logo

Reuniune „1+1”: Chișinăul subliniază necesitatea de a anula taxele pentru fermierii din Dubăsari


https://www.ipn.md/ro/reuniune-11-chisinaul-subliniaza-necesitatea-de-a-anula-7965_1104585.html

Problemele cu care se confruntă fermierii din raionul Dubăsari au fost discutate astăzi la Bender, unde a avut loc cea de-a doua reuniune din acest an în formatul „1+1”. Negociatorul principal din partea Chișinăului, vicepremierul Oleg Serebrian, a subliniat necesitatea anulării de către Tiraspol a deciziilor abuzive privind impunerea ilegală de taxe și de restricții ce fac dificilă desfășurarea lucrărilor agricole pentru fermierii care au terenuri agricole amplasate după traseul Râbnița-Tiraspol, transmite IPN.

În discuțiile cu negociatorul Tiraspolului, Vitalii Ignatiev, Oleg Serebrian a solicitat să fie asigurată transportarea fără impedimente a produselor agricole, a materialului semincer și a echipamentelor necesare către și dinspre loturile de pământ, amplasate după traseul Râbnița-Tiraspol.

Vicepremierul pentru reintegrare a reiterat dificultățile cu care se confruntă cele opt școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană. A fost solicitată soluționarea problemei ce ține de returnarea și oferirea clădirilor proprii și adecvate procesului educațional, reducerea tarifelor la utilități la nivelul anului 2023, precum și renunțarea la procesări neautorizate de date cu caracter personal și la practica de remitere a citațiilor pentru evidența militară a elevilor.

A fost readusă în discuție situația deținuților ilegali din regiunea transnistreană. S-a cerut repetat eliberarea necondiționată conform exemplului lui Victor Pleșcanov , a celorlalți cetățeni ai Republicii Moldova ce sunt ilegal încarcerați și persecutați în regiune: Alexandru Dimov, Stanislav Menzarari, Vladimir Dudnic, Mihail Ermurachi, Vadim Pogorlețchii, A. Malîșev etc.

Referitor la pretențiile Tiraspolului privind procedura importurilor și exporturilor diferitor categorii de mărfuri (medicamente, echipamente radiologice, bunuri industriale și cu destinație strategică) s-a explicat în mod repetat că autorizarea, vămuirea și emiterea deciziilor de resort pentru categoriile respective de mărfuri este asigurată în condiții egale pentru toate companiile de pe ambele maluri ale Nistrului, conform rigorilor cadrului normativ, cu asigurarea standardelor de securitate și de calitate aprobate.

„Cu privire la politizarea continuă de către negociatorul de la Tiraspol a subiectului plăților vamale și ecologice aplicate în lumina prevederilor noii legislații a Republicii Moldova racordate la standardele Uniunii Europene s-a reamintit că aceste cerințe sunt valabile în mod uniform și nediscriminatoriu pentru toți agenții economici de pe ambele maluri ale Nistrului, care desfășoară activități licențiate, în baza actelor permisive și cu efectuarea operațiunilor comerciale prin punctele de control vamal ale Republicii Moldova”, precizează Biroul de reintegrare.