logo

Scrisoare deschisă către conducerea țării privind Proiectul legii drepturilor de autor


https://www.ipn.md/ro/scrisoare-deschisa-catre-conducerea-tarii-privind-proiectul-legii-drepturilor-7967_1090745.html

Asociația Națională „Copyright” și Asociația Națională a Producătorilor de Fonograme și Interpreți (ANPFI) au adresat o scrisoare deschisă conducerii țării în care atenționează că proiectul Legii drepturilor de autor este în incompatibilitate absolută cu statutul Moldovei de candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Reprezentanții celor două asociații, în numele a peste 650 de artiști, compozitori, interpreți și alte categorii de membri titulari, afirmă că Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală  (AGEPI) este împotriva titularilor de drepturi.

Într-o conferință de presă la IPN, președintele asociației „Copyright”, compozitorul Liviu Știrbu, a declarat că în proiectul elaborat de AGEPI există mai multe neconcordanțe care nu trebuie să se regăsească într-o lege care transpune directivele europene. „Mai mult ca atât, afirmațiile directorului AGEPI nu corespund realității și induc în eroare autorii și artiștii cărora li se promite un grad mai mare de protecție a drepturilor lor și vor primi și o remunerație mai mare. De asemenea, induc în eroare și autoritățile publice, inclusiv Guvernul”, a notat Liviu Știrbu.Compozitorul susține că în raportul său de expertiză, Centrul Național Anticorupție a atenționat asupra caracterului coruptibil al proiectului. Despre riscuri de corupție și incidente de integritate. De asemenea, sunt admise deficiențe care atribuie caracter incert normelor juridice și, respectiv, proceselor administrative reglementare. „CNA a subliniat că prevederile proiectului urmează să fie revizuite sub aspect conceptual. Astfel spus, tot proiectul trebuie revizuit”, afirmă Liviu Știrbu. Și deși conducerea AGEPI susține că există o expertiză CNA repetată, iar toate obiecțiile au fost epuizate, Centrul a precizat că o expertiză repetată nu poate fi efectuată. De asemenea, spune președintele „Copyright”, și Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției a precizat că mai multe prevederi trebuie revăzute pentru a corespunde criteriilor de calitate: accesibilitate, previzibilitate și claritate. Reprezentanții asociației acuză că au fost tăinuite și ședințele interministeriale, or la ele trebuie să participe toate părțile interesate pentru remedierea divergențelor.„Și Centrul de Armonizare a Legislației a remarcat încălcarea directivelor UE și a menționat că unele norme au fost interpretate greșit în raport cu directivele – fapt care a fost iarăși ignorat de AGEPI. Ținând cont de cele expuse de CNA, CAPC, MAEIE și Centrul de Armonizare, nu putem admite ca Parlamentul să aprobe o lege cu multiple derogări și încălcări de procedură. Mai ales că nu ne va face față în contextul obținerii de către Republica Moldova a statului de candidat pentru aderarea la UE”, a menționat Liviu Știrbu.

Reprezentanții Asociației Naționale „Copyright” și ai Asociației Naționale a Producătorilor de Fonograme și Interpreți, în numele a peste 650 de artiști, compozitori, interpreți și alte categorii de membri titulari, solicită Parlamentului Republicii Moldova să amâne aprobarea proiectului Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe până când vor fi prezentate rapoartele de expertiză de la organizațiile internaționale de profil la care s-au adresat.

Notă: Agenția IPN oferă dreptul la replică persoanelor care se consideră vizate în știrile realizate de pe declarațiile organizatorilor prezentei conferințe de presă, inclusiv prin facilitarea organizării altei conferințe de presă în condiții similare.