logo

Până la cinci mii de înhumări sunt efectuate anual pe teritoriul cimitirelor din Chișinău


https://www.ipn.md/ro/pana-la-cinci-mii-de-inhumari-sunt-efectuate-anual-7967_1103041.html

Anual în cimitirele din Chișinău sunt efectuate până la 5000 de înhumări. Din cele zece cimitire pe care le gestionează întreprinderea municipală „Combinatul Servicii Funerareˮ, înhumările au loc, preponderent, pe teritoriul cimitirului „Sf. Lazărˮ. Din cauza lipsei de spațiu disponibil, este stopată arendarea locurilor de înhumare la cimitirul „Central” din strada Armenească, cu unele excepții.

Într-un răspuns pentru IPN, administrația Combinatului Servicii Funerare a precizat că loturile de pământ destinate înhumărilor la cimitirul „Central” se distribuie persoanelor decorate cu distincții în muncă și luptă (Ordinul Republicii sau Ordinul Ștefan cel Mare, sau distincții de stat ale URSS similare acestora). Beneficiază de dreptul rezervării loturilor la cimitirul Central și rudele de gradul I ale persoanei înmormântate în cimitir, în baza actelor de confirmare a gradului de rudenie. După caz, se permite înhumarea rudelor în aceleași morminte.

De asemenea, în limita disponibilității, la propunerea unor instituții publice, primarul general aprobă distribuirea sau concesionarea de locuri pentru înhumarea unor personalități marcante. Potrivit regulamentului pentru arendarea loturilor, se depune cererea respectivă către organele corespunzătoare cu achitarea taxelor stabilite prin Decizia CMC. Concesiunea se înscrie în registru și se eliberează autorizația. În cimitirele din orașul Chișinău pot fi înhumate persoanele pe locurile autorizate.

Cât ține de cererile cetățenilor privind incinerarea persoanelor decedate, această procedură se bucură de interes în rândul cetățenilor. Însă, din cauza lipsei unui crematoriu în Republica Moldova, cetățenii solicită prestarea serviciului respectiv în afara republicii.