logo

Puțin peste 1000 de lei e ajutorul pe care îl pot cere beneficiarii de protecție internațională


https://www.ipn.md/ro/putin-peste-1000-de-lei-e-ajutorul-pe-care-7967_1066898.html

Cuantumul ajutorului bănesc pentru beneficiarii de protecție internațională, pentru anul 2019, va constitui 1046,25 lei (egal cu 15% din salariul mediu lunar prognozat: 6975 lei), transmite IPN cu referire la o decizie aprobată de Guvern.

Ajutorul bănesc este oferit în baza cererii depuse de persoanele cu statutul respectiv, dacă sunt lipsite de mijloace. Ajutorul se acordă pentru o perioadă de șase luni.

În perioada 2011- 2018, au beneficiat de astfel de ajutor bănesc 114 persoane.