logo

Examenele naționale de absolvire din sesiunea 2020, anulate


https://www.ipn.md/ro/examenele-nationale-de-absolvire-din-sesiunea-2020-anulate-7967_1073691.html

Examenele naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general, sesiunea 2020, sunt anulate. Parlamentul a susținut, în ședința din 21 mai, proiectul de lege înaintat de Guvern în acest sens, transmite IPN.

Potrivit ministrului educației, culturii și cercetării, Igor Șarov, pentru elevii care finalizează clasa a IX-a și, respectiv, clasa a XII-a vor fi eliberate certificate de studii gimnaziale, respectiv, diplome de bacalaureat cu medii anuale la disciplinele școlare și media generală mai mari sau egale cu „5” (cinci). În acest sens se vor calcula notele pentru probele de examen în baza notelor obținute pe parcursul claselor VII-IX sau pe parcursul claselor de liceu. Notele pentru probele de examen reprezintă media aritmetică, cu rotunjire până la întreg, a mediilor anuale obținute de elevi pe parcursul claselor VII-IX, respectiv a claselor X-XII la disciplinele respective.

Elevii din clasele a IX-a, a XII-a care nu reușesc să finalizeze acest an de studii cu medii anuale la disciplinele școlare și media generală mai mari sau egale cu „5” (cinci), precum și restanțierii din anii precedenți vor putea susține examenul în următoarea sesiune, în funcție de evoluția situației pandemice și în condițiile stabilite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Ministrul Igor Șarov a menționat că absolvenții vor primi diplome de bacalaureat după același model care a fost până în prezent și că își vor putea face studiile în instituțiile de învățământ superior atât din țară, cât și de peste hotare. Pentru restanțierii din sesiunile anterioare care s-au înscris în această sesiune va fi organizată o sesiune de examen în funcție de evoluția situației pandemice, dar cu siguranță nu se va organiza până la 30 iunie, când expiră starea de urgență în sănătate publică. Actualmente, sunt circa două mii de elevi restanțieri.

Legea privind anularea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general, sesiunea de examene 2020, va intra în vigoare odată cu publicarea acesteia în Monitorul Oficial.