logo

Jumătate din studenţii intervievaţi invocă cazuri de plagiere în instituţiile de învăţământ


https://www.ipn.md/ro/jumatate-din-studentii-intervievati-invoca-cazuri-de-plagiere-in-institutiile-de-7542_1064876.html


Jumătate din studenţii intervievaţi invocă cazuri de plagiere în instituţiile de învăţământ

În universitatea dvs. există un cod de conduită/etică pentru studenţi şi angajaţi? Profesorii vă informează despre criteriile de evaluare a cunoştinţelor? Se copie la lucrări de control, teste si examene? Există practica de plagiere a eseurilor şi tezelor de licenţă? Transparency International – Moldova a adresat aceste întrebări studenţilor din universităţile din mun. Chişinău[1].

Rezultatele sondajului expres atestă ca 91% din studenţii intervievaţi apreciază faptul că profesorii îi informează despre criteriile de evaluare a cunoştinţelor; 80% consideră că profesorii depun efort pentru ca prelegerile să fie clare şi utile pentru studenţi; 67% afirmă că evaluează calitatea prelegerilor profesorilor; 85% confirmă existenţa unor coduri de conduită etică în cadrul universităţilor în care studiază şi susţin că sunt familiarizaţi cu prevederile acestora. În ce priveşte aplicarea Codului, doar ¼ dintre respondenţi cred că cei care îl încalcă sunt sancţionaţi. Aproape jumătate dintre respondenţi susţin că studenţii întreprind tentative de mituire a profesorilor şi circa 1/3 – că profesorii sunt cei care solicită bani, cadouri şi favoruri pentru a-i nota mai bine pe studenţi.

Studenţii vin cu un şir de propuneri de îmbunătăţire a vieţii universitare. Printre acestea figurează modernizarea stilului de predare, inclusiv prin prezentări computerizate, sporirea transparenţei şi a obiectivităţii în aprecierea cunoştinţelor, suplimentarea orelor practice, modernizarea laboratoarelor, o atitudine mai principială fată de studenţii cu o reuşită proastă, efectuarea reparaţiilor şi asigurarea unor condiţii mai bune la cămine; îmbunătăţirea calităţii alimentaţiei în cantinele universitare.

Rezultatele intervievării atestă o situaţie îngrijorătoare privind practicile de copiere şi plagiat: circa 2/3 din respondenţi afirmă că în instituţia în care învaţă se copie la examene, teste şi circa jumătate din respondenţi cunosc despre cazuri de plagiere a referatelor şi tezelor de licenţă.

În acest context este alarmantă extinderea, pe parcursul mai multor ani, a fenomenului de comercializare a tezelor şi referatelor prin intermediul Internet-ului, anunţurilor prin poşta electronică şi prin aşa-numită „publicitate stradală”, prin care se promovează practici ilicite de furt intelectual. Trezeşte încă mai multă nedumerire prezenţa clauzei de drept de autor pe paginile web ale unor companii care intermediază furtul intelectual (Copyright © Diplom.md ® ).

TI – Moldova a atenţionat Ministerul Educaţiei şi Ministerul Afacerilor Interne asupra situaţiei alarmante în contextul practicilor de copiere şi plagiat în instituţiile superioare de învăţământ, precum şi asupra extinderii fenomenului de comercializare a tezelor şi referatelor prin Internet (www.diplom.md, www.teza.md) şi „publicitatea stradală”, prin  care se promovează fraudele intelectuale.

Totodată, având în vedere faptul că Ministerul Educaţiei este autoritatea responsabilă pentru calitatea educaţiei, iar Ministerul Afacerilor Interne – pentru combaterea diferitor tipuri de fraude, autorităţile în cauză au fost somate să ia atitudine faţă de cele semnalate şi, în cazul în care cadrul legal nu prevede sancţiuni semnificative pentru persoanele care practică sau intermediază furtul intelectual, autorităţilor li s-a cerut să recurgă la dreptul de a iniţia stabilirea unor asemenea sancţiuni.

În calitate de recomandare în acest context, TI-Moldova sugerează de a recurge la practica altor ţări în utilizarea sistemelor informaţionale de identificare a cazurilor de plagiat şi combaterea acestui fenomen.  

Sondajul expres a fost efectuat în cadrul proiectului de monitorizare a implementării Strategiei Naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei finanţat de Fundaţia Soros-Moldova şi Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă.[1] Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea Tehnică din Moldova, Universitatea Liberă Independentă din Moldova şi Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.