logo

Comisia de anchetă propune sesizarea organelor de drept în cazul Tutun-CTC


https://www.ipn.md/ro/comisia-de-ancheta-propune-sesizarea-organelor-de-drept-in-7965_1071487.html

Comisia parlamentară de anchetă constată că rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a acțiunilor statului în SA „Tutun – CTC” la concursul comercial din 11 ianuarie 2019, din inițiativa statului, nu este necesară. Dar propune sesizarea organelor de drept în privința funcționarilor publici care au reprezentat statul în administrarea SA „Tutun - CTC" și prin acțiune sau inacțiune au admis rezultate proaste, care au dus la deprecierea valorii întreprinderii. Urmează a fi dată a o apreciere a eficienței interacțiunii cu distribuitorii care au obținut de la SA „Tutun - CTC" avantaje și beneficii vădite, a declarat președintelui comisiei, Igor Munteanu, prezentând raportul joi, 13 februarie, în Parlament, transmite IPN.

În raport se menționează că decizia de privatizare era o soluție optimă pentru Guvernul Republicii Moldova. Menținerea pachetului de acțiuni „Tutun-CTC” SA în proprietatea statului ar fi dus iminent la stoparea producerii, iar ulterior la incapacitate de plată. Din actele prezentate de către „Tutun-CTC” SA se vede că în categoria „Creanțe comerciale la situația din 31.12.2017” apar un șir de companii (distribuitori) care au fost atrase în această manipulare. Astfel, vânzarea a fost efectuată doar documentar, iar rezultatele financiare pentru anii 2017-2018 au fost denaturate înainte de concurs.

La rândul lor, distribuitorii, prin aceste manipulări, au beneficiat și de un șir de beneficii de la „Tutun-CTC” SA sub formă de credite marfare, vacanțe la plata mărfii, dar și TVA în cont. „Se creează o impresie clară că situația dată s-a format pe parcursul a mai multor ani. Or, la situația din 31 decembrie 2018, „Tutun-CTC” SA, pe fondul la vânzări de 88 de milioane de lei, înregistrează creanțe comerciale, marfă neachitată, în sumă de 68 de milioane de lei”, se precizează în raport.

Comisia de anchetă va propune Guvernului să intervină cu modificările de rigoare a legislației în vigoare cu privire la schimbarea modalității de stabilire a prețului inițial de vânzare a acțiunilor proprietate publică supuse privatizării. De asemenea, se va solicita stabilirea unui control mai riguros și a unui sistem eficient de raportare pentru reprezentanții statului.