logo

Chișinăuienii pot depune cereri pentru solicitarea compensațiilor la căldură


https://www.ipn.md/ro/chisinauienii-pot-depune-cereri-pentru-solicitarea-compensatiilor-la-caldura-7967_1069068.html

Locuitorii din municipiul Chișinău pot depune actele pentru solicitarea compensațiilor la plata agentului termic în sezonul rece 2019-2020. Beneficiarii acestor facilități sunt familiile a căror venit global mediu lunar în anul calendaristic precedent nu a depășit suma de trei mii de lei per persoană.

Șeful adjunct al Direcției generale locativ-comunale și amenajare, Ghenadie Dubița, a declarat că, în baza dispoziției emise, actele urmează să fie depuse la întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ. De asemenea, la gestionarii fondului de locuințe – asociațiile de coproprietari în condominiu, asociațiile proprietarilor locuințelor privatizate etc., precum și la preturi. Cetățenii din teritoriile suburbii urmează să depună setul de documente la primăriile orașelor și comunelor.

Potrivit responsabilului, setul de documente a rămas același ca și în anul trecut. Locatarii care au beneficiat de compensații în perioada rece 2018-2019 urmează să depună doar o cerere de confirmare. Cât ține de mărimea compensației și modul de acordare, acestea urmează să fie aprobate de Consiliul municipal Chișinău.

Astfel, acordarea compensațiilor persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău pentru plata resurselor energetice și serviciile comunale, în sezonul rece 2019-2020, va fi efectuată după aprobarea Regulamentului privind mecanismul de acordare a compensațiilor de către CMC.

Anul trecut, valoarea ajutorului la plata agentului termic a fost de 40% din costul facturii pentru încălzire – pentru familiile care locuiesc la bloc. Persoanele care au în proprietate două sau mai multe locuințe pe teritoriul municipiului Chișinău nu pot beneficia de suport financiar.