logo

În R. Moldova la o mie de femei revin 927 de bărbaţi


https://www.ipn.md/ro/in-r-moldova-la-o-mie-de-femei-revin-927-de-barbati-7967_958802.html

În R. Moldova la o mie de femei revin 927 de bărbaţi, astfel că şi recensământul din 2004 a demonstrat că populaţia de sex feminin continuă să fie predominantă. În anul 2004 ponderea femeilor a constituit 51,9 la sută, iar în 1989 - 52,3 la sută din populaţia ţării. Datele oficiale ale ultimului recensământ demonstrează că numărul femeilor înregistrate a fost de 1 milion 755 de mii 643, depăşind cu 128 mii numărul bărbaţilor. Totodată, statistica de la sfârşitul anului 2004 arată că femeile sunt mai numeroase şi după vârsta de 30 de ani. În Republica Moldova se face evidentă accentuarea procesului de îmbătrânire demografică. Ponderea minorilor până la 15 ani a constituit 21%, micşorându-se cu 8,6 la sută comparativ cu anul 1989. În acelaşi timp, numărul populaţiei peste vârsta aptă de muncă a înregistrat o descreştere cu 0,5 puncte procentuale, constituind 14,8 la sută din totalul populaţiei. În 1989 aceste categorii de populaţie constituiau respectiv 29,6% şi 12,6%, iar în 2004 - 21,0% şi 14,3%. La recensământul din 2004 au fost înregistrate 97 de persoane cu vârstă de peste 100 de ani, 85 din acestea fiind femei, iar 79 persoane locuiau la ţară. Cât priveşte populaţia aptă de muncă, această categorie a înregistrat o pondere de 63,9%, majorându-se cu 8,8 puncte procentuale faţă de anul 1989. Această majorare se datorează natalităţii înalte din anii optzeci, precum şi majorării vârstei de pensionare. În 15 ani în R. Moldova a crescut şi vârsta medie a populaţiei, constituind în 2004 35,3 ani, inclusiv a femeilor - 36,8 ani şi a bărbaţilor – 33,6 ani. Vârsta medie în Germania este de 41,3 ani, iar în România - 37,3 ani.