logo

Confederaţia Sindicatelor din R. Moldova cere sancţiuni penale pentru încălcarea Legii sindicatelor


https://www.ipn.md/ro/confederatia-sindicatelor-din-r-moldova-cere-sanctiuni-penale-pentru-incalcarea-7967_959716.html

Confederaţia Sindicatelor din R. Moldova (CSRM) a înaintat un aviz la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului cu privire la contravenţiile administrative, prin care solicită ca persoanele care se fac vinovate de imixtiune în activitatea sindicală să fie trase la răspundere în conformitate cu prevederile Legii sindicatelor. Potrivit unui comunicat de presă al CSRM, în ultimii ani au devenit frecvente cazurile de încălcare a legislaţiei cu privire la sindicate, iar codurile menţionate nu stipulau modalităţi de sancţionare pentru aceste delicte. În opinia liderilor sindicali, încălcarea de către persoanele cu funcţii de răspundere a legislaţiei cu privire la sindicate şi a statutelor sindicatelor urmează să atragă după sine aplicarea unor amenzi de 75-250 de unităţi convenţionale (1 unitate convenţională - 20 lei). Experţii juridici ai CSRM consideră că în Codul penal ar putea fi incluse şi sancţiuni pentru „violarea repetată” a dreptului sindical, care să fie pedepsit cu amenzi de 200-400 de unităţi convenţionale sau cu destituire din funcţie, iar împiedicarea exercitării dreptului de liberă organizare sau asociere sindicală ar putea fi sancţionată cu privaţiune de libertate pe un termen de 1-3 ani. CSRM a anunţat că va prezenta probe despre încălcarea drepturilor sindicale în RM de către organelor centrale şi locale la Conferinţa Internaţională a Muncii, care are loc în perioada 31 mai-16 iunie curent, la Geneva.