Partidul Popular Creştin Democrat spune că este necesar ca instituţiile medicale să fie dotate cu spaţii, aparataj şi medicamente necesare, dar şi să fie ridicate salariile medicilor, a asistentelor medicale şi a infirmierelor la un nivel satisfăcător. Este necesară lărgirea ariei de servicii medicale incluse în poliţa de asigurare medicală. Totodată, trebuie să fie eliminate orice sancţiuni pentru neachitarea poliţei de către persoanele care nu dispun de venituri, statul urmând să le ofere gratuit serviciile medicale. La fel, este necesară şi combaterea eficientă a corupţiei în medicină prin pedepse exemplare. PPCD susţine că medicii trebuie să aibă salarii bune, iar cetăţenii să aibă venituri suficiente pentru a-şi achita poliţa.

Sistem de autoguvernare a fondurilor asigurărilor de asistenţă medicală

Partidul Liberal Reformator consideră necesară modernizarea şi eficientizarea sistemului de sănătate, cu orientare către realizarea unui sistem integrat pentru îmbunătăţirea indicatorilor sanitari: sănătate, sport, protecţia consumatorului, siguranţa alimentelor. Este necesară restructurarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, prin renunţarea la birocraţia şi monopolul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM) şi introducerea sistemului de autoguvernare a fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.

PLR crede că este necesară descentralizarea administrativă şi eradicarea plăţilor neoficiale din sistemul sănătăţii prin promovarea reformelor cost-eficiente. La fel, este necesară îmbunătăţirea accesului echitabil al populaţiei la servicii de sănătate esenţiale, prin redefinirea rolului componentelor sistemului de sănătate. Cât priveşte problema legată de motivarea medicilor să nu ceară bani, liberalii reformatori cred că aceasta poate fi soluţionată prin creşterea graduală a salariilor lucrătorilor medicali care declară la stat consultaţiile efectuate, dar şi prin trecerea unor teste de integritate înainte de angajare.

Eliminarea amenzilor pentru persoanele nevoiaşe

Partidul Naţional Liberal consideră că într-un actual stat cufundat în totală corupţie este inadmisibilă acordarea serviciilor cu plată în instituţiile de stat pentru ocrotirea sănătăţii finanţate de la bugetul de stat. Este necesară majorarea salariilor medicilor şi compensarea din buget a cheltuielilor preconizate pentru o persoană instituţiei private de ocrotire a sănătăţii. PNL crede că trebuie modificată legislaţia punitivă pentru persoanele nevoiaşe declarate şi recunoscute, care nu îşi pot procura poliţele de asigurare, în schimbul asigurării lor cu poliţe gratuite de asigurare medicală. 

Reducerea cu 30% a costului poliţei medicale

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova se obligă să reducă cu 30% costul poliţei de asigurare obligatorie medicală. PSRM susţine că va lua şi alte măsuri urgente, precum introducerea controlului medical anual obligatoriu pentru toţi cetăţenii, din contul bugetului de stat, dar şi introducerea compensaţiilor în cazuri de malpraxis. PSRM consideră că pensionarii, invalizii şi copiii până la 18 ani trebuie asiguraţi cu medicamente şi servicii stomatologice gratuite. În fiecare sat trebuie să existe cel puţin un punct medical. Le fel, trebuie implementat un control riguros în ceea ce priveşte creşterea preţurilor la medicamente şi creată o reţea de farmacii sociale. Adaosul comercial pentru medicamente   va fi plafonat la 7-10%.

Potrivit socialiştilor, motivele pentru care medicii iau mită este remunerarea insuficientă şi neîncrederea în viitor, rata mare a economiei tenebre şi imperfecţiunea sistemului de drept. PSRM promite condiţii de muncă decente pentru medici, cu un salariu pe măsură. Odată cu dezvoltarea economiei, va creşte încrederea oamenilor în securitatea economiilor şi le va oferi speranţa la o bătrâneţe asigurată, ceea ce va constitui un impuls pentru renunţarea la practica banilor „în plic”.  De asemenea, perfecţionarea sistemului de drept va permite  lupta eficientă cu corupţia, iar medicii vor preţui mai mult locul de muncă.

Nivelul de salarizare trebuie să corespundă statutului de medic

Partidul Popular din Republica Moldova pledează pentru un nivel de salarizare care să corespundă statutului de medic. Potrivit PPRM, deşi salariile medicilor au fost majorate până la 3873 lei în 2013, pe fonul ratei inflaţiei şi a măririi indicelui preţurilor de consum, ele rămân a fi de două ori mai mici decât salariile din domeniul activităţilor financiare. Tinerii specialişti, rezidenţii, abia din 2014 vor primi, pe lângă bursa de studiu de 900 lei, şi un salariu de medic începător, de 1100 lei.

