logo

Noi decizii aprobate de Comisia pentru Situații Excepționale


https://www.ipn.md/ro/noi-decizii-aprobate-de-comisia-pentru-situatii-exceptionale-7967_1090749.html

Punctele vamale prin care e permis importul produselor petroliere prin intermediul mijloacelor de transport auto vor fi extinse potrivit unei decizii a Comisiei pentru Situații Excepționale. Astfel, importul va fi permis și prin punctele Giurgiulești-Galați, Cahul-Oancea și Sculeni-Sculeni. La importul produselor petroliere originare din țările membre ale UE prelevarea probelor de către organismul de inspecție nu va fi necesară în cazul prezentării declarației de conformitate și a raportului de inspecție eliberat de un laborator acreditat în Uniunea Europeană, transmite IPN.

De asemenea, CSE a stabilit un mecanism provizoriu în vederea reglementării relațiilor comercial-economice desfășurate de către agenții economici din regiunea transnistreană. Mijloacele financiare acumulate de Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan (MGRES) din plățile pentru energia electrică consumată de utilizatorii de pe malul drept al Nistrului vor putea fi utilizate de către agenții economici înregistrați în conformitate cu legislația Republicii Moldova pentru procurarea bunurilor de consum destinate cetățenilor din regiunea transnistreană. Implementarea acestui mecanism provizoriu va fi monitorizată de către un grup de lucru interinstituțional, coordonat de către viceprim-ministrul pentru reintegrare.

Totodată, a fost prelungit, până la 31 august, termenul de valabilitate a Autorizației de mediu privind gestionarea deşeurilor și a Autorizației de emisie a poluanților în atmosferă de la surse fixe, eliberată pentru SATD „Uzina Metalurgică Moldovenească”.

CSE a mai decis alocarea unor mijloace financiare din Fondul de intervenție al Guvernului, în scopul gestionării crizei refugiaților ucraineni. Peste 1 milion de lei au fost repartizați angajaților structurilor teritoriale de asistență socială antrenate direct în procesul de gestionare a fluxului migrațional de refugiați în perioada aprilie-iunie 2022. Alte 3,5 milioane lei vor fi distribuiți APL de nivelul II și circa 1,2 milioane – APL de nivel I pentru pentru întreținerea Centrelor de plasament pentru refugiați. În același scop, Ministerului Muncii și Protecției Sociale îi vor fi alocate în jur de 2,6 milioane lei, iar Ministerului Culturii – circa 300 de mii de lei.

În legătură cu sistarea activității de bază a Centrului „Moldexpo” și lipsa surselor de venit, membrii CSE au dispus ca Ministerul Muncii și Protecției Sociale să acopere cheltuielile de salarizare a personalului antrenat în gestionarea Centrului de plasament temporar pentru refugiați din cadrul instituției.