logo

La 12 iunie AŞM va sărbători cea de-a 60-a aniversare de la crearea primelor instituţii de cercetări ştiinţifice


https://www.ipn.md/ro/la-12-iunie-asm-va-sarbatori-cea-de-a-60-a-aniversare-de-la-crearea-primelor-ins-7967_959802.html

Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) va sărbători luni, 12 iunie, cea de-a 60-e aniversare de la crearea primelor instituţii de cercetări ştiinţifice. Cu acest prilej, luni va avea loc deschiderea Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a AŞM. În aceeaşi zi îşi va începe lucrările sesiunea festivă a Adunării Academiei de Ştiinţe a Moldovei. În contextul acestui eveniment, în zilele de 9 şi 10 iunie în cadrul AŞM au fost organizate o serie de manifestări axate pe istoria dezvoltării ştiinţei în R. Moldova şi problemele actuale cu care se confruntă comunitatea ştiinţifică. În cadrul AŞM activează şase Secţii de ştiinţe, între care economice şi matematice; biologice, chimice şi ecologice; fizice şi inginereşti; medicale; agricole; umanistice şi arte. Actualmente corpul academic al AŞM întruneşte 47 de academicieni, 60 de membri corespondenţi şi 38 membri de onoare.