logo

Milioane de lei vor fi economisite de companiile din Moldova care au obţinut credite şi granturi în cadrul programului MoSEFF


https://www.ipn.md/ro/milioane-de-lei-vor-fi-economisite-de-companiile-din-moldova-care-au-obtinut-cre-7542_1064752.html

Comunicat de presă  12.05.2011

Milioane de lei vor fi economisite de companiile din Moldova care au obţinut credite şi granturi în cadrul programului MoSEFF

În  februarie 2010, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a lansat Linia de Finanţare pentru Eficienţa Energetică în Moldova (MoSEFF). Obiectivul  principal al acesteia este de a  finanţa modernizarea companiilor private pentru a reduce costurile de energie şi îmbunătăţirea competitivităţii producţiei acestora. Linia de credit BERD a oferit 20 de milioane euro pentru atare proiecte.

În prezent, companiile din Republica Moldova folosesc în medie de 3 ori mai multă energie per unitate de producţie în comparaţie cu întreprinderile din UE. Preţurile  la resursele energetice importate în Moldova se apropie de cele europene şi au o tendinţă de creştere permanentă, ceea ce reduce competitivitatea producţiei moldoveneşti atât pe piaţa  internă, cât şi pe cea externă. Ca rezultat al crizei economice întreprinderile din Moldova întâlnesc dificultăţi în modernizarea echipamentului învechit şi ineficient, din cauza lipsei de capital, şi sunt  limitate în obţinerea creditelor. Din această cauză  acest tip de împrumuturi este foarte atractiv.

Pe parcursul unui singur an aproximativ 60 de companii din Moldova, care  intenţionează să înlocuiască echipamentul învechit cu unul modern, eficient energetic şi să reducă cheltuielile de producţie şi energie, au aplicat pentru participare la proiectul MoSEFF. Aceste companii reprezintă  industria,  alimentară, de prelucrare a lemnului, precum şi industria de construcţie, agro-industrială, IT şi alte sectoare.

Aproximativ 18 întreprinderi au obţinut deja împrumuturi pentru implementarea a circa 35 proiecte. 12  proiecte mici şi mijlocii au fost finalizate în 2010 şi la începutul anului 2011. Valoarea creditelor variază de la câteva mii până la 2 milioane euro. Au fost deja aprobate credite MoSEFF în valoare de  aproximativ 8 milioane euro şi granturi de circa 1, 26 milioane euro. Proiectele aprobate pot duce la o economie de energie de aproximativ 102,000 MWh  energie primară şi reducerea emisiilor de CO2 cu 27,400  tone. Perioadele de recuperare a investiţiilor în cadrul MoSEFF sunt de 3-7 ani. În unele proiecte capitalul investit poate fi rambursat chiar şi în mai puţin de 2 ani.

Printre companiile – care deja au primit credite în cadrul MoSEFF sunt: Covoare-Ungheni, Orhei-Vit, Moldagrotehnica, Ungheni-Vin, Stejaur, Coloteia, etc.  După auditul independent al proiectelor finalizate, efectuat de către compania austriacă ALLPLAN, aceste întreprinderi pot primi componenta de grant ce constituie  10-20% din împrumutul MoSEFF. Valoarea grantului depinde de cantitatea de energie economisită şi reducerea de emisii de CO2.

Creditele în cadrul facilităţilor de finanţare BERD sunt emise prin intermediul a trei bănci partenere ale liniei de finanţare MoSEFF - Moldova-Agroindbank, Moldindconbank şi Banca Comercială Română. Asistenţa tehnică gratuită  este oferită întreprinderilor de către compania germană de consultanţă Fichtner, în cooperare cu experţii locali. Co-finanţarea pentru efectuarea auditelor energetice şi a unei planificări detaliate este  posibilă în cadrul Programului ТАМ-BAS al BERD în Moldova.

Companiile din Moldova pot aplica pentru creditele MoSEFF pentru proiecte de eficienţă energetică până în septembrie 2011.

Informaţia referitor la studiile de caz din Republica Moldova şi alte ţări poate fi găsită  pe site-ul MoSEFF -
http://www.moseff.org.


                                                                                           #

BERD este unul dintre cei mai mari investitori în Republica Moldova, care a oferit peste 460 milioane euro în împrumuturi pentru diferite sectoare ale economiei moldoveneşti. Este deţinută de 61 ţări şi două organizaţii internaţionale (
www.ebrd.com).

Compania germană de consultanţă Fichtner, înfiinţată în anul 1922, este un lider pe piaţa serviciilor
de consultanţă energetică. 1600 de angajaţi ai acestei companii activează în întreaga lume (www.fichtner.de).Ascultaţi

Citiţi fonetic