logo

R. Moldova va beneficia de finanţare europeană pentru proiecte de cercetare-dezvoltare


https://www.ipn.md/ro/r-moldova-va-beneficia-de-finantare-europeana-pentru-proiecte-de-cercetare-dezvo-7967_959897.html

R. Moldova va beneficia de finanţare din partea Uniunii Europene pentru proiectele de cercetare-dezvoltare în cadrul Programului european 7 pentru perioada 2007 – 2013, care va avea un buget total de cca 50 miliarde de euro în mai multe ramuri ale economiei. Vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ion Tighineanu, a declarat vineri, 16 iunie, în cadrul unei conferinţe de presă că Europa are nevoie de o industrie competitivă, care ar absorbi cele mai bune realizări ale ştiinţei, din acest motiv fiind elaborată recent Strategia MANUFUTURE, de cercetare pentru producţia industrială pentru următorii 20 de ani. RM este interesată în promovarea acestui proiect european, în scopul integrării în spaţiul de cercetare şi tehnologic european, a mai spus Tighineanu. RM a obţinut dreptul de a participa în programele-cadru de cercetare-dezvoltare ale Europei din 2002 şi timp de 4 ani a iniţiat participarea la mai multe proiecte. Potrivit lui Tighineanu, colectivele moldoveneşti de cercetare-dezvoltare nu trebuie să lucreze asupra unor proiecte mici, de importanţă locală, dar să-şi unească forţele pentru soluţionarea unor proiecte cu impact european. Vicepreşedintele Grupului de Nivel Înalt de elaborare a Strategiei Manufuture, Carlos Costa, a declarat că în Europa există deja de patru ani un proces de reflecţii asupra posibilităţilor creării unei industrii durabile şi competitive, în special pentru a face faţă competiţiei cu producţia ţărilor asiatice, Braziliei, Indiei etc. Este vorba de un proiect de creare a unei industrii competitive care ar aduce o bunăstare întregii Europe, mărind productivitatea, valoarea bunurilor, numărul locurilor de muncă. Potrivit lui, Programul- cadru 7 este deschis pentru foarte multe ţări din afara UE, acestea incluzând ţările candidate la aderare sau ţările din fosta zonă sovietică. Această participare are la bază un acord bilateral, ţările participând pe poziţii egale cu membrii UE. Vineri, 16 iunie, în cadrul AŞM a avut loc conferinţa şi ceremonia de iniţiere a implementării strategiei europene MANUFUTURE în Politica Industrială a Moldovei. Oaspeţii europeni au constatat că RM dovedeşte un simţ accentual al realităţilor strategice al viitorului comun european şi a dovedit că este interesată în mod major de a pune în practică idei europene de cea mai mare valoare, fiind un exemplu pentru celelalte ţări în practica politicilor industriale europene. Implementarea Proiectului European MANUFUTURE este prevăzută pentru perioada de până în 2020.