logo

La Cluj-Napoca se încheie prima ediţie a Festivalului „Basarabia”


https://www.ipn.md/ro/la-cluj-napoca-se-incheie-prima-editie-a-festivalului-basarabia-7967_958528.html

Luni, 27 martie, la Cluj-Napoca (România) se încheie prima ediţie a Festivalului „Basarabia”, cu un concert de gală prezentat de ansamblul “Pe-un picior de plai”. În cadrul programului pentru zilele de duminică şi luni, 26-27 martie, sunt prevăzute dezbateri la tema “Noile perspective europene ale Republicii Moldova”, demonstrarea filmului documentar “Satul din oglindă”de OWH Studio, a filmului artistic “Tunul de lemn” după romanul cu acelaşi nume semnat de Nicolae Esinenco. În aceleaşi zile va fi ţinută slujba religioasă de rememorare a Actului unirii din 1918 a Basarabiei cu România, depunerea de coroane şi flori la bustul lui Onosifor Ghibu, degustarea de bucate tradiţionale moldoveneşti, workshop-ul “Viitorul intelectualităţii basarabene – încotro?”. Festivalul „Basarabia” a demarat la 25 martie curent şi este consacrat Actului Unirii de la 27 martie, 1918. În prima zi a fost inaugurată o expoziţie de fotografii care marchează principalele repere istorice ale statornicirii statalităţii moldoveneşti. La fel, au avut loc dezbateri în baza cărţii “Basarabia” după Paul Goma, cunoscut scriitor român, născut la Orhei. Clujenii au avut posibilitatea să vizioneze filmul “Lăutarii” a renumitului regizor din Republica Moldova Emil Loteanu. Acţiunea a avut loc graţie efortului Grupului de Iniţiativă Basarabeană, asociaţie nonguvernamentală a studenţilor din Republica Moldova, care studiază în universităţile din capitala Ardealului.