logo

Societatea civilă îşi exprimă dezacordul faţă de achitarea lui Papuc şi Botnari


https://www.ipn.md/ro/societatea-civila-isi-exprima-dezacordul-fata-de-achitarea-lui-papuc-si-botnari-7967_1021198.html

Curtea Supremă de Justiţie a decis recent că fostul ministru de interne Gheorghe Papuc să achite o amendă penală, iar fostul comisar general al municipiului Chişinău Vladimir Botnari a fost achitat în cazul neglijenţei în serviciu în timpul evenimentelor din aprilie 2009. Mai multe organizaţii ale societăţii civile au semnat un apel în care declară că nu sunt de acord cu această decizie, iar pedepsele sunt prea blânde, deoarece această practică a fost criticată de CEDO în octombrie 2009, transmite IPN.

În apel se menţionează că, prin decizia sa, Curtea Supremă de Justiţie a efectuat un act de injustiţie, casând decizia Curţii de Apel Chişinău din 19 ianuarie în partea condamnării lui Gheorghe Papuc şi Vladimir Botnari pentru neglijenţă în serviciu, soldată cu decesul unei persoane, precum şi alte urmări grave.

„Este de menţionat gravitatea excepţională a ordinelor date de către Gheorghe Papuc şi Vladimir Botnari, care, pentru faptul că au neglijat instrucţiunile de serviciu şi au favorizat tortura, au fost anterior condamnaţi prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 19 ianuarie, Gheorghe Papuc a fost condamnat la 4 ani închisoare cu executare, cu privarea dreptului de a ocupa funcţii în cadrul subdiviziunilor MAI pe un termen de 5 ani, concomitent fiindu-i retras gradul special de general-locotenent de poliţie, iar Vladimir Botnari a fost condamnat la 2 ani închisoare, cu suspendare şi cu privarea de dreptul de a activa în subdiviziunile MAI timp de 5 ani, cu retragerea gradului special de general-maior de poliţie. Însă Curtea Supremă de Justiţie în mod neîntemeiat a casat această decizie”, se menţionează în apel.

Asociaţiile semnatare consideră ca fiind neîntemeiată şi iresponsabilă achitarea ex-responsabililor din cadrul MAI, Gheorghe Papuc şi Vladimir Botnari, învinuiţi de comiterea infracţiunilor soldate cu urmări grave. „Achitarea persoanelor în privinţa cărora există cel puţin dubii rezonabile că în rezultatul acţiunilor lor au fost comise acţiuni de tortură şi tratamente inumane este o sfidare evidentă a victimelor evenimentelor din aprilie 2009, a societăţii în general şi a prevederilor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte care stabilesc că tortura nu poate fi aplicată nici în situaţia de război”, au specificat organizaţiile semnatare.

Pornind de la cele expuse, organizaţiile îşi exprimă dezacordul cu procedura de judecare a cauzei date de CSJ şi soluţia adoptată, solicită Curţii Supreme de Justiţie să publice într-un termen cât mai restrâns Decizia motivată în privinţa lui Gheorghe Papuc şi Vladimir Botnari şi să îşi revizuiască deciziile pe cazuri similare în termen cât mai restrâns. De asemenea, organizaţiile semnatare solicită Curţii Supreme de Justiţie să analizeze dacă în cazul hotărârii adoptate în privinţa lui Gheorghe Papuc şi Vladimir Botnari s-a respectat practica judecătorească uniformă în ceea ce priveşte individualizarea pedepselor penale şi sancţiunile prea blânde şi mai solicită să se analizeze dacă hotărârile judecătoreşti adoptate în privinţa lui Gheorghe Papuc şi Vladimir Botnari au fost adoptate cu respectarea jurisprudenţei CEDO.

Organizaţiile semnatare ale apelului sunt Amnesty International Moldova, Promo-LEX, Centrul de Resurse Juridice din Moldova şi RCTV Memoria.