logo

În primii ani de funcționare a ZLSAC comerțul cu UE a cunoscut o evoluție pozitivă, expert


https://www.ipn.md/ro/in-primii-ani-de-functionare-a-zlsac-comertul-cu-ue-a-cunoscut-o-evolutie-poziti-7966_1037824.html

În primii ani de funcționare a ZLSAC, comerțul Republicii Moldova cu UE a cunoscut o evoluție pozitivă. Deși, prețurile la export s-au redus, creșterea volumului fizic al exportului s-a accelerat, iar în consecință valoarea livrărilor de bunuri către UE s-a majorat. Pe de altă parte, importul a cunoscut o evoluție negativă. Acest fapt a fost influențat de creșterea modestă a volumului fizic la importurile din UE și de reducerea prețurilor la import. Drept urmare, raporturile comerciale s-au îmbunătățit, iar în 2016, comparativ cu 2014, deficitul balanței comerciale cu UE s-a înjumătățit. Constatările se regăsesc într-o analiză realizată de către Alexandru Fala, expert al Centrului Analitic Independent Expert Grup, transmite IPN.

Expertul menționează că liberalizarea comerțului cu Uniunea Europeană nu a provocat șocuri pentru sectoarele vulnerabile ale economiei naționale, cum ar fi agricultura. Mai mult, majorarea exportului de produse agro-alimentare a depășit importul acestor bunuri din UE.

Totodată, potrivit lui Alexandru Fala, încă nu se atestă o schimbare semnificativă structurii economiei naționale, deși implementarea ZLSAC a favorizat exportul și implicit dinamica economică. Astfel, exportul în UE continuă să fie dominat de produse ce provin din sectoare economice ce se bazează pe utilizarea extensivă a forței de muncă, cum ar fi: agricultura și industriile ce activează în baza de lohn. Deși funcționarea ZLSAC reprezintă o precondiție pentru modernizarea țării, asigurarea restructurării și dezvoltării economice a Republicii Moldova poate fi realizată doar în contextul implementării autentice a reformelor, menționează expertul.