logo

Consolidarea drepturilor sociale și de angajare ale persoanelor din grupurile vulnerabile din Republica Moldova


https://www.ipn.md/ro/consolidarea-drepturilor-sociale-si-de-angajare-ale-persoanelor-din-7542_1096991.htmlConsolidarea drepturilor sociale și de angajare ale persoanelor din grupurile vulnerabile din Republica Moldova

17 mai 2023, Chișinău- Consiliul Europei și Agenția Austriacă de Dezvoltare împreună cu partenerii naționali au lansat primul proiect care vizează îmbunătățirea respectării drepturilor sociale, inclusiv a dreptului la muncă în Republica Moldova. Proiectul are drept scop asigurarea implementării standardelor internaționale și facilitarea accesului persoanelor din grupurile vulnerabile la învățământul profesional tehnic și angajarea ulterioară a acestora.

Acest proiect este unul foarte valoros pentru noi, deoarece încearcă să implementeze unul din principiul cheie al Agenției Austriacă de Dezvoltare în cooperarea sa cu Republica Moldova : «A nu lăsa pe nimeni în urmă». Astfel, încercăm să ne axăm, în special pe grupurile vulnerabile, minoritățile etnice, persoanele cu dizabilități, pe cei din zonele rurale pentru a-i integra mai bine pe piața muncii. Acest proiect este foarte oportun deoarece la moment se desfășoară reforma Inspectoratului de Stat al Muncii și alte reforme necesare pentru alinierea țării la angajamentele internaționale pe care și le-a asumat Republica Moldova. Esența acestei intervenții este alinierea cadrului legal național la standardele europene pentru a promova și proteja drepturile sociale și dreptul la muncă ”, a declarat E.S Stella Avallone, Ambasadoarea Extraordinară și Plenipotențiară a Republicii Austria în Republica Moldova.

Proiectul „Consolidarea dreptului la muncă în Republica Moldova”, fiind implementat în perioada 2023-2025, este primul proiect cu drepturi depline al Consiliului Europei în domeniul drepturilor sociale, inclusiv a dreptului la muncă  în Republica Moldova. Proiectul va consolida capacitățile oficialilor guvernamentali de a promova și proteja drepturile sociale și de angajare, în special drepturile de angajare ale persoanelor din grupurile vulnerabile, în conformitate cu standardele internaționale. Adițional, acesta va ajuta instituțiile de învățământ profesional tehnic  să devină mai incluzive, mai sensibile la dimensiunea de gen, capabile să identifice și să atragă fete și băieți, precum și femei și bărbați din grupurile vulnerabile. Acesta va facilita în continuare accesul pe piața muncii pentru persoanele din grupurile vulnerabile din sistemul de învățământul profesional tehnic.

„Grupurile vulnerabile se confruntă adesea cu discriminare pe piața muncii și au acces limitat la educația și formarea profesională. Este important să se asigure incluziunea lor și să le oferim șanse egale pentru a dobândi competențe și de a găsi un loc de muncă. Consider că proiectul ambițios lansat astăzi reprezintă pentru noi o prioritate de acțiune în Republica Moldova. Carta Socială Europeană a Consiliului Europei garantează o gamă largă de drepturi ale omului necesare în fiecare zi, și care țin de angajare, locuință, sănătate, educație, protecție socială și bunăstare”, a menționat Giulia Re, Șefa interimară a Oficiului  Consiliului Europei la Chișinău.


Proiectul „Consolidarea dreptului la muncă în Republica Moldova face parte din Planul de Acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024 și este cofinanțat de Agenția Austriacă de Dezvoltare și Consiliul Europei.


*******
DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.