logo

Plățile percepute de Termoelectrica de la consumatorii cu încălzire autonomă sunt ilegale, avocat


https://www.ipn.md/ro/platile-percepute-de-termoelectrica-de-la-consumatorii-cu-incalzire-7967_1081433.html

Avocatul Nicolae Marian susține că plățile pentru tranzitul energiei termice prin țevile aflate în apartamentele debranșate de la sistemul de încălzire centralizat sunt ilegale. Potrivit lui, energia termică – proprietate a SA „Termoelectrica” – fără acordul consumatorului cu încălzire autonomă, trece prin apartamentul acestuia și se vinde celorlalte persoane. Acest fapt are loc fără ca să se impună anumite condiții financiare reciproc avantajoase pentru consumator și „Termoelectrica” în acest sens, iar câștigul din activitatea de întreprinzător fiind extins doar peste interesele furnizorului.

Într-o conferință de presă la IPN, Nicolae Marian a declarat că, potrivit prevederilor legale, între consumator și furnizor trebuie să existe un contract, care actualmente lipsește. „Odată ce nu avem un asemenea contract, decade posibilitatea „Termoelectrica” de a încasa în general pe de o parte plățile pentru furnizarea energiei termice. Însă, pe de altă parte, avem Legea cu privire la locuințe, care ne spune că în cazul furnizării unor servicii care nu sunt contorizate individual, contorizarea se face de către cooperativa sau asociația de co-proprietari în condominiu, care, la rândul său, distribuie cantitatea de beneficii utilizate de către fiecare consumator în parte”, explică doctorul în drept.

Potrivit lui, „Termoelectrica” își motivează încasarea plăților pentru tranzitul țevilor de energie termică care trece prin apartamentele debranșate de la sistemul centralizat prin faptul că sunt suportate o serie de pierderi, pe care urmează să le achite consumatorul, inclusiv cel cu încălzire autonomă. Or, legea spune clar că tarifele și componentele tarifelor pentru energia termică nu includ și nu iau în calcul pierderile supranormative de energie termică, precum și alte consumuri sau cheltuieli nejustificate. „Aceasta ar însemna că toate pierderile supranormative de energie termică urmează să fie achitate și suportate nemijlocit de furnizor”, a notat Nicolae Marian.

„O altă întrebare cheie este – de ce „Termoelectrica”, desfășurând activitatea sa de întreprinzător, urmează să agonisească venituri prin prisma casei mele, făcând afacere pe apartamentul care îmi aparține, însă eu nu am dreptul să beneficiez de anumite oportunități sau înlesniri de la „Termoelectrica” nemijlocit?”, se întreabă apărătorul.

Avocatul a menționat că persoanele, care nu sunt de acord cu încasarea plăților pentru tranzitul energiei termice prin țevile aflate în apartamentele debranșate de la sistemul de încălzire centralizat, sunt îndemnate să se alăture în cadrul unei cauze aflate pe rolul Curții de Apel Chișinău. Cauza a ajuns pe rol, după ce a fost ridicată excepția de neconstituționalitate a hotărârii Guvernului prin prisma căreia se întemeiază de drept cerințele SA „Termoelectrica” privind încasarea acestor sume bănești. Curtea Constituțională, când a examinat excepția de neconstituționalitate, a dispus sistarea examinării controlului constituționalității, motivând prin faptul că este vorba despre exercitarea controlului asupra unui regulament, care vine în aplicare a legii și acest exercițiu urmează să fie efectuat de către instanța de contencios administrativ. Potrivit lui, consumatorii afectați trebuie să formuleze o cerere de co-participare procesuală în cadrul dosarului civil cu numărul 3-145/20.

Profesorul Alexandru Arsene, doctor habilitat în drept constituțional, a declarat că prevederile constituționale garantează dreptul la proprietate privată și protecția acesteia. Or, în situația în care o instituție a statului atentează la această proprietate, persoana este în drept să apeleze la instanța de judecată, pentru că aceasta este o cale democratică pentru restabilirea drepturilor. „Există aceste prevederi și mecanismul pe care l-ați pus în mișcare este argumentat. Sperăm, cu eforturi comune, în baza legii și a Constituției ca lege supremă a poporului, vom reuși să soluționăm această problemă”, a mai spus Alexandru Arsene.