logo

Preşedintele AŞM a prezentat propuneri de reformare a comunităţii ştiinţifice


https://www.ipn.md/ro/presedintele-asm-a-prezentat-propuneri-de-reformare-a-comunitatii-stiintifice-7967_1023038.html

Preşedintele Academiei de Ştiinţe din Moldova, Gheorghe Duca, consideră că este stringent necesar ca ştiinţa să aibă o participare şi o influenţă mai mare în societate. În cadrul unei conferinţe de presă, preşedintele AŞM a prezentat un proiect care prevede mai multe acţiuni şi propuneri de reformare a comunităţii ştiinţifice, transmite IPN.

Gheorghe Duca a declarat că anterior, după multiple evaluări naţionale şi internaţionale, dar şi după consultările cu partenerii externi, a fost elaborat un proiect de reforme care a fost distribuit spre aprobare autorităţilor, însă acesta nu a fost susţinut. Acum mediul academic vine cu un nou proiect care, în opinia sa, conţine acţiuni concrete şi eficiente pentru reformarea comunităţii ştiinţifice.

Potrivit noului concept, prezentat de preşedintele AŞM, urmează a fi instituit Consiliul naţional pentru cercetare şi dezvoltare, care ar avea rolul unui organ consultativ al premierului, ce urmează să examineze proiecte de politici în domeniul cercetării propuse de autorităţi. Ulterior consiliul, va veni cu recomandări şi propuneri privind volumul mijloacelor financiare pentru implementarea acestora. La fel, se propune crearea Agenţiei naţionale pentru cercetare şi inovare, care urmează să reprezinte autoritatea administrativă centrală, responsabilă de elaborarea şi realizarea politicilor în domeniul cercetării, de distribuirea alocaţiilor bugetare pentru proiecte în bază de concurs. La fel, agenţia ar urma să elaboreze programul naţional de cercetare.

O altă propunere vizează reformarea AŞM, care ar urma să devină o entitate juridică autonomă, care va funcţiona pe principiile autoadministrării. În componenţa academiei urmează să rămână organizaţiile fondate de academie, organul decizional urmează să fie Adunarea Generală şi prezidiumul academiei. Potrivit proiectului, AŞM va fi finanţată de la bugetul de stat în proporţie de cel puţin de 40% din finanţarea totală a ştiinţei şi inovării. Academia nu se va mai ocupa de elaborarea politicilor de stat în domeniul ştiinţei, aceste competenţe fiind atribuite Agenţiei naţionale pentru cercetare şi inovare, care va fi creată.

„În ultimii ani se discută intens despre reformarea domeniului cercetării. Având experienţa acumulată, consideră că comunitatea ştiinţifică a ajuns la maturitatea necesară de a promova o nouă abordare pentru dezvoltarea de mai departe a ştiinţei naţionale, una ancorată în spaţiul european de cercetare”, a notat Gheorghe Duca.

Potrivit lui, proiectul propus de AŞM urmează a fi transmis Guvernului.