logo

Pagina web oficială a Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe, disponibilă în limbile rusă și engleză


https://www.ipn.md/ro/pagina-web-oficiala-a-centrului-de-tehnologii-informationale-in-7542_1068472.html

Instituția publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) a lansat astăzi  versiunile în rusă și engleză ale paginii sale web oficiale www.ctif.gov.md. Traducerea paginii electronice a fost efectuată de către specialiști din cadrul CTIF și are scopul de a asigura accesul la informații al vorbitorilor de limbă rusă din țară și de peste hotare, precum și al vorbitorilor de limbă engleză din alte țări interesați de activitățile și serviciile prestate de instituție.

Directorul
CTIF, Corneliu Jaloba, și-a exprimat încrederea că lansarea versiunilor în  limbile rusă și engleză ale site – ului va stimula comunicarea subdiviziunilor instituției cu actualii şi potenţialii săi clienți, cu utilizatorii serviciilor electronice financiare și fiscale, fapt ce va ajuta instituția să devină un partener de încredere pentru toţi cei care utilizează sau doresc să utilizeze serviciile electronice.

Noua versiune a paginii web oficiale a CTIF, elaborată
de un grup de tineri specialiști IT din cadrul instituției, a fost lansată în luna mai 2019. Site - ul cuprinde șase secțiuni ce conțin informații detaliate despre activitățile, serviciile și produsele oferite de CTIF, dar și despre suportul tehnic și consultativ acordat de instituție utilizatorilor sistemelor informaționale pe care le administrează. Informațiile respective sunt incluse în secțiunea Suport clienți, în care vizitatorii site – ului pot găsi răspunsuri la cele mai frecvente întrebări privind serviciile financiare și fiscale electronice, serviciile de brokeraj vamal și antrepozit vamal, dar și datele de contact ale specialiștilor din secțiile suport clienți și ale reprezentanților CTIF în teritoriu de la care pot primi consultații.

Misiunea de bază a CTIF este de a administra, dezvolta, menține și a asigura funcționarea sistemelor informaționale
în domeniile finanţe publice, achiziții publice, fiscal şi vamal, a asigura administrarea și întreținerea infrastructurii TIC și a altor infrastructuri conexe activității desfășurate în cadrul Ministerului Finanțelor și al autorităților din subordinea acestuia, implementarea tehnologiilor informaționale atât în cadrul ministerului și autorităților din subordine, cât și în afara acestuia, pe întreg teritoriul țării.

Pe lângă serviciile ce decurg din misiunea sa de bază, CTIF prestează și alte servicii:
eliberează semnături electronice, asigură conectarea agenților economici la serviciile fiscale electronice, oferă servicii contabile în sectorul bugetar, instruiri în domeniile finanțe publice, fiscal și vamal, servicii vamale conexe, inclusiv de brokeraj vamal, antrepozite vamale și de măsurări, precum și o gamă largă de servicii poligrafice.

 

Serviciul de presă al CTIF

                                          30 septembrie 2019

 

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.