logo

Înregistrarea organizațiilor necomerciale trece la altă structură de stat


https://www.ipn.md/ro/inregistrarea-organizatiilor-necomerciale-trece-la-alta-structura-de-stat-7967_1038243.html

Guvernul a aprobat transferul de la Ministerul Justiției către Agenția Servicii Publice a competențelor de înregistrare și monitorizare a organizațiilor necomerciale. Astfel, Agenția Servicii Publice va fi împuternicită să înregistreze partidele politice, publicațiile periodice, agențiile de presă, asociațiile obștești, fundațiile, patronatele, sindicatele, organizațiile de mediere, cultele religioase și  părțile lor componente, transmite IPN cu referire la un comunicat de presă al Ministerului Justiției.

Ministerul Justiției va păstra, în limitele stabilite de legile speciale, dreptul de avertizare a unor organizații necomerciale în cazul constatării abaterilor de la prevederile statutare. De asemenea, va sesiza instanțele judecătorești privind suspendarea activității sau lichidării organizaților necomerciale, în cazurile în care acestea vor desfășura activitate contrar prevederilor legale.

Transferul responsabilității de înregistrare și monitorizare a organizațiilor necomerciale se efectuează în contextul reformei de modernizare a serviciilor publice, inițiate de Guvern. Concentrarea serviciilor publice într-o singură instituție de stat va facilita prestarea acestora.

În prezent, 11567 de organizații necomerciale figurează în Registrul de stat al Ministerul Justiției. Dintre acestea, 8206 sunt asociații obștești, 2688 – culte religioase și 45 – partide politice.

Agenția Servicii Publice este creată prin reorganizarea Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat – Registru”. Fondator este Guvernul, care a delegat exercitarea funcției respective către Cancelaria de Stat. Agenția Servicii Publice va prelua și competențele Camerei Înregistrării de Stat, Întreprinderii de Stat „Cadastru” (din subordinea Ministerului Justiției) și a Serviciului Stare Civilă (din subordinea Ministerului Economiei).