PPRM susţine că va opta pentru dotarea spitalelor cu utilaj performant, pentru reformarea sistemului de asigurări obligatorii în medicină, prin facilitarea accesului la banii publici a sectorului privat din medicină. În opinia formaţiunii, lucrătorii din sistemul de sănătate trebuie motivaţi prin salarizarea corespunzătoare şi prin calitatea serviciilor.

Creşterea resurselor alocate sistemului de sănătate până la 8% din PIB

Partidul Liberal consideră că este absolut necesară promovarea culturii şi modului de viaţă sănătos pentru a spori longevitatea şi calitatea vieţii şi, concomitent, fortificarea asistenţei medicale şi sporirea calităţii serviciilor acordate. Pentru realizarea acestor din urmă acţiuni, se impune creşterea treptată a resurselor financiare alocate sistemului de sănătate, până la 8% din PIB, inclusiv prin atragerea investiţiilor internaţionale şi dezvoltarea parteneriatelor public-private, precum şi dezvoltarea asigurărilor de sănătate private concurenţiale cu cele de stat. Astfel, pe de o parte, cadrele medicale vor beneficia de condiţii de muncă şi de salarizare mai bune, iar pe de altă parte, cetăţenii vor avea acces larg la servicii calitative şi adecvate.

PL susţine că motivarea medicilor să presteze servicii calitative şi să dea dovadă de bună-credinţă în relaţiile cu pacientul se află în legătură directă cu beneficiile financiare. Creşterea resurselor financiare alocate sistemului public de sănătate până la valori comparabile cu cele practicate în statele europene, împreună cu atragerea investiţiilor străine reprezintă un pas important în creşterea remuneraţiei cadrelor medicale. În altă ordine de idei, creşterea gradului de acoperire cu asigurări de sănătate şi dezvoltarea asigurărilor private de sănătate vor avea impact pozitiv asupra cotizării oneste din partea beneficiarilor.

Funcţionarii de stat trebuie să aibă salarii motivante

Candidatul independent Oleg Brega menţionează că următoarea guvernare va trebui să schimbe ceva în legi, poate după vreun model importat de acolo unde eradicarea corupţiei a reuşit, nu e nevoie de inventat bicicleta. Dar, se pare, politicienii de partid n-au interes să schimbe situaţia, pentru că, ajunşi la guvernare, şi clanul lor are de câştigat din corupţia generalizată, menţionează Oleg Brega. În opinia sa, funcţionarii de stat trebuie să aibă salarii destul de mari, motivante, impozitele să fie destul de mici, ca să fie acceptabilă achitarea lor, controalele şi amenzile să fie destul de dese şi corecte, încât să descurajeze evaziunea.

Sistemul de asigurare este bun, dar trebuie să fie transparent

Partidul Verde Ecologist crede că, în primul rând, este nevoie de transparenţa. PVE propune ca orice ministru să comunice cu cetăţenii direct. De exemplu, ministrul sănătăţii să participe la o emisiune în direct la postul public de televiziune, fără moderator, timp de trei ore, iar cetăţenii să aibă posibilitatea să pună întrebări în direct. În prezent nu există această transparenţă şi nici populaţia nici nu este informată.

Verzii consideră că sistemul de asigurare actual este bun, dar trebuie să fie aplicat transparent. Medicii trebuie să fie motivaţi prin majorări de salarii. PVE susţine că are un proiect prin care se propune ca salariile lucrătorilor medicali, precum şi a profesorilor, să fie egalate cu salariile deputaţilor.

CNAM trebuie să raporteze deschis despre sursele acumulate şi la cele utilizate

Uniunea Centristă din Moldova consideră că statul trebuie să fie responsabil în faţa cetăţenilor. Banii acumulaţi din contul angajatorilor, a angajaţilor şi a persoanelor neangajate trebuie să fie gestionaţi în mod absolut transparent. În opinia sa, periodic – lunar, trimestrial, semestrial şi anual CNAM trebuie să prezinte publicului informaţii detaliate cu privire la sursele acumulate şi la cele utilizate. În acest scop, este necesară crearea unui consiliu de observatori a CNAM, care să fie reprezentat exclusiv din rândul reprezentanţilor societăţii civile, care să fie abilitat cu drepturi suficiente pentru a asigura utilizarea raţională a banilor acumulaţi, inclusiv dreptul de veto asupra deciziilor ilegale de cheltuire nejustificată a surselor.

Uniunea Centristă mai crede că salariile medicilor trebuie sa fie majorate neîntârziat. La fel, e necesar ca medicii care vor fi depistaţi cerând plăţi neoficiale să fie sancţionaţi, inclusiv cu privarea pe viaţă de dreptul de a practica.

Notă: Agenţia de presă IPN a propus tuturor concurenţilor electorali să-şi prezinte viziunea asupra problemei abordate. Materialul dat conţine răspunsurile oferite până la data convenită. Ciclul de materiale IPN din preajma alegerilor parlamentare din 30 noiembrie va continua cu alte probleme importante identificate de către opinia publică.

Elena Nistor, IPN