logo

Politicile sociale inadecvate generează tuberculoză


https://www.ipn.md/ro/politicile-sociale-inadecvate-genereaza-tuberculoza-7967_958811.html

Menţinerea tendinţei de agravare a situaţiei în domeniul tuberculozei pe parcursul mai multor ani se datorează politicilor sociale inadecvate ale statului, a afirmat pentru Info-Prim Neo Ion Mereuţă, doctor habilitat în medicină, profesor universitar. Mereuţă consideră că includerea tuberculozei şi altor boli sociale în lista maladiilor tratate din asigurările medicale obligatorii este o eroare, care, iminent, duce la majorarea numărului de îmbolnăviri. Incluse în lista respectivă, bolile sociale rămân a fi tratate doar după depistare, lucrul profilactic fiind totalmente ignorat. Aceasta în condiţiile când, spune sursa citată, circa 450 de mii de oameni din localităţile rurale nu au poliţe de asigurare medicală. Doctorul habilitat în medicină este sigur că prevenirea şi tratarea maladiilor sociale trebuie efectuate prin programe solide de stat, prin crearea unui Fond Naţional al Sănătăţii, care va finanţa aceste activităţi. „Dacă statul nu va depune toate eforturile pentru profilactica maladiilor social -condiţionate, vom culege rezultate greu de imaginat”, a spus Ion Mereuţă, adăugând că tuberculoza este boala sărăciei şi apare acolo, unde există subalimentaţia, care, la rândul ei, provoacă schimbări imunologice. O altă cauză, nu mai puţin importantă, a majorării numărului de îmbolnăviri de tuberculoză şi a altor maladii sociale, este migraţia excesivă a populaţiei şi lipsa unui control adecvat al persoanelor care iese şi intră în ţară. Ion Mereuţă afirmă că toate persoanele, care pleacă peste hotarele R.Moldova, trebuie să treacă o testare serioasă şi să iasă cu un certificat de sănătate, iar cei care intră, să facă investigaţiile de rigoare şi să nu fie admişi în ţară fără acest certificat. „Trebuie să ne gândim la fondul genetic, în caz contrar ţara în care există 179 mii de invalizi, 15 mii bolnavi de tuberculoză, 200 de mii de bolnavi psihiatrici, ţara, în care de mai mulţi ani nu există spor natural, dar există migraţie excesivă, copii părăsiţi, bătrâni neîngrijiţi, unde există criza demnităţii, mentalităţii, moralităţii, nu are sorţi de izbândă”, a declarat Ion Mereuţă. În anul trecut în Moldova, inclusiv regiunea transnistreană, au fost înregistrate circa 5600 cazuri de tuberculoză, ceea ce este cu circa 500 de cazuri mai mult, decât în anul 2004. Morbiditatea a constituit 133,4 îmbolnăviri la o sută de mii de populaţie, iar incidenta tuberculozei s-a majorat cu 9,2 % faţă de anul precedent. Cea mai mare incidenţă a tuberculozei s-a înregistrat în raioanele Criuleni, Străşeni, Călăraşi, Ialoveni, municipiul Chişinau, Telenesti, Ungheni. Specialiştii afirmă că profilaxia şi depistarea tuberculozei este mult mai complicată decât a altor boli contagioase. În cazul tuberculozei, ca boală infecţioasă, lipseşte perioada de incubaţie, tuberculoza se caracterizează prin afectarea tuturor organelor şi sistemelor omului, din care cauză simptomele clinice pot fi multiple, tuberculoza are o simptomatică limitată, sau chiar uneori nu are simptome clinice caracteristice.