logo

Donație de echipament în susținerea revizuirii numărului populației și estimării migrației


https://www.ipn.md/ro/donatie-de-echipament-in-sustinerea-revizuirii-numarului-populatiei-si-7967_1085170.html

Un lot de echipament modern, în valoare de aproximativ 260 de mii de dolari SUA, a fost donat Biroului Național de Statistică drept suport în procesul de revizuire a numărului populației și de estimare a migrației internaționale și interne la nivel local. Donația a fost făcută în cadrul proiectului Fondului Națiunilor Unite pentru Populație „Îmbunătățirea capacităților instituționale ale Biroului Național de Statistică”, finanțat de Elveția și co-finanțat de UNFPA, transmite IPN.

Lotul  constă din  215 tablete, 21 de computere și laptopuri de ultimă generație, 5 imprimante și echipament de rețea. Echipamentul va consolida procesul de colectare a datelor, prelucrarea datelor mari (Big data), va spori capacitatea de analiză a BNS, va permite utilizarea metodelor statistice moderne cum ar fi georeferențierea locuințelor, colectarea și prelucrarea datelor asistate de computer și altele, precizează un comunicat de presă al UNFPA.

Nigina Abaszada, reprezentantă rezidentă UNFPA în Republica Moldova, a remarcat că echipamentul modern constituie un element important în procesul de îmbunătățire a capacităților BNS de colectare și prelucrare a datelor privind populația și migrația. „UNFPA este partenerul de bază al Biroului Național de Statistică în acest domeniu și va oferi suport în continuare pentru producerea datelor de calitate despre populație, pentru a răspunde mai bine schimbărilor demografice din țară”, a adăugat Nigina Abaszada.

Caroline Tissot, directorul Biroului de Cooperare al Elveției, a subliniat că statisticile sunt esențiale pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă asumate de Republica Moldova. Datele calitative și furnizate în timp înseamnă și informații obiective, și politici ajustate pe necesitățile de dezvoltare ale comunității.

La rândul său, directorul general al BNS, Oleg Cara, a exprimat mulțumiri pentru donația transmisă și a menționat că instituția a făcut un pas major în digitalizarea procesului de colectare a datelor, sporirea capacităților de analiză a informației colectate prin utilizarea metodelor statistice moderne.

Pe lângă capacitarea tehnică a BNS, în cadrul proiectului susținut de UNFPA și Elveția se oferă și expertiză în producerea datelor dezagregate teritoriale și pe medii de reședință pentru estimarea numărului populației cu reședința obișnuită după vârstă şi sex, prin utilizarea datelor privind migrația internă și cea internațională din surse administrative dezagregate la nivel de unități administrativ-teritoriale.

Proiectul „Îmbunătățirea capacităților instituționale ale Biroului Național de Statistică” are drept scop sporirea capacităților BNS în vederea realizării Obiectivului 17 din Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030, în particular pe segmentul consolidării capacității statistice și asigurării disponibilității datelor dezagregate de calitate înaltă.